Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR následovně:

 

1. TERMÍN:   14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. TERMÍN:   15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání

 

                  17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

 

Náhradní termíny pro všechny uvedené obory vzdělání jsou pak stanoveny v těchto termínech:

 

1. termín: 13. května 2020

2. termín: 14. května 2020

 

 

Termíny odevzdání přihlášek:

 

 

● Přihlášky na školy s talentovou přijímací zkouškou se odevzdávají nejpozději do 30. 11. 2019 v příslušné škole. 

 

      První kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou se koná 2. – 15. ledna 2020, na konzervatoře je stanovený termín 15. - 31. ledna 2020.

 

     V případě oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku (termíny jsou uvedeny výše).

 

 

 

● Přihlášky na všechny ostatní obory středního vzdělávání se odevzdávají nejpozději do
1. března 2020 na příslušné SŠ.

 

 

Každý žák obdrží 2 přihlášky (uchazeč se může přihlásit na 2 obory vzdělání) a zápisový lístek.

 

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí. Zápisovým lístkem stvrzuje žák svůj úmysl studovat na příslušné SŠ.

 

 

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

Ředitel školy může stanovit také školní přijímací zkoušku.

 

Mgr. Simona Wunderle

kariérový poradce