Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Infoabsolvent.cz

Vážení rodiče, milí žáci,

 

dovolujeme si Vám nabídnout informace pro potřeby kariérového poradenství využitelné přímo Vámi. Naleznete je v informačním systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA+) na www.infoabsolvent.cz.

 

Infoabsolvent obsahuje především vzdělávací nabídku škol v ČR s možností výběru oborů
i školních vzdělávacích programů (ŠVP).

 

Dále je na webu možné najít:

 

- videoukázky představující práci ve vybraných profesích i přípravu na ně,

 

- profitest pro žáky základních škol při výběru oblasti vzdělávání,

 

- výběr podle obrázků pro snadnější orientaci ve vzdělávací nabídce SŠ,

 

- sekci Absolvent škol a trh práce obsahující informace o možnostech a uplatnitelnosti absolventů z pohledu zaměstnavatelů i absolventů,

 

- sekci Bez bariér až na trh práce – problematika žáků se zdravotním postižením a téma předčasných odchodů ze vzdělávání,

 

- sekci Jak na to – rady a doporučení pro rozhodování, studium i jeho ukončení.

 

 

Mgr. Simona Wunderle

 

kariérní a výchovná poradkyně