Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

27 Srpen 2020

Vážení rodiče, milí žáci.

 

Věříme, že jste si v rámci možností letošní léto užili a už se těšíte, že se společně budeme setkávat při dalším vzdělávání v ZŠ Mikoláše Alše.

 

Vězte, že my ve škole se na vás moc těšíme.

 

Prioritou letošního roku je zajistit bezpečnost a zdraví všech ve škole, zvládnout hygienická opatření tak, aby provoz školy začal bez problémů a výuka bez přerušení trvala celý školní rok.  Druhým velkým úkolem je pomoci všem žákům znovu nastartovat školní vzdělávání, procvičit a doplnit důležité učivo v hlavních předmětech druhého pololetí loňského roku a v klidu úspěšně zvládnout ten letošní rok.

 

Tomu všemu jsme přizpůsobili chod školy, budeme dodržovat všechna opatření, nařízená ministerstvem školství i zdravotnictví. Některá naše opatření budou dokonce nad rámec těchto nařízení, ale věříme, že všechny změny a úpravy bude tolerovat jak skupina rodičů a žáků ve svých názorech na Covid 19 umírněných, tak také skupina těch s radikálnějšími postoji. Hlavní změny v chodu školy byly diskutovány s pracovníky školy, předsedkyní SRPŠ paní Strnadovou, také s některými rodiči. Vycházeli jsme hlavně ze snahy co nejvíce zachovávat stabilní skupiny a minimalizovat jejich prolínání. S jednotlivými úpravami vás budeme seznamovat převážně prostřednictvím EŽK.

 

Věříme, že společně tuto neobvyklou dobu zvládneme.

 

Na spolupráci s vámi, vážení rodiče i milí žáci, se těší všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci.

 

Za všechny

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy