Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

14 Listopad 2017

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018.

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR následovně:

 

1. TERMÍN:   12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání

                    13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. TERMÍN:   16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání

                    17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory vzdělání jsou pak stanoveny v těchto termínech:

1. termín: 10. května 2018

2. termín: 11. května 2018

 

Termíny odevzdání přihlášek:

 

Přihlášky na školy s talentovou přijímací zkouškou se odevzdávají nejpozději do 30.11. 2017 v příslušné škole.  Přijímací zkoušky se konají v lednu 2018.

 

Obory skupiny „82“ od 2. ledna do 15. ledna 2018

Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2018

Konzervatoře od 15. ledna do 31. ledna 2018

 

Přihlášky na všechny ostatní obory středního vzdělávání se odevzdávají nejpozději do 1. března 2018.

 

Každý žák obdrží 2 přihlášky (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání) a zápisový lístek.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí.

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku.