Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 16/2017

 

 

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy nejen u předškolních dětí, ale i u žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Předmětem podpory je vybudování hřišť a přírodních zahrad a úprava venkovních areálů a pozemků školy.

 

Žádost o podporu na Ministerstvo životního prostředí na projekt Život v zeleni jsme odeslali k datu 31. 1. 2018 a 13. 8. 2018 jsme obdrželi rozhodnutí a poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z celkového rozpočtu projektu 574 214,- Kč nám byla schválena maximální výše dotace a to 488 082,- Kč.

 

V rámci projektu vybudujeme přírodní zahradu v areálu školy. Dojde k terénním úpravám pozemku, vysázíme ovocné dřeviny, zpevníme stávající svah u dopravního hřiště a vybudujeme hliněný přístřešek s pecí. Práce na pozemku zahájíme  v jarních měsících 2019. Projekt bude ukončen k 31. 12. 2019.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

Co je Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní program koordinovaný v České republice sdružením Tereza. Vychází z principu, že není možné se o problematice životního prostředí jen učit, ale že je třeba snažit se zároveň o změnu jednání. Ekoškola tak vede k propojení environmentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí. Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se posléze snaží naplnit. Program tak kromě návyků v oblasti domácí ekologie učí děti i samostatnosti, odpovědnosti a zájmu o své okolí.
Ekoškola je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Jedná se také o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy po splnění určitých požadavků získávají prestižní ocenění – titul Ekoškola, mezinárodně platný certifikát, logo a vlajku. Ekoškola není soutěž, neurčuje se první a poslední místo, titul mohou získat všechny školy, které splní stanovená kritéria.

Jde o dlouhodobý proces, který spočívá v neustálém zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Udělený titul je potřeba v průběhu dalších let obnovovat.

 

 

Naše škola se do projektu Ekoškola zapojila v říjnu 2009.

 

Kampaň obyčejného hrdinství aneb i v této době jsme ekoškolou!

 

V týdnu zdraví od 5. 10. do 11. 10. se naše škola zapojila do Kampaně obyčejného hrdinství. Našim žákům se podařilo zapojit také rodiče, sourozence, babičky, dědečky a další členy rodiny a výsledky jsou opravdu neuvěřitelné. Děkujeme všem zúčastněným, kterým záleží na životním prostředí. Po malých krůčcích jsme společně dosáhli velkých cílů.

 

Na výsledky se můžete podívat ZDE!!

 

Za Ekotým Mgr. Pavla Blahušová

 

Týdenní plán 4. C

Týdenní plán od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020 ZDE!!


Tags: 

Řády

Školní řád platný pro školní rok 2020/2021, platný od 10. 10. 2020 ZDE!!

 

Vnitřní řád školní jídelny ZDE!!

 

Ceny přesnídávek a obědů - dodatek č. 1 ZDE!! , dodatek č. 2 ZDE!!

 

 

 

Týdenní plán 4. B

Týdenní plán od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020 ZDE!!


Tags: 

Týdenní plán 4. A

Týdenní plán od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020 ZDE!!


Tags: 

Týden zdraví

 

Na Týden zdraví, který probíhal minulý týden na naší škole, jsme nezapomněli ani ve školní družině.

 

Zopakovali jsme si zásady zdravé výživy, pravidla první pomoci a prevenci někdy úplně zbytečných úrazů. Také jsme si připomněli dodržování hygieny, což je důležité nejen v této nelehké době.

 

Jak se říká, "Ve zdravém těle, zdravý duch", a tak jsme si užívali pobytu na čerstvém vzduchu co to jen šlo a počasí dovolilo. Pohyb je pro naše tělo velmi důležitý a ani malá práce na zahrádce není na škodu. Při sběru padaných jablek na školním pozemku jsme se dozvěděli, že toto ovoce nám nejen moc chutná, ale je také plné vitamínů a tělu prospěšných látek.

 

A nesmíme zapomenout, že ke zdraví nám významnou měrou pomáhá i dobrá nálada a smích, ale s tímto pravidlem v družince problém nemáme a dodržujeme jej i bez připomínání po celý rok.

