Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Změny ve vedení školy

Závěr školního roku přináší další podstatné změny. Z pozice zástupkyně ředitelky odchází také Mgr. Lenka Jahudková, která bude od září vyučovat hlavně matematiku na druhém stupni naší školy.

 

Také jí bych moc chtěla poděkovat za profesionální přístup k žákům, pedagogům i rodičům a za pečlivé plnění všech úkolů, které přinášely povinnosti spojené s vedením školy.

 

Do budoucna paní Mgr. Lence Jahudkové přejeme hodně úspěchů při další pedagogické práci v našem kolektivu. V osobním životě jí přejeme hodně radosti ze zdolávání všech mateřských úkolů, souvisejících s výchovou dětí a nástupem prvňáčka do školy.

Od srpna 2018 se ve vedení školy na nových pozicích budete setkávat s paní zástupkyní ředitelky školy  Ing., Bc. Radkou Nevečeřalovou, zástupkyní statutárního orgánu, a s Mgr., Bc. Kateřinou Soukupovou, zástupkyní ředitelky školy.

 

Přeji oběma zástupkyním hodně energie a optimismu při plnění nových úkolů.

 

Mgr. Alena Grajciarová