Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Úprava svahu za školou

Naše škola je zaměřena na ekologickou výchovu. Její realizace se děje formou integrace do předmětů, zpracováním projektů a jejich následnou prezentací ve škole. K formám realizace patří činnost žáků spojená s péčí o prostředí ve škole a jejím okolí.

V rámci výuky pracovních činností a ekologického semináře se žákům podařilo s finanční podporou Ekofondu Magistrátu města Zlína úspěšně osázet problematickou část svahu za školou. Svah žáci osázeli stálezelenými jehličnany, které doplnili kvetoucími dřevinami.

 

Cílem projektu je nejen ozdravění a ozelenění areálu školy, ale zároveň propojení teoretického vzdělávání žáků s možností ověření znalostí v praxi.

 

Děkujeme tímto za podporu Ekofondu Magistrátu města Zlína ale i žákům, kteří se na výsadbě i pravidelné péči o zeleň podílejí.