Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Podpora vybavení dílen v základních školách

V rámci programu MaS05-19 jsme v září 2019 podali žádost o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje na "Podporu vybavení dílen v základních školách. Naše žádost byla schválena a Zlínský kraj jako poskytovatel se tak zavazuje poskytnout naší škole dotaci ve výši 69,29 % z celkového rozpočtu, tedy 147 000 Kč na realizaci projektu "Tvořivá dílna a zručný žák".

 

Modernizací naší žákovské dílny pro 21 žáků tak zajistíme možnost vzdělávat se a zdokonalovat se v technických dovednostech, které rozvíjejí dětskou kreativitu, myšlení, zručnost a kladný vztah k práci. Teoretické znalosti získané zejména v předmětech matematika a fyzika tak budou moci žáci rozvíjet prakticky a tvořivě ve školní dílně.

 

Základem každého pracoviště bude truhlářská hoblice se šuplíky, které budou vybaveny potřebným nářadím. Žáci se naučí pracovat s malým ručním nářadím a seznámí se nejen s ekonomickým využitím materiálu, ale i s výrobou a povrchovou úpravou výrobku.

 

Projekt Tvořivá dílna a zručný žák je spolufinancován Zlínským krajem.

 

Vánoční přání školního parlamentu

Krásné a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu Vašich nejbližších a hodně štěstí do nového roku Vám přeje Školní parlament ZŠ Mikoláše Alše.

 

Jelikož jsou přípravy žákovského plesu v plném proudu a Školní parlament se do roku 2020 pouští s plnýma rukama práce, tak bychom Vás poprosili o příspěvky do tomboly, které můžete nosit paní učitelce Černé.

Na žákovský ples srdečně zveme všechny žáky 2. stupně.

 

Tímto Vám předem děkujeme.

 

Předseda a školní parlament.

 

Mobilní planetárium

 

Včera jsme měli v družině super zážitek. Přijelo mobilní planetárium a my jsme se tak dozvěděli spoustu zajímavostí o Měsíci, celé sluneční soustavě i jiných planetách. Shlédli jsme film Lucia - Polaris II. Byl to příběh ledního medvěda a tučňáka, kteří podnikli vesmírnou cestu na palubě rakety Polaris, aby odhalili záhadu polární záře. Za tajemstvím padajících hvězd se vydali společně s kolibříkem Lucií na Měsíc i na jiné planetky. 

Žáci se poutavou formou seznámili se zákonitostmi vesmíru. Na toto odpoledne budeme dlouho vzpomínat a získané vědomosti určitě využijeme. 

 

   

 

RODILÝ MLUVČÍ V HODINÁCH ANGLIČTINY

V uplynulých 14 dnech měli žáci 2. stupně jedinečnou příležitost strávit až 6 vyučovacích hodin s rodilým mluvčím. Hodiny vedl Sampson Agyapong, jehož kořeny sahají do afrického státu Ghana.  V naší škole vyučoval spolu s učiteli angličtiny, během hodin se navzájem představovali, povídali si o svých rodinách nebo o cestování. Sam také žáky seznámil s Velkou Británií, vysvětloval jim rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, popisoval odlišný životní styl v jiných zemích, a také společně hráli různé konverzační hry.

 

Žáky zaujal zejména Samův pozitivní přístup, výrazná gesta a kamarádská atmosféra během hodin.

 

 

Mgr. Pavlína Pištínková

 

NÁVŠTĚVA CHRÁNĚNÉ DÍLNY NADĚJE

V pátek 13. prosince navštívila třída 2. A pobočku chráněné dílny Naděje ve Zlíně na Letné, aby místním klientům zpříjemnila předvánoční čas.

 

Nejprve jsme byli velice mile přivítáni. Pak jsme mohli nahlédnout do dílen a potěšit klienty při práci naší andělskou besídkou složenou z písniček a básniček. Ta se všem moc líbila a žáci byli odměněni velkým potleskem. Poté jsme byli pozváni na malé občerstvení, při kterém jsme na oplátku zase my předali krabici plnou dobrot, kterou připravili žáci 2. A se svými rodiči jako vánoční dárek pro Naději. S našimi novými přáteli jsme si zazpívali koledy, vyrobili krásné papírové hvězdy a kluci se naučili pár kouzel s kartami. Celé dopoledne bylo velmi příjemné, jenom čas bohužel velmi rychle utíkal a museli jsme se vrátit do školy.

 

Poděkování patří  naší milé mamince paní Kláře Patákové, která pro nás návštěvu v Naději zorganizovala, rodičům a dětem ze 2. A, kteří přispěli malým dárkem a v neposlední řadě klientům a personálu chráněné dílny za milé přijetí. Věříme, že jsme v Naději nebyli naposled.

 

 

Mgr. Sabina Brázdilová

 

Tags: 

Pozvánka SRPŠ

Zapojení do charitativních akcí

V průběhu prosince jsme se my učitelé a zaměstnanci školy zúčastnili několika charitativních akcí. První byla potravinová sbírka. Donesli jsme  87 kg potravin a 6 kg drogerie. Tyto vybrané potraviny a hygienické potřeby si odvezla Potravinová banka pro Zlínský kraj. Následně budou rozděleny lidem bez domova a osobám v nouzi. 

 

Další akcí byly učebnice pro Afriku. Naši  žáci se učí z moderních "Projectů". Starší vydání nám stále ležela ve skladu. Oslovili jsme organizaci Kola pro Afriku, která projevila o knihy zájem. Nepoužívané učebnice tak poslouží dětem v africké Gambii, kde Češi pomáhají se stavbou školy. 

 

Je dobré si připomínat, že věci, které jsou u nás běžně dostupné, jako například učební pomůcky, jsou v Gambii těžko k dostání. 

 

Děkuji všem, kteří podpořili tyto dobročinné akce. 

 

PF potravinové banky ZDE!!

 

Mgr. Martina Kocháňová

 

Exkurze č. 2 pro žáky II. stupně - Za poznáním

Informace o exkurzi ZDE!!

 

Úkoly ZDE!!

 

Adaptační pobyt 6. ročníku

V listopadu se zúčastnili žáci 6. ročníků adaptačního pobytu v  DIS ve Fryštáku. Pořadatelé akce připravili žákům třídenní program na téma Moje třída, moje parta.

 

Žáci se účastnili a zapojili  do řady her v klubovně i  v terénu, soutěžili jako družstva i jako jednotlivci a snažili si pomáhat v mnoha zajímavých a někdy i adrenalinových činnostech: spouštěli se po laně, hledali poklad na půdě, fotili se v zajímavých kostýmech, tvořili kartu agenta a mnohé další.

 

Pro žáky byly hry a soutěže se zajímavými názvy nevšedním zážitkem a snad i možná zamyšlením nad trávením jejich dosavadního volného času. I když se třídní kolektivy znaly již z dřívějších let, při různorodých  činnostech se ještě více utužily vzájemné vztahy, žáci se při nich více poznali a navzájem sblížili a zjistili, že na mnohé věci nemusejí být sami a že kamarádství a dobrá parta dokáží povzbudit a v mnohém přemoci různé trable a trápení, které mohou potkat každého z nás. Loučení s našimi lektory nebylo v závěru jednoduché, během tří dnů se o nás starali opravdu na 100 % a u mnoha žáků bylo vidět dojetí. Všichni odjížděli s pocitem, že si adaptační pobyt  opravdu užili a že by si ho ještě rádi někdy  zopakovali.

 

 

 

Děkujeme za poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu statutárního města Zlína, díky kterému mohl být adaptační kurz pro žáky zrealizován.

 

Mgr. Michaela Navrátilová

 

Fantastické vynálezy

Málokdo ví, že Leonardo da Vinci kromě malování vymýšlel a sestrojoval neskutečné vynálezy. Fascinovaly jej létající stroje, bojová vozidla či roboti. Pomocí podrobných výpočtů a studií tyto své nápady realizoval.

 

Podobně žáci 5. ročníků vymýšleli různé moderní přístroje a někteří se pustili i do jejich konstrukce. Z toho, co doma objevili, sestrojili např. roboty usnadňující nám práci v kuchyni nebo při úklidu.

 

Kdo ví, možná se některý vynález objeví v budoucnu na trhu.