Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

25 Listopad 2020

INFORMACE K VÝUCE OD 30. 11. 2020

 

Oznamujeme, že od 30. 11. 2020 je zahájena prezenční výuka.

 

 

Prezenčně nastoupí žáci 3. – 5. ročníku a žáci 9. ročníku. Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, který je uveden v elektronické žákovské knížce.

 

Dále nastoupí žáci 6. – 8. ročníku. V těchto ročnících bude výuka probíhat v kombinaci prezenční a distanční výuky a to následovně:

 

30. 11. – 4. 12. 2020

7. 12. – 11. 12. 2020

Výuka ve škole

Výuka distančně

Výuka ve škole

Výuka distančně

VI. A

VII. A

VII. A

VI. A

VI. B

VII. B

VII. B

VI. B

VI. C

VII. C

VII. C

VI. C

VIII. A

VIII. B

VIII. B

VIII. A

 

 

 

Žáci 6. - 8. ročníku, u kterých bude probíhat výuka prezenčně ve škole, se budou učit podle platného rozvrhu, který je uveden v elektronické žákovské knížce. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, se budou učit podle rozvrhu pro distanční výuku. Budou probíhat on-line hodiny tak, jako doposud a off-line hodiny, kdy budou zadávány pokyny pro domácí přípravu.

 

V tomto období doporučujeme, aby žáci do školy chodili ve sportovním oblečení, ve kterém budou celý den (z důvodu nemožnosti převlékat se).

 

V průběhu vyučování se z hygienických důvodů průběžně větrá, proto doporučujeme teplejší oblečení.

 

Výuka probíhá ve všech třídách v homogenních skupinách – nedochází k mísení žáků.

 

Škola bude otevřena od 7.15 hodin, žáci se nebudou shromažďovat před budovou školy, ale budou průběžně odcházet do šaten a do tříd. U vchodu bude probíhat desinfekce a měření teploty.

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ve všech prostorách roušky. Proto doporučujeme každému žákovi na den alespoň dvě roušky + igelitový sáček na odkládání.

 

Školní jídelna je v provozu. Žáci, kteří se účastní prezenční výuky obědvají v jídelně, žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů.

 

Školní družina je pro žáky 1. – 3. ročníku v provozu ráno od 6.30 hodin, odpoledne max. do 16.30 hodin. Tímto opatřením dosáhneme toho, že budou zachovány homogenní skupiny žáků.

 

Z organizačních důvodů není možné zajistit školní družinu pro žáky 4. ročníku.