Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

29 Srpen 2020

Provoz školní družiny 1. září 2020

V úterý 1. září bude školní družina v provozu pouze do 12.00. Pro žáky, kteří budou v družině tento den přítomni, školní jídelna vaří. V další dny již bude školní družina v provozu beze změny včetně ranní družiny. 

 

 

Přijetí žáků do školní družiny

Všichni žáci (s výjimkou žáků V. ročníku), kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku, byli do školní družiny přijati. 

 

Informace o provozu ŠD

 

Vážení rodiče, přečtěte si prosím základní informace o provozu a platbě školní družiny na školní rok 2020/2021 - viz příloha. 

 

Vychovatelky a režim ŠD

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021 

 

 

I. ODD.

ALENA CINKOVÁ

TŘÍDA I. B

II. ODD.

HELENA KOŽUCHOVÁ

TŘÍDA II. A

III. ODD.

KAMILA ŠVARDALOVÁ

TŘÍDA I. A

IV. ODD.

MONIKA KOBZÁŇOVÁ

TŘÍDA II. B

V. ODD.

PETRA VESELÁ

TŘÍDA III. A

VI. ODD.

HANA RÁČKOVÁ

TŘÍDA III. B

VII. ODD.

PETRA PAVLÍČKOVÁ

TŘÍDA IV. A,B,C

 

 

 

 REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021

 

6.30 - 7.30

výchovná a rekreační činnost

11.30 - 13.00

hygienická příprava na oběd, oběd 

(v závislosti na ukončení výuky), odpočinková činnost, četba a poslech knížek, volná hra

13.00 - 13.45

rekreační a zájmová činnost

13.45 - 15.00

pohybové aktivity venku nebo

v tělocvičně (není možné děti vyzvedávat)

15.00 - 15.15

příprava na svačinu a svačina

15.15 - 16.30

rekreační a zájmová činnost, postupný odchod žáků

 

Úhrada školní družiny

 

Platby: měsíční platba činí 250,- Kč (pro žáky I. – III. ročníku)

1. platba – do 18. 9. 2020    1250,- Kč (za září - leden) na účet školy

2. platbado 22. 1. 2021    1250,- Kč (za únor  - červen) na účet školy

 

Účet školy: 182-1422422339/0800

Variabilní symbol: den, měsíc a rok narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např.5. 4. 2008 ve tvaru  050408)

Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD - jméno a příjmení dítěte, třídu ve školním roce 2020/2021.

 

Žáci IV. ročníku nemohou navštěvovat ranní školní družinu. Z tohoto důvodu budou mít sníženou platbu 200,- Kč/měsíc, tj. 1000,- Kč/pololetí. Termíny plateb zůstávají stejné, viz výše.

 

Omluvný lístek

 

Omluvný lístek - viz příloha - použijte v případě, když chcete, aby Vaše dítě odešlo ze školy samo (v jinou dobu než je uvedeno v přihlášce). Pokud si dítě vyzvedáváte osobně v jakoukoliv dobu, není potřeba psát omluvný lístek. 

 

Přihlášení do zájmových činností

 

Přihlášky do zájmových činností v letošním školním roce nebudou nutné. Této činnosti se zúčastní všichni žáci, kteří v uvedené době budou přítomni v daném oddělení. Slučování s jinými odděleními není možné. 

 

Zájmové činnosti

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

I. ODD.

ÚT

SPORTOVNÍ HRY

15.15-16.30

ČT

KERAMIKA

II. ODD.

ÚT

SPORTOVNÍ HRY

15.15-16.30

ST

DOVEDNÉ RUCE

III. ODD.

ST

VČELAŘI – SUDÝ TÝDEN

15.15-16.30

ČT

DOVEDNÉ RUCE

IV. ODD.

ÚT

DRAMAŤÁK

  15.15-16.30

ČT

MALÍ ZÁCHRANÁŘI

V. ODD.

ÚT

DRAMAŤÁK

15.15-16.30

ČT

SPORTOVNĚ-TANEČNÍ

VI. ODD.

ÚT

DEBRUJÁŘI

15.15-16.30

ST

VČELAŘI – LICHÝ TÝDEN

VII. ODD.

PO

MUZIKOTERAPIE

15.15-16.30

ST

DESKOVÉ HRY

Zařazení žáků do oddělení ŠD

Vzhledem k hygienicko-epidemiologickým opatřením není možné v letošním školním roce žáky z jednotlivých tříd ve školní družině slučovat, každá třída bude zařazena do jednoho oddělení školní družiny. Rozpis viz níže. 

 

 

 

Vychovatelky školní družiny

 

I. oddělení - Alena Cinková - třída I. B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. oddělení - Helena Kožuchová - třída II. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. oddělení - Bc. Kamila Švardalová - třída I. A 

 

vedoucí vychovatelka      kamila.svardalova@zsmalse.cz

 


 

 

IV. oddělení – Monika Kobzáňová - třída II. B 

 

 

 

V. oddělení – Petra Veselá - třída III. A 

 

 

 

 

VI. oddělení - Hana Ráčková - třída III. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. oddělení - Mgr. Petra Pavlíčková - třída IV. A, B, C