Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Ruský jazyk s rodilou mluvčí

   V letošním školním roce naše škola zkvalitnila výuku druhého cizího jazyka navýšením vyučovacích hodin s rodilým mluvčím. Přijede k nám letos dokonce čtyřikrát. Jedná se o Innu Jurijevnu Ivanovou, která má za sebou skvělou sportovní kariéru. V pondělí 12. 2. 2018 u nás byla již potřetí. Naši žáci už ji znají a na jejich interakci to bylo znát. Pro každý ročník byl připraven jiný program.

 

   Sedmáci měli možnost posoudit příbuznost češtiny a ruštiny. Po jazykové přípravě si vyposlechli pohádku a pokusili se napsat její obsah. Je přirozené, že nebyli všichni plně úspěšní, protože každý člověk má dispozice pro něco jiného, avšak po druhém poslechu se dařilo mnohem lépe. V závěru hodiny „dali hlavy dohromady“ a celý text beze zbytku převyprávěli v rodné češtině.

 

 

   V osmém ročníku jsme „slavili narozeniny“. Probrané učivo měli možnost žáci vyzkoušet konverzací o svých narozeninách. Poté přišly na řadu reálie – ruský slavnostní koláč „karavaj“ a jeho ochutnávání. Děti si odnesly recept, a protože jim chutnalo, možná si sladkost podle rusky psaného receptu připraví ať už samy, nebo s rodiči. Poslechli jsme si také narozeninovou píseň, kterou se v dalších hodinách naučíme.

 

 

   V 9. A jsme o sobě povídali, co je u nás nového, a dokonce někteří žáci i odpovídali na doplňující otázky. Výkony některých žáků byly velmi pěkné. V závěru jsme procvičili výslovnost slovní zásoby na téma „oblékání“.

 

 

 

   Hodina s rodilou mluvčí nám zpestřila školní stereotyp, a proto ji za čtvrt roku hodláme opakovat.

 

Mgr. Ilona Hanáková