Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Na přelomu pololetí proběhlo na 2. stupni školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho 15 žáků 7. a 8. ročníku. Žáci soutěžili  v dovednosti práce s atlasem. Vyhledávali zeměpisné údaje, doplňovali zeměpisné souřadnice, zpracovávali a doplňovali tabulky a křížovky, počítali vzdálenosti na mapách, snažili se správně zodpovědět otázky z astronomie, geografie světadílů i obecného zeměpisu.

 

Do okresního kola může ze školního postoupit pouze jeden žák z každé kategorie, a tím byli Robin Sedláček ze 7. A a Jan Kráčmar z 8. B, kteří získali nejvíce bodů. Oba budou školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 26. února na ZŠ Dřevnická. Zde se soutěží nejen v ovládání práce s atlasem, ale také v otázkách a úkolech bez použití atlasu.

 

Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili školního kola, a přejeme postupujícím hodně úspěchů v kole okresním.

 

Mgr. Michaela Navrátilová