Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Activities calendar

03 Červen 2021

Zábavné odpoledne pro prvňáčky a rodiče

 

Je skvělé, že máme školu umístěnou v tak velké zelené zahradě a blízko lesa. Ceníme si toho hlavně při současných epidemiologických omezeních, protože si díky tomu umíme poradit i s organizací akcí pro žáky a jejich rodiče.

 

Poslední květnové úterý se uskutečnilo společné odpoledne pro všechny prvňáčky a jejich rodiče. Děti se na akci moc těšily a maminky jim pomáhaly s oblečením přípravou. Proč? Všechny děti přišly oblečené v úžasných kostýmech a maskách, mohlo začít putování kolem školy s plněním pohádkových úkolů.

 

Ještě před tím ale prvňáčci na oplátku překvapili své rodiče úvodním báječným vystoupením, recitací a pohybovými aktivitami s hudbou. Projev dětí se všem moc líbil a potlesk byl velký.

 

Poté se skupiny rozdělily, odměnou pro nejmenší školáky byla karnevalová stezka, kterou nachystaly paní vychovatelky ve venkovním areálu školy. Skákání v pytli, lov divoké zvěře, slalom na koštěti, cesta s pirátským pokladem, dobývání hradu, to vše musely zvládnout, aby je v cíli čekala karnevalová diskotéka a malá pozornost.

 

Pro rodiče byla mezitím v atriu školy připravena v rámci projektu Šablony II. beseda s odborníkem, opět mohli diskutovat s  psycholožkou Karin Konečnou. Na programu byla témata, zaměřená na dnešní dobu a rodinu. Např. jak zvládat úskalí dnešní doby a co nejlépe čelit obtížným situacím, jak pomoci dětem překlenout problémy spojené s přechodem z distanční výuky na prezenční výuku, jak jim připravit podmínky pro lepší začlenění do školního kolektivu. Při příjemné debatě jsme se také zasmáli, zrelaxovali a k odpočinku přispěl i smích dětí, který se k nám nesl z dálky a vytvářel příjemnou kulisu.  

 

Počasí nám tento den přálo a celá akce se vyvedla na jedničku. Při odchodu měli všichni úsměv na tváři a dobrou náladu.

 

Doufejme, že takových akcí budeme i nadále moci organizovat stále více.

 

 

 

 

 

Mgr. Pavla Ševčíková, Mgr. Alena Sukopová, třídní učitelky prvňáčků

 

 

Výuka zeměpisu v 8. B

Místní region lze vyučovat různým způsobem. Není však pravidlem, že by se vyučující postavila před žáky v kroji. Paní učitelka Eva Mikuláštíková to vyzkoušela a své žáky zaujala nejen popisem částí kroje, ale i valašským nářečím, které použila při výkladu. Žáci zjistili, co je kotula, kordula, oplečko, fěrtoch a krpce, ale také jaké jsou místní tradice a tanec, co se v našem kraji pěstuje, jaká je zde průmyslová výroba nebo třeba kam vyrazit za poznáním. 

 

 

Mgr. Pavla Blahušová

 

Čtení pomáhá

 

Žáky naší školy vedeme ke čtenářství, díky kterému si obohacují svou slovní zásobu, osvojují si různé pohledy na svět a také prostřednictvím hlavních hrdinů zažívají různá dobrodružství. Před Vánoci jsme vyhlásili čtenářskou výzvu a všechny žáky školy zaregistrovali do projektu Čtení pomáhá.

 

I přes všechny nevýhody distanční výuky si žáci v průběžném sčítání vedli opravdu velmi dobře.  Ve velmi krátké době totiž zvládli přečíst spoustu knih, které do projektu vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Také úspěšně odpověděli na 334 kvízů o přečtených knihách. Za každý správně vyplněný test získávají čtenáři na své konto padesátikorunu, kterou pak věnují vybraným charitativním sdružením a neziskovým organizacím.

 

Zapojení žáci svými znalostmi získanými četbou nastřádali na konto charity krásnou částku v celkové výši 16.700,- korun českých. Největší podíl na tomto zisku mají čtenáři prvního stupně. Na různé charity rozdali 12. 300,- Kč. Na druhém stupni se žáci asi více připravovali do hodin, než četli beletrii, ale ani jejich 4. 400,- korun není zanedbatelných a jistě potěší všechny potřebné.

 

Žáci obou pátých ročníků byli ve čtení nejaktivnější z celé školy, a přestože čtení nebylo vyhlášeno jako soutěž tříd, rozhodli jsme se, že si zaslouží obměnu. Díky sponzorovi z řad rodičů byl jejich dobrý skutek oceněn. V pondělí si všichni páťáci pochutnali na skvělé šunkové pizze, připravené v nedaleké pizzerii.

 

Moc děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do tohoto velkého charitativního projektu, a vážíme si také pomoci rodičů, kteří své děti při zdokonalování čtenářské gramotnosti podporovali.

 

Projekt však nekončí. Můžete v něm pokračovat i během prázdnin a pravidelně tak svým čtením pomáhat i ostatním.

 

 

 

Petra Veselá, Olga Šuranská