Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Školní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů

   Stalo se už tradicí, že se naše škola každoročně zapojuje do Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Ve všech třídách prvního i druhého stupně proběhla třídní kola a nejlepší recitátoři postoupili do kola školního.

 

     Na prvním stupni se soutěž konala ve čtvrtek 14. 2. 2019. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: 1. kategorie – 2. a 3. třídy a 2. kategorie – 4. a 5. třídy. Těšili jsme se velkému zájmu účinkujících. V 1. kategorii (2. a 3. třídy) soutěžilo 21 recitátorů (12 z 2. tříd a 9 z 3. tříd). 3. místo obsadil Matěj Janota ze třídy 2. A s básní Hruška, 2. místo Dora Šuranská ze třídy 3. A s básní Kočka a vítězem se stal Juraj Koč ze třídy 3. B s básní Delfíni.

 

     2. kategorie (4. a 5. třídy) měla rovněž silné zastoupení. Soutěžilo 22 recitátorů (9 ze 4. tříd a 13 z 5. tříd). 3. místo obsadila Anna Švubová z třídy 5. A s básní Kabina, na 2. místě skončila Klára  Pálková ze třídy 5. C s básní Vlaštovky a vítězkou se stala Martina Preisnerová ze třídy 4. C s básní Maminkovská škola.

 

     Na druhém stupni soutěž proběhla v pondělí 18. 2. 2019. Soutěžilo se rovněž ve dvou kategoriích: žáci 6. a 7. tříd tvořili 3. kategorii a žáci 8. a 9. tříd 4. kategorii. Třetí kategorii zastupovalo 6 recitátorů. 3. místo obsadila Antonie Ondruchová ze třídy 6. A s básní Vrbová píšťalka, 2. místo Tea Kordecká ze třídy 7. A s básní Mateřídouška a vítězkou se stala Karolína Tučková ze třídy 7. Bs básní Jarní romance.

 

     Ve 4. kategorii soutěžily pouze tři recitátorky z 9. A třídy. Vzhledem k malému počtu recitátorů komise udělila pouze 1. místo, a to Berenice Poláchové, která zarecitovala báseň Okarína.

 

     Všem recitátorům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. Juraj Koč, Dora Šuranská, Martina Preisnerová, Klára Pálková a Karolína Tučková nás budou reprezentovat v okrskovém kole, které se uskuteční 7. března na naší škole. Přejeme jim hodně úspěchů.

 

     Mgr. Hana Sýkorová