 

 

 

 

Nejsou draci jako draci

 

Pestrobarevné draky a dráčky jsme dělali rádi a s nadšením, protože v každém z nás se občas ten malý dráček (někdy i větší) probudí. :)

 

 

 

  

 

Včelaři

Tento školní rok zájmová činnost s včelařskou tematikou probíhá ve III. a VI. oddělení. První hodinu žáci VI. oddělení vyrazili na obhlídku včelích úlů, kde jim pan Milan Novák pověděl, jak se včelky chystají na zimu a spoustu jiných zajímavostí. 

 

 

 

 

 

Táboráček

Jelikož vzhledem k současným epidemiologickým opatřením nemůžeme ani v družince dělat společné akce, tak i podzimní táboráček stihlo zatím pouze VI. oddělení. Věřím, že počasí nám bude přát a po otevření škol se zahřejí u ohýnku i další děti. 

 

 

 

Výzva v rámci tělesné výchovy

V níže uvedených odkazech naleznete motivační videa pro žáky 1. a 2. stupně do hodin TV.

 

Protáhněte své tělo, natočte krátké video a to zašlete na adresu vaclav.pavlicek@zsmalse.cz. Za splněnou výzvu a snahu budete odměněni.

 

 

Výzva č. 1 ZDE!!

Výzva č. 2 ZDE!!

Výzva č. 3 ZDE!!

Výzva č. 4 ZDE!!

Výzva č. 5 ZDE!!

Výzva č. 6 ZDE!!

Výzva č. 7 ZDE!!

 

 

 

 

Pozvánka na konferenci Vzdělávání pro 21. století

Pod hlavičkou projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II" se v sobotu 7. listopadu 2020 uskuteční konference s názvem: Vzdělávání pro 21. století. Konference je pořádána pod záštitou Bc. Kateřiny Francové, náměstkyně primátora statutárního města Zlín, a je určena pro rodiče, pedagogy i širokou veřejnost. Pozvánka ZDE!!

 

5. B. KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

 

     Naše třída se aktivně zapojila do projektu ECO týmu a vydatně ho podporuje osobními výzvami. Třídní výzvu si žáci zvolili po společném hlasování. Jednoznačně vyhrála výzva: "ZASAĎ ROSTLINU.” Sami si sehnali řízky rostlin a celé tři týdny se pečlivě starali o jejich zakořenění. Dnes jsme rostlinky společně zasadili, a protože jde o ekologický projekt, dohodli jsme se, že zrecyklujeme i staré plechovky, které použijeme jako obaly květináčů. Jak naše dílo dopadlo? Výborně. Ve fotogalerii si můžete výtvory prohlídnout.

 

     Avšak nastal nám další problém k vyřešení. Co s vršky od plechovek? Určitě je nebudeme vyhazovat a vymyslíme lepší využití.

 

 

Mgr. Milena Černá

 

Tags: 

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče, milí žáci,

 

veškeré informace k distanční výuce od 12. 10. do 23. 10. 2020 naleznete v elektronické žákovské knížce. Na nástěnku tříd byl také vložen návod, který žákům usnadní práci v Microsoft Teams.

 

 

Týdenní plán 3. B

Týdenní plán od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020 ZDE!!


Tags: 

Týdenní plán 1. A

Týdenní plán od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020 ZDE!!


Tags: 

Týdenní plán 3. A

Týdenní plán od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020 ZDE!!


Tags: 

Týdenní plán 1. B

Týdenní plán od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 5. 10. 2020 do 9. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020 ZDE!!


Týdenní plán od 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020 ZDE!!


Tags: 

PŘÍPRAVA NA DISTANČNÍ VÝUKU

 

Současná epidemiologická situace ovlivňuje takřka všechny aspekty našeho života, vzdělání nevyjímaje.

 

Distanční výuku jsme zažili již v minulém školním roce a může se tak zdát, že nás nic nemůže překvapit. Opak je však pravdou. V letošním školním roce je distanční výuka pro všechny povinná.

 

I když výuka na dálku v naší škole vloni fungovala velmi dobře, stále ji chceme zlepšovat.

 

Proto se už od začátku září intenzivně připravujeme na případné druhé kolo distanční výuky, a to zejména na druhém stupni. Všichni žáci i jejich rodiče dostali už na začátku školního roku hesla do programu MS Teams, všechny třídy si postupně prošly nácvikem tohoto typu výuky. Tento týden jsme se opět intenzivněji zaměřili na 2. stupeň a konzultujeme hlavně s těmi, kteří chtějí dovysvětlit správný postup. Zároveň připravujeme jednoduchý manuál, jakou cestou splnit základní úkoly.

 

Všichni doufáme, že bude vyučování probíhat standartním způsobem, ale na druhou stranu věříme, že pokud na distanční výuku na druhém stupni dojde, budeme připraveni.

 

 

Mgr. Igor Šiška a Mgr. Krištof Lábsky

 

 

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru se koná ve dnech

pondělí 12. 10. - středa 14. 10. 2020.

 

Ve sběrové budce bude k dispozici váha s připraveným sešitem pro zápis jména žáka, třídy a množství odevzdaných kilogramů.

 

V pondělí 12. 10. možnost vážení od 8.00 hodin do 18.00 hodin, v úterý  13. 10. od 7.00 do 18.00 hodin. Ve středu 14. 10. možnost vážení od 7.00 hodin do 12.00 hodin.

 

Finanční prostředky za sběr budou odevzdány do pokladny SRPŠ.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

Tělesná výchova v Covid době

Respektujeme nová opatření, která se týkají tělesné výchovy a věnujeme se pohybovým aktivitám, které vyhovují nařízení ministra zdravotnictví. 
 
Hodiny tělesné výchovy jsou zaměřeny na procházku nad školou, individuálnímu cvičení s obručí a jinými pomůckami, věnujeme delší čas rozcvičce a strečinku. Skupinky proti sobě soutěží v battlu ve skákání "panáka" na hudbu - minue minue. 
 
Co nás čeká dál? Turistika v lese, topografické značky, orientace v terénu, disgolf nebo baletní rozcvička. Kdo doma najde kuličky, petanque nebo skákací gumu, tak je přinese do školy! Jsme otevřeni všem sportům, u kterých se nezpotíme a nemusíme se převlékat : )
 
 
 

Mgr. Martina Kocháňová

 

Projektové dny ve školní družině

V průběhu minulého týdne se po tři odpoledne  ve školní družině uskutečnily projektové dny na téma dopravní výchova. Program si pro nás připravili manželé Stojarovi ze zájmového spolku Inspirace Zlín. Jeho hlavním cílem bylo ověření znalostí žáků týkajících se základních pravidel pro bezpečný pohyb v silničním provozu v roli malých chodců a cyklistů. Místo kol nám velmi dobře posloužily naše koloběžky.

Žáci se formou diskuse s lektory dozvěděli spoustu informací na různá témata – důležitá telefonní čísla, dopravní značky, povinná výbava malého cyklisty a mnoho dalších. Všichni na závěr dostali malou odměnu – sádrový odlitek ve tvaru dopravního prostředku, který si později v družině vybarvili dle vlastní fantazie.  A dobrou zprávou je, že tento projekt ověřil, že žáci naší školy mají velmi dobré všeobecné znalosti z problematiky bezpečnosti dopravy.

Program se konal na dopravním hřišti, pouze v jednom případě jsme vzhledem k nepřízni počasí museli akci přesunout do tělocvičny. To nám ale radost nezkazilo a na všech bylo vidět, že si odpoledne užili.

 

 

 

 

 

NETRADIČNÍ UČENÍ A VÝLET

 

Letošní epidemiologická situace nám sice nedovolila vyjet na školu v přírodě, ale my jsme se nenechali odradit a naplánovali si dny učení venku. Bohužel nás zradilo počasí a učit se venku nám dovolilo jenom na chvilinku. My jsme si ale užili spoustu zábavy i ve škole.  Navázali jsme na prezentaci historických předmětů a vyzkoušeli si činnosti, které dnes nejsou úplně běžné. Například jsme vyráběli ruční papír, psali brkem nebo přes kopírovací papír. Vyzkoušeli jsme si stavět osady a plnili jsme zábavné úkoly z českého jazyka, matematiky i prvouky.

 

 

V závěru týdne jsme vyjeli na výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme si ve Valašském muzeu v přírodě prohlédli, jak žili lidé dříve. Poté nás čekal zábavný program na ranči Bučiska, kde jsme soutěžili v netradičních disciplínách, jezdili na koních a pomáhali pohádkovým bytostem v začarovaném lese.

 

 

Týden sice utekl jako voda, ale my jsme si jej pořádně užili a odnášíme si spoustu nových zážitků a poznatků.