Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Slavnostní předávání 1. titulu Ekoškola

23. června 2011 jsme slavnostně převzali v Senátu Parlamentu ČR mezinárodní titul Ekoškola. Získání titulu opravňuje školu užívat vlajku, logo a název Ekoškola po dobu 2 let. Poté se opět pokusíme o jeho obhajobu.


Slavnostního předávání se zúčastnila Mgr. Alena Grajciarová, Ing. Petra Jamborová (vedoucí Eko - Eko kroužku), P. Lendler, K. Lhotská a B. Mikačová. Předávání titulu proběhlo za přítomnosti ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy.


Autor fotografií: Ondřej Holoubek