Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

28 Srpen 2020

Vážení rodiče, milí žáci.

 

Za několik málo dní zahájíme nový školní rok 2020/2021

 

Začínáme 1. září 2020!

 

S žáky 2. - 9. ročníku se sejdeme před školou na dopravním hřišti a 7.45 hod. zahájíme první školní den.  Seznámíme se s vyučujícími, některými školními novinkami, vztyčíme školní vlajku, budou následovat organizační záležitosti. Pokud nám bude přát počasí, bude celé zahájení venku, nemusíte si brát přezůvky ani aktovky, akce bude ukončena kolem 8.45 hod. Prosíme, abyste při příchodu vyhledali spolužáky ze své třídy a třídního učitele a dodržovali odstupy od dalších tříd. V případě deštivého počasí zahájení proběhne ve třídách, žáci se nebudou přezouvat a nepůjdou přes šatny. Prosíme rodiče těchto žáků, aby do budovy školy nevstupovali. V odůvodněných případech je vstup umožněn, prosíme však, abyste si nasadili roušku.

 

S žáky a rodiči 1. ročníku se přivítáme před školou v 9.00 hodin a po slavnostním zahájení se společně přesuneme do tříd, kde proběhne druhá část programu. Prosíme rodiče, aby pro sebe použili roušky, chrání tak zdraví svého dítěte i jeho nových spolužáků. Žáci mít roušky nemusí (dle pokynů k 27. 8. 2020), je na zvážení rodičů, zda jejich dítě půjde s rouškou nebo bez roušky. Ukončení vyučování pro žáky 1. ročníku bude nejdříve v 10.00 hodin. Nezapomeňte na aktovku a přezůvky v plátěném pytlíku.

 

Používání roušky v naší škole (informace k 27. 8. 2020)

 

  • s ohledem na minimalizaci možnosti přenosu nákazy žádáme rodiče, aby při vstupu do budovy školy používali ochranu úst a dýchacích cest (např. roušku, šátek atp.)
  • žádáme, aby při řešení svých záležitostí rodiče preferovali komunikaci prostřednictvím telefonu nebo Bakaláře, v případě návštěvy školy si předem s učitelem dohodli termín a čas

 

Školní družina

 

Školní družina bude 1. září pouze do 12.00 hod.

Z organizačních a personálních důvodů není možné v tomto školním roce do ranní školní družiny zařadit žáky 4. ročníku.

Z organizačních a personálních důvodů není možné v tomto školním roce do školní družiny zařadit žáky 5. ročníku.

 

Školní jídelna

 

Oběd ve školní jídelně bude připraven pouze pro žáky, kteří tento den budou přihlášeni do školní družiny.

 

 

 

 Organizace prvního školního týdne

 

2. - 4. září 2020

 

Výuka první týden nového školního roku 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

 

Další dny žáci musí být ve třídách 7.45 hod., výuka začíná 7.50 hod. Do školy budou žáci přicházet přes šatny průběžně od 7.15 hod. tak, aby jejich příchod a přezouvání bylo plynulé, v šatnách se nebudou zdržovat a půjdou ihned do tříd. Přezůvky si ve škole mohou nechat pouze za podmínky, že je v podepsané plátěné tašce zavěsí na háček.

 

Výuka bude první týden v 1. ročníku ukončena v 10.35 hod, na 1. stupni ukončena v 11.30 hod.  a na 2. stupni ve 12.25 hod. Učebnice pro školní rok 2020-2021 se budou předávat průběžně během září.

 

Školní družina bude od 2. 9. 2020 v provozu do 16.30 hod. pro 1. – 4. ročník. Bližší informace vám poskytnou paní vychovatelky.

 

Změna zvonění:

 

1.     vyučovací hodina 7.50 - 8.35

 

2.     vyučovací hodina 8.45 - 9.30

 

3.     vyučovací hodina 9.50 - 10.35

 

4.     vyučovací hodina 10.45 – 11.30

 

5.     vyučovací hodina 11.40 – 12.25

 

6.     vyučovací hodina 12.35 – 13.20

 

7.     vyučovací hodina 13.30 – 14.15

 

8.     vyučovací hodina 14.25 – 15.10