Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za to, jak jste s námi spolupracovali a jak se nám všem společně podařilo zvládnout druhé pololetí tohoto školního roku.

 

Nyní Vám přejeme příjemné strávení léta.

 

Informace k novému školnímu roku budeme na webové stránky školy dávat nejdříve od 20.8.2020. A protože jste si od března počítačů užili v nebývalé míře, doporučujeme hlavně dětem, aby je vypnuly a vyrazily za novými zážitky spíše do přírody a na sportoviště.

Věřím, že nový školní rok zahájíme „klasicky“, všichni společně, a to 1. září 2020 v 7.45 před školou.

Těšíme se.

 

Za všechny pracovníky ZŠ Mikoláše Alše Zlín

Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

 

Oznámení o cenách školního stravování

 

Upozorňujeme strávníky a zákonné zástupce žáků, že od 1. srpna 2020 bude upravena cena stravného.

 

Úřední hodiny v době prázdnin

Červen

 

29. 6. 2020          9.00 - 12.00

30. 6. 2020          9.00 - 14.00

 

Červenec

 

30. 7. 2020         12.00 - 17.00

 

Srpen

 

26. 8. 2020          7.00 - 14.00

27. 8. 2020          7.00 - 14.00

28. 8. 2020          7.00 - 14.00

 

e-mail: lucie.kurtinova@zsmalse.cz

tel: 734 574 879

 

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020

Prezentace školy ZDE!!

 

Prezentace školní družiny ZDE!!

 

Prezentace žáků 9. ročníku ZDE!!

 

Rozloučení s žáky 9. ročníku - fotogalerie: ZDE!!

 

 

 

Přijímací řízení žáků 5. ročníků​

I přes nezvyklou a především neočekávanou situaci zapříčiněnou pandemií COVID-19 se žáci 5. ročníků zodpovědně připravovali k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.Jejich úsilí  nebylo zbytečné, neboť 38% z nich bylo přijato k dalšímu vzdělávání a od září započnou novou životní etapu na své cestě ke vzdělání.

 

Tímto všem přijatým žákům gratulujeme!

 

Mgr. Simona Wunderle, kariérový poradce

 

Vážení rodiče,

 

druhá polovina školního roku 2019/2020 se nesla v dost nezvyklé atmosféře, která byla zapříčiněna šířící se epidemií. Jsem moc ráda, že se již od konce měsíce května situace stabilizuje a uklidňuje.

 

Po přechodu na distanční vzdělávání trvalo několik dní, než si každý třídní učitel se svými kolegy našli svůj způsob práce v této situaci. Bylo nutné si najít vhodné komunikační kanály, prodiskutovat s Vámi potřeby dětí a stanovit společné priority při distanční výuce. Zkrátka zajistit pokračování vzdělávání v domácím prostředí podle pokynů MŠMT. Tyto nové podmínky si vyžádaly velkou míru kreativity našich pedagogů, ale věřím, že nejen z mého pohledu to zvládli výborně.

 

 

Milí rodiče, velké poděkování patří však hlavně vám!

 

Oceňuji Váš zájem o domácí vzdělávání, Vaši snahu zdokonalovat se v komunikačních technologiích, aby přenos informací mezi našimi pedagogy a rodinou byl co nejefektivnější.

 

Oceňuji to, jak jste zvládali řešit své zaměstnání, finančně zajišťovat rodinu, zastávat funkci kuchařky, uklízečky a hlavně učitele.

 

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za sebe i za ostatní kolegy za to, jak jste s námi spolupracovali. Děkuji vám za úžasnou spolupráci a převážně optimistický přístup, ačkoli si uvědomuji, že to mnohdy nebylo snadné.

 

Dovolte, abych i vám dnes vystavila pomyslné vysvědčení. Ráda bych vám sdělila, že na vysvědčení ode mne máte velikou jedničku.

J

 

 

Věřím, že život se pomalu a ve zdraví vrátí do běžného chodu tak, jak jsme byli zvyklí a že se v září ve zdraví s vámi a vašimi dětmi potkáme ve škole, ve třídách, při běžné výuce.

 

 

Přeji Vám krásné prožití letních měsíců.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

 

 

SETKÁNÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY

 

V úterý 23. června proběhlo setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Zatímco si rodiče na dopravním hřišti vyslechli prvotní informace o naší škole, družině i jídelně, jejich děti si nanečisto zkusily roli prvňáčků ve třídách.

 

Některé děti se poprvé usadily do školních lavic a vyzkoušely si různé aktivity, které je budou od září provázet. Hledaly písmenka, hádaly zvířátka, vytleskávaly slabiky, porovnávaly počty a pohrály si s barevnými krychlemi. Nechyběla ani krátká prohlídka školy s protažením na opičí dráze. Za svou snahu všichni dostali sladkou odměnu.

 

Budoucí prvňáčci zvládli svou školní premiéru na jedničku a dokázali, že z nic budou šikovní školáci.

 

Mgr. Alena Sukopová, Mgr. Pavla Ševčíková

 

 

 

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči – chystáme školní rok 2020/2021

 

Ve středu 23. června 2020 jsme se v areálu naší školy na Podhoří setkali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Po slavnostním přivítání děti čekala první zkouška odvahy! Byl pro ně připraven více než hodinový zábavný program malého školáka. Ten vedly paní učitelky 1. stupně, ale pozor - bez rodičů!

 

A co dělali dospělí? Počasí nám přálo, a tak proběhla první informační schůzka venku na dopravním hřišti. Rodičům jsme představili školu, dali informace o chodu školní družiny, školní jídelny, zkontrolovali všechny důležité doklady. Paní učitelky informovaly i o tom, jak připravit děti (budoucí žáčky) na první školní dny, které pomůcky nakoupit a které naopak určitě nekupovat, jak podepisovat oblečení i jaké chystat svačinky. J

 

Celé setkání se neslo ve velmi příjemné sluníčkové atmosféře a po návratu dětí za námi bylo zakončeno sladkou tečkou – ovocným nápojem a čokoládovými muffiny, které upekly paní kuchařky.

 

Věříme, že takto příjemná budou i další setkání s novými rodiči a žáčky.

 

Tak 1. září na shledanou!

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

 

Přihláška do školní družiny

Vážení rodiče, 

 

pokud jste tak již neučinili, nezapomeňte odevzdat přihlášku do školní družiny na následující školní rok. Vyplněnou ji zašlete na adresu školy, vhoďte do školní schránky nebo pošlete elektronicky na email: kamila.svardalova@zsmalse.cz a to nejpozději do konce června. 

 

 

Kamila Švardalová 

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS