Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Vážení rodiče,

 

druhá polovina školního roku 2019/2020 se nesla v dost nezvyklé atmosféře, která byla zapříčiněna šířící se epidemií. Jsem moc ráda, že se již od konce měsíce května situace stabilizuje a uklidňuje.

 

Po přechodu na distanční vzdělávání trvalo několik dní, než si každý třídní učitel se svými kolegy našli svůj způsob práce v této situaci. Bylo nutné si najít vhodné komunikační kanály, prodiskutovat s Vámi potřeby dětí a stanovit společné priority při distanční výuce. Zkrátka zajistit pokračování vzdělávání v domácím prostředí podle pokynů MŠMT. Tyto nové podmínky si vyžádaly velkou míru kreativity našich pedagogů, ale věřím, že nejen z mého pohledu to zvládli výborně.

 

 

Milí rodiče, velké poděkování patří však hlavně vám!

 

Oceňuji Váš zájem o domácí vzdělávání, Vaši snahu zdokonalovat se v komunikačních technologiích, aby přenos informací mezi našimi pedagogy a rodinou byl co nejefektivnější.

 

Oceňuji to, jak jste zvládali řešit své zaměstnání, finančně zajišťovat rodinu, zastávat funkci kuchařky, uklízečky a hlavně učitele.

 

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za sebe i za ostatní kolegy za to, jak jste s námi spolupracovali. Děkuji vám za úžasnou spolupráci a převážně optimistický přístup, ačkoli si uvědomuji, že to mnohdy nebylo snadné.

 

Dovolte, abych i vám dnes vystavila pomyslné vysvědčení. Ráda bych vám sdělila, že na vysvědčení ode mne máte velikou jedničku.

J

 

 

Věřím, že život se pomalu a ve zdraví vrátí do běžného chodu tak, jak jsme byli zvyklí a že se v září ve zdraví s vámi a vašimi dětmi potkáme ve škole, ve třídách, při běžné výuce.

 

 

Přeji Vám krásné prožití letních měsíců.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy