Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

I v naší škole slavíme sté výročí vzniku republiky

Letošní 28. říjen je ale něčím výjimečný. Uplynulo totiž přesně 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Na mnoha místech naší země jsou připravovány vzpomínkové akce. Ani naše škola není výjimkou a proces vzniku samostatného státu si připomínáme od začátku září různými drobnými akcemi, činy a informacemi.

Aktivity jsou přizpůsobeny věku žáků, každá třída se zapojuje jinak – někteří kreslí českou vlajku, opakují si text hymny, vyrábějí trikoloru, dozvídají se zajímavosti o prvním prezidentu T. G. Masarykovi, učí se poznávat historické souvislosti. Společně jsme vytvářeli z našich těl československou vlajku a zpívali hymnu…

A dnes, v pátek 26. 10. 2018, poslední den školního vyučování před státním svátkem?

Žáci devátého ročníku na pozemku školy zasadili lípu a uctili význam tohoto počinu zpěvem hymny. Vyprávěli jsme si o vlastenectví a vyjádřili hrdost na to, že mezi Čechy je hodně vynikajících sportovců, umělců, vědců…

A proč právě tento strom? Již naši předkové lípu uctívali pro její půvabnou korunu, líbeznou vůni a ochraňující stín. Pro svůj mohutný vzhled a dlouhověkost se pak v průběhu času stala českým národním symbolem, který nalezneme na standartě prezidenta, státní pečeti či bankovkách.

Náš národní strom, naši lípu na pozemku školy ještě označíme popisem a věříme, že i budoucím školákům bude připomínat význam vzniku tohoto státu.

Jsme rádi, že k oslavám se připojí i rodiče žáků a přátelé školy. Pro ty vedení SRPŠ a třídní důvěrníci připravují tradiční školní večírek – tentokrát v duchu První republiky. Takže se 24. 11. 2018 těšíme na setkání s Vámi v krásně vyzdobeném sále, tentokrát v retro oblečení, inspirovaném módou doby „tatíčka Masaryka“.

 

 

 

 

Mgr. Alena Grajciarová a Mgr. Simona Wunderle

 

 

Pokud chcete zabrousit trochu do dávné historie a oživit si školní znalosti, můžete v četbě textu pokračovat:

28. říjen je státní svátek, kterým si připomínáme vznik samostatného československého státu. Samostatný stát se nám může z dnešního pohledu zdát jako samozřejmost, ale naši předci o něj museli usilovně bojovat.

V minulosti většina českých obyvatel nedokázala přijmout Rakousko - Uhersko za svou vlast.

V roce 1914 byla vyhlášena první světová válka, národností otázka tak musela být odsunuta do pozadí a snahy českých politiků o prosazení samostatnosti byly již v prvopočátku potlačeny. Pouze malý okruh osobností v čele s T. G. Masarykem svůj boj za samostatnost nevzdával. Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik vytvořili tajnou organizaci s názvem Mafie, což byl hlavní orgán českého domácího odboje podporující zahraniční akce T. G. Masaryka.  Svou významnou roli v tomto období však sehráli také čeští herci, novináři a spisovatelé.

Jedním z nich byl Jaroslav Kvapil, ředitel činohry českého Národního divadla, který v květnu koncipoval tzv. Manifest českých spisovatelů, dle kterého měli poslanci podporovat práva českého národa a českého státu. Naši politici se objevili na veřejné scéně až počátkem ledna 1918 při Tříkrálové deklaraci.

Na podzim roku 1918 vypukla generální stávka a postupně byly šířeny letáky, jež hlásaly vznik republiky. Během převratu ve městě zavlály trikolóry. Monarchie však za pomoci uherských vojáků stále přetrvávala. Až na samotném sklonku války vznikla tzv. „první republika“, což je do dnešních dnů označení pro Československo v období od roku 1918 až do vzniku Mnichovské dohody. Oficiální označení Československá republika vydrželo v různých obměnách i po druhé světové válce.

28. říjen 1918 je významným milníkem v našich dějinách, jelikož se v tento den na Václavském náměstí oficiálně vyhlásila samostatnost Československa.

 

Mgr. Simona Wunderle