Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Výukové programy EVVO - školní rok 2015/2016

V rámci výuky probíhá i environmentální vzdělávání. Pro doplnění výuky realizujeme projekty, kterými žákům přibližujeme zdravý životní styl, nutnost čistoty životního prostředí nebo sounáležitosti jednotlivých součástí přírody jako celku. Rozvíjíme v nich správné morální hodnoty a společenské návyky.

 

Ve školním roce 2015/2016 se žáci 1. ročníku zúčastnili výukového programu Trampoty brouka Pytlíka. Žáci se hravou formou seznámili s hmyzím světem motýlů, pavouků a brouků. 2. ročník se prostřednictvím výukového programu "Zvířátka, která je potřeba chránit" seznámil s životem velkých šelem. Žáci 3. - 5. ročníku měli možnost seznámit se s vývojovými stádii žab v programu "Ejhle, žába!". Sedmáci se zapojili do "Živé stavby z vrbového proutí" a 6. - 9. ročník do programu "Aktivní ochrana přírody a krajiny na Moravě" a "Šetrné stavitelství".

 

Děkujeme Ekofondu statutárního města Zlína za poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku.

 

Tags: