Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Přírodovědný klokan

Přírodovědného klokana pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěže se v kategorii Kadet zúčastnilo celkem 59 žáků 8. a 9. ročníku.

Každý soutěžící mohl získat maximálně 120 bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Janota z IX. A, který získal 64 bodů. Druhé místo obsadila Veronika Kubíková z IX. A s počtem 62 bodů a třetí byl David Pavlenko z VIII. B s počtem 60 bodů.

 

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

Výukový program Dravci

Již od dávných dob byli dravci symbolem nezkrotnosti, svobody a vznešené hrdosti.

 

Toto i spoustu dalších zajímavostí se žáci dozvěděli v úterý ve škole.

 

Na louce u lesa se zúčastnili besedy, ve které nám pracovníci společnosti Seiferos vyprávěli zajímavosti ze života různých druhů dravců a sov. Pobavily nás také letové ukázky. Někteří z žáků se báli, aby se ptáci nelekli hluku okolí, nedaleko pracujícího bagru a stavebních strojů, a neuletěli do blízkého lesa. Vždyť dravci a sovy v dnešní době patří k nejohroženějším druhům živočichů a současný způsob života a hospodaření je vytlačuje z původních přirozených hnízdišť. Mezi zajímavosti patřil velký  orel bělohlavý, obrovský sup, nebo také jedna z nejmenších sov -  výreček malý, puštík bělavý či nejkrásnější sova Evropy - sova pálená.

 

Všichni ptáci se vrátili zpět a na žáky čekal závěrečný kvíz. Snad všichni si ode dneška budeme pamatovat, že nohy opeřené až po drápy mají sovy, hladké, holé nohy mají denní dravci, rovný zobák pěvci, zahnutý zobák dravci a ploutve na nohou vodní ptáci. A že pokud někdo nalezne v přírodě poraněného dravce, měl by neprodleně kontaktovat tuto nebo jinou záchrannou stanici, která ptáka náležitě ošetří a vrátí do přírody.

 

 

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

Mgr. Alena Grajciarová

 

 


Leonardo da Vinci z nás zatím nebude

Žákům šesté třídy přibyl do rozvrhu v letošním školním roce nový předmět rozvíjející jejich technické myšlení. Tímto předmětem je fyzika. Po seznámení se s prvními fyzikálními pojmy v hodinách fyziky, jako byly látky a tělesa, se žáci 6. A pustili podle vlastních návrhů do výroby plynných těles „horkovzdušných balónů“, které měly překonat přitažlivost zemskou.

 

I když jejich první pokusy nebyly zcela 100 % úspěšné, důležitá je snaha, píle a zaujetí pro věc. Vždyť ani bratrům Montgolfierům či Leonardu da Vinci se nepodařilo překonat gravitaci na první pokus. Ani my to nevzdáme!

 

Ing. Mgr. Ivana Novotná

 

II. kolo Zlínské olympiády škol v orientačním běhu

Ve čtvrtek 10. 10. se naše škola zúčastnila II. kola Zlínské olympiády škol v orientačním běhu.

 

Závod se uskutečnil v okolí Salesiánského kostela Panny Marie na Jižních Svazích. Celkem reprezentovalo školu 20 závodníků ve všech kategoriích (třetí – šestá třída a kategorie open).

 

Nejlepších umístění ve svých kategoriích dosáhli:

Denis Dočkal a Juraj Koč oba 4. B (5. místo.),

Terezie Zatloukalová z 5. B. (6. místo),

Nikola Kurtanská z 6. B (6. místo),

Tereza Janečková z 6. A (1. místo),

Martin Lipner z 9. A v kategorii open (3. místo.).