Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Školní výuka PT EV prostřednictvím kombinovaného programu ve škole i mimo školu s využitím multimediálních i mobilních technologiíRealizace projektu ENVIGAME řeší nedostatek příkladů praktických výukových programů pro průřezové téma Environmentální výchova (PT EV) a jejich využití na nadregionální úrovni.

Cílem projektu je vytvoření výukových programů na témata: Obec, občan a jeho vztah k okolí; Ekosystémy regionu a jejich mapování; Biodiverzita a její poznávaní; Kulturní a přírodní dědictví města, obce, kraje; Využívaní přírodních zdrojů a dopady činnosti člověka na krajinu; Zdraví a životní styl v kontextu současných trendů.

Jednotlivé regiony budou žákovskými týmy mapovány z hlediska biodiverzity druhové i ekosystémové, z pohledu kulturního a historického dědictví, využívání přírodních zdrojů, zdraví a životního stylu. Výuka PT EV bude kombinací práce dětí v terénu a aktivit ve třídě. Při práci budou učitele i žáci využívat různé IKT s tím, že bude možné hrát hru přes internetovou platformu pro zvýšení herní interaktivity. Platforma má více funkcí, umožňuje online komunikaci a výměnu informací mezi týmy navzájem a mezi učitelem a studenty. Platforma je také průvodcem celou hrou jak pro děti, tak pro učitele. Hra se hraje v týmech v různě dlouhých časových úsecích podle charakteru úkolu. Hru řídí učitel, který hodnotí kvalitu splnění jednotlivých úkolů a nastavuje tempo hry. Jednotlivé herní týmy se snaží v předem určeném časovém období splnit co nejvíce úkolů v co nejlepší kvalitě. Do projektu bude zapojeno deset žákovských týmů ze základních škol z různých krajů České republiky. Celkem se jedná asi o 250 žáku, kteří budou hry prakticky ověřovat (pilotovat). Ve spolupráci Klubu ekologické výchovy s Výzkumným ústavem pedagogickým Praha bude vytvořena metodika, jejíž součástí budou praktické příklady výukových programů. Využití vytvořených produktů na dalších školách regionů České republiky bude zajištěno pořádáním krajských vzdělávacích seminářů.

Projekt je realizován společností Cross Czech a. s. ve spolupráci se dvěma partnery - Klubem ekologické výchovy, o.s. a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Projekt byl zahájen 11. listopadu 2009 a bude trvat 36 měsíců.


Pilotní školy v projektu ENVIGAME:

Škola Kraj

1. ZŠ CHÝNOV, OKRES TÁBOR Jihočeský

2. ZŠ SIRA NICHOLASE WINTONA KUNŽAK Jihočeský

3. ZŠ PŘÍBRAM-BŘEZOVÉ HORY Středočeský

4. ZŠ A MŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY Moravskoslezký

5. ZŠ JILEMNICE, JANA HARRACHA Liberecký

6. ZŠ TELČ, HRADECKÁ Vysočina

7. ZŠ POHOŘELICE Jihomoravský

8. ZŠ ZLÍN, MIKOLÁŠE ALŠE 558, příspěvková organizace Zlínský

9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOST Ústecký

10. GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA AŠ (PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU) Karlovarský


Více informací na: www.envigame.cz