Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Podpora ekologických aktivit v kraji RP04-18

Cílem programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti subjektů působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území Zlínského kraje, posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí, zvýšení dostupnosti kvality služeb EVVO a větší propojení s aktivitami podporujícími partnerství.

 

Důvodem poskytnutí dotace je přispění k naplňování priorit EVVO Zlínského kraje a k aktivnějšímu zapojování dětí, mládeže a dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí.

 

Žádost o poskytnutí dotace na projekt "Učíme se v zeleni" jsme podali v únoru 2018. Z celkového rozpočtu projektu 100. 476,- Kč jsme obdrželi dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 69. 000,- Kč.

 

Z finančních prostředků jsme ve spolupráci s žáky 2. stupně provedli terénní úpravy svahu u dopravního hřiště. Povrch jsme zbavili plevele. Využili jsme i konzultace se zahradnickou firmou, vybrali vhodné dřeviny a byliny, které žáci pomohli vysadit. Povrch pozemku jsme pokryli mulčovací tkaninou a zamulčovali. V jarních měsících 2019 proběhne botanická vědomostní a výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně.

 

Projekt Učíme se v zeleni je spolufinancován Zlínským krajem. Děkujeme za podporu.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová