Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

09 Květen 2019

Nejlepší sběrači starého papíru

Tito žáci v měsíci dubnu pokořili hranici 100 kg.

Gratulujeme!

 

5.A

Švubová Anna

527

kg

3.B

Prucek Jakub

400

kg

3.B

Pavlík Lukáš

322

kg

5.A

Fiala Jan

293

kg

3.A

Bis Marek

285

kg

3.A

Lutonský Jakub

174

kg

3.B

Dřízgová Tereza

166

kg

5.A

Grebeníčková Eliška

150

kg

1.C

Horčičko Pavel

145

kg

2.C

Lutonský Patrik

130

kg

2.B

Prucková Adéla

113

kg

3.A

Drongová Eliška

112

kg

1.C

Císař Michal

111

kg

1.B

Netušil Tomáš

111

kg

6.B

Mrnuštíková Natálie

103

kg

3.A

Učeň Oldřich

103

kg

6.B

Mikel Michal

100

kg

5.C

Obadal Dominik

100

kg

5.A

Janečka Ondřej

100

kg

5.A

Janečková Tereza

100

kg

3.A

Vavříková Daniela

100

kg

2.C

Orlová Jolana

100

kg

Mezinárodní spolupráce s Holandskem II.

Vážení rodiče

 

Informuji Vás o dalších krocích v navazování spolupráce s groningenskou školou. Připravujeme větší představení naší školy – videoprezentaci, kterou jsme slíbili zaslat jako odpověď na představení holandských žáků.

 

Pokud máte nápad, na co by bylo dobré nezapomenout, pošlete nám podněty do 15. 5. 2019 prostřednictvím EŽK, školního parlamentu, Ouška nebo na emailovou adresu zsmalse@zsmalse.cz Pokud jste ochotni nám pomoci se zpracováním zadání i jinak, budeme rádi. Na splnění tohoto úkolu máme pouze měsíc. Další krátké videopozdravy nebo prezentace z běžných školních činností budou probíhat souběžně.

 

Mrzí nás, že se v letošním školním roce neuskutečnila námi plánovaná návštěva holandských dětí u nás. Zřejmě jsme si představovali, že některé věci půjdou pružněji, třeba tak, jak jsme zvyklí, když se zařizují běžné zahraniční pobyty pro žáky. Proto jsme připravili program, sestavili jídelníčky, předjednali možnost ubytování u vás, v hostitelských rodinách, hovořili o sestavování videovizitek žáků … Bohužel se akce nepodařila realizovat.

 

Přesto děkuji všem rodičům žáků druhého stupně, kteří nám vyšli vstříc a nabídli možnost ubytování a stravování dětí. Jsem ráda, že mezi vámi bylo tolik ochotných rodin. Je vidět, že na formu výměnných pobytů jsme z české strany připraveni.

 

Přesto jsme tento školní rok v oblasti spolupráce nezaháleli.

 

Během roku se domluvil rámec spolupráce, vznikla časová osa aktivit, naše návrhy byly zkonzultovány v Nizozemí v rámci jednání o dalších reálných krocích partnerů.

 

Proběhla iniciační jednání s podporou zahraničních úřadů obou zemí. Spolu s paní náměstkyní Francovou jsem měla možnost navštívit českou velvyslankyni v Holandsku Mgr. Janu Reinišovou v Haagu i honorárního konzula České republiky v Groningenu pana Alberta Jana Postmu, navštívit vedoucího odboru školství v Groningenu Jana Keeyse i vedení vytipované školy. Získaly jsme vzájemný příslib podpory naší spolupráce i konkrétních návazných jednání. V dubnu 2019 došlo k dalšímu osobnímu setkání paní ředitelky Marike Venema, paní zástupkyně Bernou Fietsma a dalších pracovníků vedení školy OBS Karrepad, tentokráte u nás, k přijetí na radnici i k několika jednáním v naší škole. Na programu byla prohlídka areálu, celé školy, hlavně družiny, jídelny a mateřské školy, které v této podobě v Holandsku nemají.

 

V příštím školním roce se můžeme v říjnu těšit na návštěvu některých českých vyučujících v Groningenu, v listopadu na návštěvu představitelů školy u nás a na podpis memoranda, v dubnu konečně něco dalšího pro žáky. Máme v plánu uspořádat zájezd do Nizozemí a navštívit Groningen!

 

Na navázání zahraniční spolupráce mezi žáky naší školy a žáky stejné věkové skupiny v zahraničí jsme pracovali celý tento školní rok. Možná vás napadne, že nejlepší by bylo zkontaktovat se s dětmi, které jsou anglickými rodilými mluvčími. Slyšeli bychom tu správnou angličtinu, správnou výslovnost, učili bychom se reálie v praxi právě u „zdroje“. Vždyť tolik škol jezdí do Anglie. Ale to, aby i druhá strana jezdila do Česka, to není obvyklé.

 

Zvolili jsme trochu složitější cestu, která by nám měla přinést dlouhodobější efekt ve více oblastech, nejen poučit se při krátkodobém pobytu v zahraničí. Měli jsme velké štěstí, že v době, kdy jsme řešili tyto otázky, se náš zřizovatel, město Zlín, snažilo obnovit spolupráci s partnerským Groningenem a vedení obou měst tak spolupráci škol podpořilo.

 

Vzhledem k tomu, že zkušenosti se zahraničními výjezdy máme, věřím, že akci dokážeme dobře připravit a dětem přinese nejen hodně poznání, ale také radost z nových přátelství a povzbuzení při další výuce cizího jazyka.

 

Alena Grajciarová, ředitelka školy