Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Poradenství a konzultace pro pedagogy, rodiče a děti

Nabídka poradenství v rámci projektu MAP II ORP Zlín ZDE!!

 

Výukový program „Malý badatel“

Ve čtvrtek 11. 4. se žáci 3. ročníku zúčastnili zajímavého výukového programu v DDM Astra na Jižních Svazích. V 10 členných výzkumných skupinách se vystřídali na odborných stanovištích pedologie, hydrologie, meteorologie, fenologie a botaniky a dozvěděli se, co je to PH látek a jak se měří.

 

            Na jednotlivých stanovištích zkoumali pomocí odborných přístrojů a speciálních pomůcek např. schopnost vody vést elektrický proud, zjišťovali teplotu vody a její průhlednost. Seznámili se s pojmy kyselina a zásada a vyzkoušeli si sami určit PH některých látek. Měřili také sílu větru pomocí anemometru a rozlišovali pomocí obrázků momentální typ mraků. Na stanovišti fenologie a botaniky vytvářeli pomocí voskovky otisk struktury kůry stromů a měřili délku pupenů. V pedologii se zase seznámili s jednotlivými druhy půd a naučili se poznávat, která půda má nejvíce humusu.

 

            V DDM Astra jsme všichni strávili příjemné dopoledne plné různorodých aktivit a propojili tak teoretické poznatky z prvouky s praxí.

 

Mgr. Pavla Ševčíková

 

Tags: 

Třídní schůzky

 

Třídní schůzky se konají 23. 4. 2019 v 16.30 hodin v učebnách.

 

 

 

 

 

Sběr starého papíru

 

 Sběr starého papíru se koná 15. dubna v době od 7.00 do 8.00 a od 14.00 do 17.30 hodin.

 

 

 

 

Mezinárodní spolupráce s Holandskem

Ve dnech 1. 4. až 4. 4. jsme na naší škole hostili zástupce partnerské školy z Groningenu. Probíhaly diskuse o možnostech spolupráce učitelů jednotlivých stran, ale i možnostech spolupráce žáků v rámci projektů zaměřených na představení našich zemí, české a holandské kuchyně, oblíbených sportů či ochraně životního prostředí. Holanďané navštívili vyučovací hodiny a seznámili se s provozem školy. Velmi nadšeni byli ze školní družiny a školní jídelny, neboť v Holandsku tato zařízení nemají. Vystoupení muzikoterapie pro ně připravila Mgr. Petra Pavlíčková spolu s žáky 1. stupně a deváťáci zase pod vedením Mgr. Martiny Kocháňové ukázali netradiční výuku tělesné výchovy.

Okolím školy návštěvu provedly žákyně 9. ročníku, které tak měly možnost komunikovat v anglickém jazyce.

 

Teď už jen zbývá těšit se na zahájení spolupráce.

 

Volný den pro žáky

Ředitelka školy Mgr. Alena Grajciarová vyhlašuje na den 17. 4. 2019 volný den pro žáky.

 

V tento den nebude v provozu základní škola, školní družina ani školní jídelna.

 

Oznámení  ZDE!!

 

Kraj ocenil vynikající učitele, zasloužilé ředitele škol i další nepedagogické pracovníky školství

 

V souvislosti se Dnem učitelů, který se tradičně slaví 28. března, tedy v den narození Jana Amose Komenského, byli v uherskobrodském muzeu připomínajícím odkaz tohoto „učitele národů“ oceněni vynikající učitelé i nepedagogičtí pracovníci škol Zlínského kraje.

 

Jsme pyšní na to, že mezi oceněnými byla i paní Věra Kordulová, vedoucí kuchařka naší školní jídelny. Ocenění předal radní pro školství Petr Gazdík, statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop a krajští radní Miroslav Kašný a Jan Pijáček.

 

 

 

 

Cena Fair play za rok 2018

Hlavní cenu za čin FAIR PLAY Českého olympijského výboru za rok 2018 převzala 1. 4. 2019 z rukou ministra školství Ing. Roberta Plagy, Ph.D. paní učitelka Mgr. Martina Kocháňová.

 

Na trase Bikemaratonu Drásal došlo na osmém kilometru k těžkému pádu jednoho ze závodníků. Mnoho bikerů okolo něj projelo bez povšimnutí, pouze Mgr. Martina Kocháňová a Radim Vrba zastavili a až do příjezdu záchranářů soupeře ošetřovali. Poté, co si zraněného cyklistu převzali záchranáři, pokračovali Mgr. Martina Kocháňová s Radimem Vrbou v závodu, ale už bez jakýchkoliv ambicí na umístění.

 

Paní učitelce srdečně blahopřejeme a vážíme si toho, že učí právě na naší škole.

 

 

 

Čtení s Andersenem

Na naší škole probíhalo 29. 3. 2019 zajímavé odpoledne pro čtenáře z 1.-3.tříd. Zájemci se zúčastnili programu, který vytvořily  a vedly učitelky 1.stupně. Děti si zde poslechly informace o H.Ch. Andersenovi a také O. Sekorovi, kterému bylo odpoledne věnované.

Po prezentaci knih následovala výroba masky, ukázky čtení, práce s textem, řešení rébusů, výroba záložky, zkouška obratnosti  při překonávání překážkové dráhy a šikovnosti při přípravě svačiny. Odpoledne bylo nejen poučné, ale i zábavné.

 

 

 

Mgr. Petra Jurásková 

 

Projektové vyučování ve škole i mimo ni

Pro zpestření vyučování, získání dalších dovedností a naplňování kompetencí zábavnou formou chystáme nové aktivity pro 1. i 2. stupeň.

 

Budeme organizovat projektové vyučování nejen ve škole, ale i mimo ni. Žáci však pro zařazení do projektu musí něco udělat, připravit se na exkurzi, odpovědět na otázky. Bude to něco jiného, než jen požádat rodiče o zaplacení akce a pak čekat, co je pro ně za odevzdané peníze připraveno. Zkrátka se budou učit, jak to probíhá, když se například dospělí musí připravovat na konkurz nebo výběrové řízení. Uvědomí si, že se musí snažit, aby byl výsledek co nejlepší. Ale musí se naučit přijmout také to, že někdy i přes veškerou snahu a touhu se přání nemusí naplnit.

 

A jak se nám podařilo, že projektové dny můžeme realizovat s výrazným finančním příspěvkem? Je to díky dotaci v rámci výzvy z programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony II) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

První projektový den mimo školu je dneškem vyhlášen, je pro žáky 2. stupně, pojede se do Olomouce a bližší informace žáci získali prostřednictvím školního rozhlasu a naleznou je v uvedených přílohách.

 

Projektový den - informace ZDE!!

 

Projektový den - úkoly  ZDE!!

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS