Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 16/2017

 

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy nejen u předškolních dětí, ale i u žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Předmětem podpory je vybudování hřišť a přírodních zahrad a úprava venkovních areálů a pozemků školy.

 

Žádost o podporu na Ministerstvo životního prostředí na projekt Život v zeleni jsme odeslali k datu 31. 1. 2018 a 13. 8. 2018 jsme obdrželi rozhodnutí a poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z celkového rozpočtu projektu 574 214,- Kč nám byla schválena maximální výše dotace a to 488 082,- Kč.

 

V rámci projektu vybudujeme přírodní zahradu v areálu školy. Dojde k terénním úpravám pozemku, vysázíme ovocné dřeviny, zpevníme stávající svah u dopravního hřiště a vybudujeme hliněný přístřešek s pecí. Práce na pozemku zahájíme  v jarních měsících 2019. Projekt bude ukončen k 31. 12. 2019.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

Co je Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní program koordinovaný v České republice sdružením Tereza. Vychází z principu, že není možné se o problematice životního prostředí jen učit, ale že je třeba snažit se zároveň o změnu jednání. Ekoškola tak vede k propojení environmentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí. Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se posléze snaží naplnit. Program tak kromě návyků v oblasti domácí ekologie učí děti i samostatnosti, odpovědnosti a zájmu o své okolí.
Ekoškola je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Jedná se také o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy po splnění určitých požadavků získávají prestižní ocenění – titul Ekoškola, mezinárodně platný certifikát, logo a vlajku. Ekoškola není soutěž, neurčuje se první a poslední místo, titul mohou získat všechny školy, které splní stanovená kritéria.

Jde o dlouhodobý proces, který spočívá v neustálém zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Udělený titul je potřeba v průběhu dalších let obnovovat.

 

 

Naše škola se do projektu Ekoškola zapojila v říjnu 2009.

 

Dietní stravování

Prodej čipů a platba stravného

Prodej čipů a platba stravného bude probíhat v kanceláři školní jídelny v tyto dny:

 

Po 19. 8. 2019    8 - 11:00 hod

 

Út 20. 8. 2019    8 - 11:00 hod

 

St 21. 8. 2019    8 - 11:00 hod

 

Čt 22. 8. 2019    8 - 11:00 hod

 

Čt 29.8.2019    10 - 15:30 hod

 

Zároveň zde budou připraveny i Vámi objednané čipy do školní družiny  k vyzvednutí.

 

Ivana Kubíková

 

Organizace školního roku 2019/2020

 

Období školního vyučování
Zahájení školního roku: pondělí 2. září 2019

Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020

Ukončení vyučování II. pololetí: úterý 30. června 2020

 

Rozhodnutí o přijetí do ŠD

 

Všichni žáci, kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku do školní družiny na školní rok 2019/2020, byli přijati. 

 

.

Informace k novému školnímu roku 2019/2020 budou zveřejněny nejdříve 19. 8. 2019.

 

Úřední hodiny v době prázdnin

Červenec

 

1. 7. 2019                8:00 – 12:00

8. 7. 2019             12:00 – 16:00

 

 

Srpen

 

28. 8. 2019           12:00 – 16:00

29. 8. 2019             8:00 – 12:00

30. 8. 2019             8:00 – 12:00

 

e-mail: Lucie.kurtinova@zsmalse.cz

tel:       734 574 879  

 

Žáci 9. ročníku slavnostně zahájili provoz hliněné pece

 

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

Panenky UNICEF

Možná jste někdy slyšeli o humanitární akci Adopce panenek, kterou pořádá mezinárodní organizace  UNICEF. Zájemci o tuto akci mohou pomoci africkým dětem získat finance na očkovací vakcínu.

 

Její cena je 600 Kč a peníze na ni se získávají právě z tzv . adopce panenek. Tyto panenky vyrábí žáci, studenti i další dobrovolníci z České republiky. Výrobek zašlou do Prahy na příslušnou adresu fondu UNICEF. Každá panenka má svůj rodný list s důležitými údaji. Poté je vystavena a nabídnuta k adopci. Kdo si panenku zakoupí, přispěje právě zmíněnou částkou 600 Kč na nákup vakcíny.

 

Do této akce se letos zapojili také žáci naší školy. Třída 6. B si panenku zakoupila a žáci 9. ročníku panenky přímo vyráběli. Práce to nebyla vždy  jednoduchá, bylo potřeba zvládnout základní techniku ručního šití, panenku obléci do slušivého  oděvu, z vlny jí vytvořit zajímavý  účes a na tváři vykouzlit pěkný úsměv. Panenky byly v tomto týdnu zabaleny a odeslány do Prahy. Všem tvůrcům panenek děkujeme a doufáme, že jejich výrobky poslouží dobré věci.

 

 

Mgr. Michaela Navrátilová

 

Provoz školní družiny 28. 6. 2019

 

V pátek 28. června bude školní družina v provozu pouze do 15.00 hod. 

 

Předání titulu Ekoškola

V pátek 21.6. proběhlo v Praze na Staroměstské radnici předávání titulů Ekoškola

I my, ZŠ Mikoláše Alše, se můžeme pyšnit tímto titulem, který jsme si se zástupci členů Ekotýmu přijeli převezmout do Prahy. Absolvovali jsme audit, který zhodnotil, jakým způsobem jsme zapojili environmentální témata do výuky, jak spolupracoval Ekotým, nápadité a smysluplné náměty na změnu ve škole i v jejím okolí, jejich realizaci, dodržování metodiky Sedmi kroků a vůbec, skvělou práci, kterou během celého školního roku Ekotým odvedl. 

 

 

Mgr. Pavla Blahušová, Mgr. Veronika Dupalová, Mgr. Michaela Hašpica

 

Ekovýlet za odměnu

Naše škola letos obhájila počtvrté titul Ekoškola. Proto si všichni členové ekotýmu zasloužili odměnu - odměnu v podobě výletu. Dnes jsme byli se všemi členy na výletě v Hostětíně v ekocentru Veronica. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a každá skupina plnila určité úkoly. Hostětínská Ecogame se skládala ze čtyř částí a cílem bylo vytvořit plány pro vesnici budoucnosti. Dále jsme si prošli pocitový chodník, zahráli si přírodní pexeso, zahráli si na dřevěné hudební nástroje,tkali na tkalcovském stavu a pozorovali ptačí budky a poslouchali ptačí zpěv.Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a všichni žáci si výlet velice užili.

 

 

Mgr. Pavla Blahušová, Mgr. Veronika Dupalová, Mgr. Michaela Hašpica

 

Soutěž v hláskování anglické abecedy – „Spelling competition“

 

V průběhu května se žáci 3. ročníku učili anglickou abecedu a trénovali zápis anglických hlásek. Toto téma jsme ukončili soutěží v hláskování. Z obou tříd postoupilo do dalšího kola 13 finalistů a po úspěšném zvládnutí náročných disciplín (diktátu, hláskování vylosovaného slovíčka a hláskování dle obrázku) zvítězil Vojtěch Bařinka (3.A). Druhé místo společně obsadili Juraj Koč (3.B) a Daniela Samsonková (3.A). Na třetím místě skončila Marie Zelinková (3.A).

 

Na závěr se konalo neobvyklé vyhlášení vítězů a předávání cen. Diplomy a drobné dárky rozdal vítězům rodilý mluvčí, který s nimi také udělal krátký rozhovor v angličtině a pověděl několik slov o sobě. Všichni si tak měli možnost vyzkoušet, že porozumět hovorovému jazyku není vždy jednoduché.

 

 

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme a přejeme krásné prázdniny. 

 

Mgr. Pavlína Pištínková

 

Stavitelé z 9. A

Ve dnech 4. - 6. 6. 2019 se žáci 9. A zapojili do projektu "Život v zeleni" a pod vedením pana Viktora Karlíka a Jana Toufara ze společnosti Baobaby, z. s. se pustili do stavby hliněné pece s posezením. Projekt je to náročný, ale nikomu nechybělo nadšení a chuť do špinavé práce a vzniklo dílo nevšední a zajímavé. Snad se nám vše podaří a po dokončení koncem června vyzkoušíme i funkčnost pece a smlsneme si na něčem dobrém.