Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 16/2017

 

 

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy nejen u předškolních dětí, ale i u žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Předmětem podpory je vybudování hřišť a přírodních zahrad a úprava venkovních areálů a pozemků školy.

 

Žádost o podporu na Ministerstvo životního prostředí na projekt Život v zeleni jsme odeslali k datu 31. 1. 2018 a 13. 8. 2018 jsme obdrželi rozhodnutí a poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z celkového rozpočtu projektu 574 214,- Kč nám byla schválena maximální výše dotace a to 488 082,- Kč.

 

V rámci projektu vybudujeme přírodní zahradu v areálu školy. Dojde k terénním úpravám pozemku, vysázíme ovocné dřeviny, zpevníme stávající svah u dopravního hřiště a vybudujeme hliněný přístřešek s pecí. Práce na pozemku zahájíme  v jarních měsících 2019. Projekt bude ukončen k 31. 12. 2019.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

Co je Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní program koordinovaný v České republice sdružením Tereza. Vychází z principu, že není možné se o problematice životního prostředí jen učit, ale že je třeba snažit se zároveň o změnu jednání. Ekoškola tak vede k propojení environmentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí. Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se posléze snaží naplnit. Program tak kromě návyků v oblasti domácí ekologie učí děti i samostatnosti, odpovědnosti a zájmu o své okolí.
Ekoškola je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Jedná se také o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy po splnění určitých požadavků získávají prestižní ocenění – titul Ekoškola, mezinárodně platný certifikát, logo a vlajku. Ekoškola není soutěž, neurčuje se první a poslední místo, titul mohou získat všechny školy, které splní stanovená kritéria.

Jde o dlouhodobý proces, který spočívá v neustálém zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Udělený titul je potřeba v průběhu dalších let obnovovat.

 

 

Naše škola se do projektu Ekoškola zapojila v říjnu 2009.

 

Prázdninová akademie 1

Část prázdnin prožitých ve škole? Že si to nedovedete představit? My jsme se první srpnový týden přesvědčili, že to jde a dokonce si to náramně užili.

 

 

Třetím srpnem odstartovala prázdninová akademie v naší škole a celých pět dní bylo plné zajímavých aktivit, tvoření, soutěží, převážně v duchu oblíbené malé žluté postavičky – Mimoně.

První část týdne nám téměř propršela, ale na vrtochy počasí jsme byli dobře připraveni. I přesto jsme zvládli výšlap na Maják, Stezku zdraví i s průběžným plněním zábavných a vědomostních úkolů. Věnovali jsme se józe, užili jsme si to v tělocvičně, na dopravním hřišti, tvořili jsme z keramické hlíny, vyráběli barevné čelenky i vlastní trička.

Po celý týden jsme si vedli „mimoňovský deník“, kam jsme si psali a kreslili každodenní zážitky.

 

Poděkování patří nejen vychovatelkám a asistentkám, ale také kuchařkám, které nám po celý týden skvěle vařily.  

 

 

  

 

  

 

Fotografie: ZDE!!

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za to, jak jste s námi spolupracovali a jak se nám všem společně podařilo zvládnout druhé pololetí tohoto školního roku.

 

Nyní Vám přejeme příjemné strávení léta.

 

Informace k novému školnímu roku budeme na webové stránky školy dávat nejdříve od 20.8.2020. A protože jste si od března počítačů užili v nebývalé míře, doporučujeme hlavně dětem, aby je vypnuly a vyrazily za novými zážitky spíše do přírody a na sportoviště.

Věřím, že nový školní rok zahájíme „klasicky“, všichni společně, a to 1. září 2020 v 7.45 před školou.

Těšíme se.

 

Za všechny pracovníky ZŠ Mikoláše Alše Zlín

Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

 

Organizace školního roku 2020/2021

 

Období školního vyučování
Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020

Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení vyučování II. pololetí: středa 30. června 2021

 

Úřední hodiny v době prázdnin

Červen

 

29. 6. 2020          9.00 - 12.00

30. 6. 2020          9.00 - 14.00

 

Červenec

 

30. 7. 2020         12.00 - 17.00

 

Srpen

 

26. 8. 2020          7.00 - 14.00

27. 8. 2020          7.00 - 14.00

28. 8. 2020          7.00 - 14.00

 

e-mail: lucie.kurtinova@zsmalse.cz

tel: 734 574 879

 

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020

Prezentace školy ZDE!!

 

Prezentace školní družiny ZDE!!

 

Prezentace žáků 9. ročníku ZDE!!

 

Rozloučení s žáky 9. ročníku - fotogalerie: ZDE!!

 

 

 

Přijímací řízení žáků 5. ročníků​

I přes nezvyklou a především neočekávanou situaci zapříčiněnou pandemií COVID-19 se žáci 5. ročníků zodpovědně připravovali k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.Jejich úsilí  nebylo zbytečné, neboť 38% z nich bylo přijato k dalšímu vzdělávání a od září započnou novou životní etapu na své cestě ke vzdělání.

 

Tímto všem přijatým žákům gratulujeme!

 

Mgr. Simona Wunderle, kariérový poradce

 

Vážení rodiče,

 

druhá polovina školního roku 2019/2020 se nesla v dost nezvyklé atmosféře, která byla zapříčiněna šířící se epidemií. Jsem moc ráda, že se již od konce měsíce května situace stabilizuje a uklidňuje.

 

Po přechodu na distanční vzdělávání trvalo několik dní, než si každý třídní učitel se svými kolegy našli svůj způsob práce v této situaci. Bylo nutné si najít vhodné komunikační kanály, prodiskutovat s Vámi potřeby dětí a stanovit společné priority při distanční výuce. Zkrátka zajistit pokračování vzdělávání v domácím prostředí podle pokynů MŠMT. Tyto nové podmínky si vyžádaly velkou míru kreativity našich pedagogů, ale věřím, že nejen z mého pohledu to zvládli výborně.

 

 

Milí rodiče, velké poděkování patří však hlavně vám!

 

Oceňuji Váš zájem o domácí vzdělávání, Vaši snahu zdokonalovat se v komunikačních technologiích, aby přenos informací mezi našimi pedagogy a rodinou byl co nejefektivnější.

 

Oceňuji to, jak jste zvládali řešit své zaměstnání, finančně zajišťovat rodinu, zastávat funkci kuchařky, uklízečky a hlavně učitele.

 

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za sebe i za ostatní kolegy za to, jak jste s námi spolupracovali. Děkuji vám za úžasnou spolupráci a převážně optimistický přístup, ačkoli si uvědomuji, že to mnohdy nebylo snadné.

 

Dovolte, abych i vám dnes vystavila pomyslné vysvědčení. Ráda bych vám sdělila, že na vysvědčení ode mne máte velikou jedničku.

J

 

 

Věřím, že život se pomalu a ve zdraví vrátí do běžného chodu tak, jak jsme byli zvyklí a že se v září ve zdraví s vámi a vašimi dětmi potkáme ve škole, ve třídách, při běžné výuce.

 

 

Přeji Vám krásné prožití letních měsíců.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

 

 

SETKÁNÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY

 

V úterý 23. června proběhlo setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Zatímco si rodiče na dopravním hřišti vyslechli prvotní informace o naší škole, družině i jídelně, jejich děti si nanečisto zkusily roli prvňáčků ve třídách.

 

Některé děti se poprvé usadily do školních lavic a vyzkoušely si různé aktivity, které je budou od září provázet. Hledaly písmenka, hádaly zvířátka, vytleskávaly slabiky, porovnávaly počty a pohrály si s barevnými krychlemi. Nechyběla ani krátká prohlídka školy s protažením na opičí dráze. Za svou snahu všichni dostali sladkou odměnu.

