Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Starší učí mladší

 

V pondělí jsme v družině měli moc prima odpoledne. Žáci 8. třídy pod vedením paní učitelky Martiny Kocháňové si pro nás připravili sportovní program na šesti různých stanovištích. Děti si vyzkoušely přeskoky přes švédskou bednu, balanční cvičení

na lavičkách, kondiční sestavu na trampolínkách a zahrály si i florbal. Při všech těchto činnostech se jim starší žáci vělmi ochotně a trpělivě věnovali a na závěr nám za velkého potlesku ukázali i odvážnější "parkourové" prvky. 

Za 14 dní v pondělí se na stejně atraktivní program mohou těšit i žáci IV. - VII. oddělení školní družiny.