Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

08 Říjen 2018

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019.

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2018/2019 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR následovně:

 

1. TERMÍN:   12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání

                  16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. TERMÍN:   15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání

                  17. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory vzdělání jsou pak stanoveny v těchto termínech:

1. termín: 13. května 2019

2. termín: 14. května 2019

 

Termíny odevzdání přihlášek:

 

Přihlášky na školy s talentovou přijímací zkouškou se odevzdávají nejpozději do 30.11. 2019 v příslušné škole.  Přijímací zkoušky se konají v lednu 2019. První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná 2. – 15. ledna 2019, stejný termín je stanoven také pro gymnázia se sportovní přípravou, na konzervatoře je stanovený termín 15. - 31. ledna 2019.

 

 

 

Přihlášky na všechny ostatní obory středního vzdělávání se odevzdávají nejpozději do 1. března 2019. Pro řijímací řízení do oborů s maturitní zkouškou je stanovený termín 12. – 26. dubna 2019, do ostatních oborů 22. – 30. dubna 2019.

 

 

Každý žák obdrží 2 přihlášky (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání) a zápisový lístek.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí. Zápisovým lístkem stvrzuje žák svůj úmysl studovat na příslušné SŠ.

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku.

 

Mgr. Simona Wunderle

kariérový poradce