 

Budoucí prvňáčci zvládli svou školní premiéru na jedničku a dokázali, že z nic budou šikovní školáci.

 

Mgr. Alena Sukopová, Mgr. Pavla Ševčíková

 

 

 

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči – chystáme školní rok 2020/2021

 

Ve středu 23. června 2020 jsme se v areálu naší školy na Podhoří setkali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Po slavnostním přivítání děti čekala první zkouška odvahy! Byl pro ně připraven více než hodinový zábavný program malého školáka. Ten vedly paní učitelky 1. stupně, ale pozor - bez rodičů!

 

A co dělali dospělí? Počasí nám přálo, a tak proběhla první informační schůzka venku na dopravním hřišti. Rodičům jsme představili školu, dali informace o chodu školní družiny, školní jídelny, zkontrolovali všechny důležité doklady. Paní učitelky informovaly i o tom, jak připravit děti (budoucí žáčky) na první školní dny, které pomůcky nakoupit a které naopak určitě nekupovat, jak podepisovat oblečení i jaké chystat svačinky. J

 

Celé setkání se neslo ve velmi příjemné sluníčkové atmosféře a po návratu dětí za námi bylo zakončeno sladkou tečkou – ovocným nápojem a čokoládovými muffiny, které upekly paní kuchařky.

 

Věříme, že takto příjemná budou i další setkání s novými rodiči a žáčky.

 

Tak 1. září na shledanou!

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

 

Přihláška do školní družiny

Vážení rodiče, 

 

pokud jste tak již neučinili, nezapomeňte odevzdat přihlášku do školní družiny na následující školní rok. Vyplněnou ji zašlete na adresu školy, vhoďte do školní schránky nebo pošlete elektronicky na email: kamila.svardalova@zsmalse.cz a to nejpozději do konce června. 

 

 

Kamila Švardalová 

 

Přihláška do školní družiny na rok 2020-2021

Vážení rodiče, 

 

v příloze Vám zasílám přihlášku do školní družiny na následující školní rok. V případě Vašeho zájmu ji vyplněnou zašlete

na adresu školy, případně vhoďte do školní schránky nejpozději do středy 24. června. Máte-li problém s tiskem, formuláře jsou také k dispozici ve vestibulu školy na nástěnce školní družiny. Dětem, které v současné době navštěvují školu, rozdám přihlášky osobně v nejbližších dnech. 

 

Kamila Švardalová 

 

Uzávěrka přihlášek

Vážení rodiče, 

 

včera, 15. června, byla uzávěrka přihlášek na prázdninové pobyty v naší škole. Všichni, kdo k tomuto datu zaslali řádně vyplněnou přihlášku, byli do programů zařazeni. Prázdninové akademie jsou zdarma, tématický program je za 1200,- Kč.

Je však potřeba, abyste dětem zaplatili a objednali obědy

ve školní jídelně přes čipový systém. Vyúčtování případných přeplatků budeme dělat v nejbližších dnech. 

 

Kamila Švardalová 

 

Volné dny pro žáky školy

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona a ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních důvodů vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Alena Grajciarová

 

volný den pro všechny žáky školy na dny 29. 6. a 30. 6. 2020.

 

V tyto dny nebude v provozu základní škola, školní družina ani školní jídelna.

 

 

Úprava prázdninové nabídky

 

Vážení rodiče,

 

máme pro Vás dobrou zprávu. Vzhledem k tomu, že zřizovatel 

nám umožnil poskytnout žákům během prázdnin dotovanou stravu, nebudeme vyžadovat platbu za Prázdninovou akademii. Děti budou mít zajištěn oběd ve školní jídelně, který jim objednejte prostřednictvím čipového systému, tak jako během školního roku. Dopolední a případně odpolední svačinu mohou mít vlastní. V případě Vašeho zájmu jim dopolední svačinu můžete taktéž objednat v jídelně.

 

U tématických programů bude částka ponížena o obědy a svačinky, vzhledem k možnosti využít dotovanou stravu. Částka je tedy 1200,- Kč za týden. Obědy, případně dopolední svačinku objednejte prostřednictvím čipového systému.

Pokud jste již úhradu zaslali, bude Vám vrácena. Uzávěrka přihlášek zůstává stejná do 15. června.

 

 

Bc. Kamila Švardalová

 

 

Prázdniny v naší škole

Vážení rodiče,

 

blíží se termín uzávěrky přihlášek na prázdninové pobyty dětí  v naší škole. V případě Vašeho zájmu je nezapomeňte přihlásit.

Bc. Kamila Švardalová

 

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru se koná ve dnech

pondělí 22. 6. - středa 24. 6. 2020.

 

Ve sběrové budce bude k dispozici váha s připraveným sešitem pro zápis jména žáka, třídy a množství odevzdaných kilogramů.

 

V pondělí 22. 6. a v úterý 23. 6. možnost vážení od 8.00 hodin do 20.00 hodin. Ve středu 24. 6. možnost vážení od 8.00 hodin do 12.00 hodin.

 

Finanční prostředky za sběr budou odevzdány do pokladny SRPŠ.

 

Současně bychom rádi poděkovali rodičům a žákům, kteří odevzdali sběr v měsíci dubnu. Vše - zápis množství, ukládání do kontejneru proběhlo na výbornou.

 

 

Konzultace pro žáky 2. stupně.

 

 

Od 8. června budou u nás ve škole probíhat konzultace žáků 2. stupně z důvodu objasnění nebo upevnění učiva. Žáci se tak mohli přihlásit ke konzultacím např. z matematiky, českého jazyka, cizích jazyků, fyziky a dalších předmětů. Skupiny žáků pro příští týden již byly obsazeny. Žáci, kteří se ke konzultacím přihlásili, obdrželi pozvánku s informacemi prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

 

Pro všechny žáky platí, že před vstupem do školy odevzdají podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Současně bude mít každý žák 2 roušky a sáček na odkládání použitých roušek.

 

Žáky, kteří se budou chtít přihlásit na konzultace v týdnu od 15. do 19. 6., prosíme o odevzdání přihlášek nejpozději do čtvrtka 11. 6. 2020.

 

 

Konzultace pro žáky 2. stupně

 

Od 8. června jsou umožněny ve škole konzultace pro žáky 2. stupně, kde mohou žáci konzultovat učivo, kterému nerozumí. Nástup těchto žáků do školy ale není automatický. Je nutno vyplnit přihlášku ke konzultacím, která byla zákonným zástupcům zaslána prostřednictvím elektronické žákovské knížky, a to do čtvrtka 4. 6. do 12.00 hodin. Přihláška byla také vložena na nástěnku tříd. Pokud nebudeme mít přihlášky žáků, nebudeme moct zajistit pedagogické pracovníky.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Fotografování jednotlivých tříd na konci školního roku

 

Vážení rodiče.

 

Letošní rok se zatím nese ve velmi specifické atmosféře. Navzdory tomu je však úžasné, že se alespoň částečně podařilo, aby žáci opět usedli do školních lavic (ačkoli za dosti přísných a komplikovaných podmínek), a pomalu a jistě se snad vše vrací k normálu.

S tím souvisí i každoroční focení na konci školního roku. Rádi bychom, aby byla tato naše tradice zachována i letos. Ale situace nám to neusnadňuje. Buď by museli mít žáci roušky :) , nebo by museli stát v 1,5 metrových rozestupech. Ani jedna z variant se nám nejeví jako vhodná. Informace o tom, jak jsme to vymysleli, najdete v EŽK.

Již zítra, 3. června 2020, proběhne první etapa focení žáků, proto těmto zprávám věnujte pozornost.

 

Mgr. Alena Grajciarová

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k tomu, že bylo Vaše dítě přijato k povinné školní docházce na naši školu, rádi bychom Vás, společně s Vašimi budoucími prvňáčky, tímto srdečně pozvali na naši první informační schůzku, která se koná v úterý 23. června 2020 od 16:00 hod. v areálu školy.

 

Bližší informace Vám budou zaslány prostřednictvím mailu.

 

Mgr. Lenka Jahudková, zástupkyně ředitelky

 

Prázdniny v naší škole

 

 

 

Léto a společně s tím i prázdniny se neúprosně blíží a Ty stále nevíš, co podnikneš? Chybí Ti budova naší školy, a hlavně – chybí Ti Tví kamarádi a kamarádky ze školy? Pokud ano, tak letos se naskýtá jedinečná možnost – užít si atmosféry letních dní plné zábavy právě u nás. Připravili jsme tři tematicky odlišné týdny plné aktivit a Ty si můžeš vybrat ten, který Tě nejvíce zaujme. Určitě se takový najde!

 

Vážení rodiče,

bližší informace a přihlášku naleznete v EŽK.

 

Nabídka termínů a programů:

3. – 7. 8. 2020

ŠKOLA SUPERHRDINŮ - super týden pod Tlustou horou

PRÁZDNINOVÁ  AKADEMIE – týden plný pohybu, her, tvoření i soutěží

 

10. – 14. 8 .2020

KAPITÁNE, KAM S TOU LODÍ? – cesta kolem světa nejen za zvířaty

PRÁZDNINOVÁ  AKADEMIE – týden plný pohybu, her, tvoření i soutěží

 

17. – 21. 8. 2020

TĚ MAMUT! – pět dní v pravěku pod Tlustou horou

PRÁZDNINOVÁ  AKADEMIE – týden plný pohybu, her, tvoření i soutěží

 

Za organizační tým

Bc. Kamila Švardalová, vedoucí vychovatelka

Tel.: 734 574 869

 

Všichni to zvládli na jedničku

 

Žáci, kteří navštěvují 1. stupeň základní školy, se dnes mohli poprvé po více než dvou měsících vrátit znovu do školy. Tuto možnost využilo 51% dětí prvního stupně. Většina z nich se těšila hlavně na setkání s kamarády a s pedagogy, dlouho se totiž osobně neviděli.

 

K nástupu jsme využili celý areál školy, šlo o jedenáct skupin, často s počtem 15 žáků. Shromáždění skupin probíhalo dle předem dohodnutých pravidel, začalo společným pozdravem, odevzdáním čestných prohlášení o „bezkoronavirovosti“, desinfekcí rukou a odchodem do školy v patřičných rozestupech, následovalo také měření teploty.

 

Vše bylo jiné než obvykle a bylo vidět, že i z domova jsou žáci poučeni o hygienických zásadách, které dodržovali a nebrali na lehkou váhu. Překvapilo nás, jak byli ukáznění a hodní. Hlídali se navzájem, snad jen v návalu euforie při hrách se na chvíli zapomněli a měli tendenci se sebe navzájem dotknout…

 

Školní výuka vypadala trochu jinak, než to bývá obvykle, v některých třídách před žáky předstoupili i netřídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci. Výuka byla zaměřena především na hlavní předměty, nechyběl také pohyb venku.

 

Luxusní zážitek měli žáci ve školní jídelně, oblíbené boloňské špagety byly servírované přímo na stůl a degustační zážitek byl na závěr umocněn velkým lineckým srdíčkem, které všem paní kuchařky na přivítanou upekly.

 

A pokud byl někdo přihlášen na odpolední část, čekal ho hlavně pohyb na čerstvém vzduchu v areálu školy nebo v lese. Naštěstí nám nepršelo a ze zatažené oblohy se spustil liják až po odchodu poslední žačky domů.

 

Děkuji všem za to, jak svým přístupem zvládli dnešní náročný den ať už ve škole, nebo doma při distanční výuce, a přeje i nadále pevné zdraví.

 

Alena Grajciarová