Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči – chystáme školní rok 2020/2021

 

Ve středu 23. června 2020 jsme se v areálu naší školy na Podhoří setkali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Po slavnostním přivítání děti čekala první zkouška odvahy! Byl pro ně připraven více než hodinový zábavný program malého školáka. Ten vedly paní učitelky 1. stupně, ale pozor - bez rodičů!

 

A co dělali dospělí? Počasí nám přálo, a tak proběhla první informační schůzka venku na dopravním hřišti. Rodičům jsme představili školu, dali informace o chodu školní družiny, školní jídelny, zkontrolovali všechny důležité doklady. Paní učitelky informovaly i o tom, jak připravit děti (budoucí žáčky) na první školní dny, které pomůcky nakoupit a které naopak určitě nekupovat, jak podepisovat oblečení i jaké chystat svačinky. J

 

Celé setkání se neslo ve velmi příjemné sluníčkové atmosféře a po návratu dětí za námi bylo zakončeno sladkou tečkou – ovocným nápojem a čokoládovými muffiny, které upekly paní kuchařky.

 

Věříme, že takto příjemná budou i další setkání s novými rodiči a žáčky.

 

Tak 1. září na shledanou!

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

 

Volné dny pro žáky školy

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona a ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních důvodů vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Alena Grajciarová

 

volný den pro všechny žáky školy na dny 29. 6. a 30. 6. 2020.

 

V tyto dny nebude v provozu základní škola, školní družina ani školní jídelna.

 

 

Prázdniny v naší škole

Vážení rodiče,

 

blíží se termín uzávěrky přihlášek na prázdninové pobyty dětí  v naší škole. V případě Vašeho zájmu je nezapomeňte přihlásit.

Bc. Kamila Švardalová

 

Konzultace pro žáky 2. stupně.

 

 

Od 8. června budou u nás ve škole probíhat konzultace žáků 2. stupně z důvodu objasnění nebo upevnění učiva. Žáci se tak mohli přihlásit ke konzultacím např. z matematiky, českého jazyka, cizích jazyků, fyziky a dalších předmětů. Skupiny žáků pro příští týden již byly obsazeny. Žáci, kteří se ke konzultacím přihlásili, obdrželi pozvánku s informacemi prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

 

Pro všechny žáky platí, že před vstupem do školy odevzdají podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Současně bude mít každý žák 2 roušky a sáček na odkládání použitých roušek.

 

Žáky, kteří se budou chtít přihlásit na konzultace v týdnu od 15. do 19. 6., prosíme o odevzdání přihlášek nejpozději do čtvrtka 11. 6. 2020.

 

 

Konzultace pro žáky 2. stupně

 

Od 8. června jsou umožněny ve škole konzultace pro žáky 2. stupně, kde mohou žáci konzultovat učivo, kterému nerozumí. Nástup těchto žáků do školy ale není automatický. Je nutno vyplnit přihlášku ke konzultacím, která byla zákonným zástupcům zaslána prostřednictvím elektronické žákovské knížky, a to do čtvrtka 4. 6. do 12.00 hodin. Přihláška byla také vložena na nástěnku tříd. Pokud nebudeme mít přihlášky žáků, nebudeme moct zajistit pedagogické pracovníky.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Fotografování jednotlivých tříd na konci školního roku

 

Vážení rodiče.

 

Letošní rok se zatím nese ve velmi specifické atmosféře. Navzdory tomu je však úžasné, že se alespoň částečně podařilo, aby žáci opět usedli do školních lavic (ačkoli za dosti přísných a komplikovaných podmínek), a pomalu a jistě se snad vše vrací k normálu.

S tím souvisí i každoroční focení na konci školního roku. Rádi bychom, aby byla tato naše tradice zachována i letos. Ale situace nám to neusnadňuje. Buď by museli mít žáci roušky :) , nebo by museli stát v 1,5 metrových rozestupech. Ani jedna z variant se nám nejeví jako vhodná. Informace o tom, jak jsme to vymysleli, najdete v EŽK.

Již zítra, 3. června 2020, proběhne první etapa focení žáků, proto těmto zprávám věnujte pozornost.

 

Mgr. Alena Grajciarová

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k tomu, že bylo Vaše dítě přijato k povinné školní docházce na naši školu, rádi bychom Vás, společně s Vašimi budoucími prvňáčky, tímto srdečně pozvali na naši první informační schůzku, která se koná v úterý 23. června 2020 od 16:00 hod. v areálu školy.

 

Bližší informace Vám budou zaslány prostřednictvím mailu.

 

Mgr. Lenka Jahudková, zástupkyně ředitelky

 

Všichni to zvládli na jedničku

 

Žáci, kteří navštěvují 1. stupeň základní školy, se dnes mohli poprvé po více než dvou měsících vrátit znovu do školy. Tuto možnost využilo 51% dětí prvního stupně. Většina z nich se těšila hlavně na setkání s kamarády a s pedagogy, dlouho se totiž osobně neviděli.

 

K nástupu jsme využili celý areál školy, šlo o jedenáct skupin, často s počtem 15 žáků. Shromáždění skupin probíhalo dle předem dohodnutých pravidel, začalo společným pozdravem, odevzdáním čestných prohlášení o „bezkoronavirovosti“, desinfekcí rukou a odchodem do školy v patřičných rozestupech, následovalo také měření teploty.

 

Vše bylo jiné než obvykle a bylo vidět, že i z domova jsou žáci poučeni o hygienických zásadách, které dodržovali a nebrali na lehkou váhu. Překvapilo nás, jak byli ukáznění a hodní. Hlídali se navzájem, snad jen v návalu euforie při hrách se na chvíli zapomněli a měli tendenci se sebe navzájem dotknout…

 

Školní výuka vypadala trochu jinak, než to bývá obvykle, v některých třídách před žáky předstoupili i netřídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci. Výuka byla zaměřena především na hlavní předměty, nechyběl také pohyb venku.

 

Luxusní zážitek měli žáci ve školní jídelně, oblíbené boloňské špagety byly servírované přímo na stůl a degustační zážitek byl na závěr umocněn velkým lineckým srdíčkem, které všem paní kuchařky na přivítanou upekly.

 

A pokud byl někdo přihlášen na odpolední část, čekal ho hlavně pohyb na čerstvém vzduchu v areálu školy nebo v lese. Naštěstí nám nepršelo a ze zatažené oblohy se spustil liják až po odchodu poslední žačky domů.

 

Děkuji všem za to, jak svým přístupem zvládli dnešní náročný den ať už ve škole, nebo doma při distanční výuce, a přeje i nadále pevné zdraví.

 

Alena Grajciarová

 

 

 Více fotografií ZDE!!

 

Vážení rodiče,

 

máme za sebou deset týdnů distančního vzdělávání. Chci Vám poděkovat za to, jak jste přistoupili k této nové situaci a zastoupili jste nás v naší práci doma. Vím, že to není jednoduché a že Vás to stojí spoustu sil. Velmi si toho vážíme a děkujeme Vám za všechny podněty a zpětnou vazbu. Také Vám děkujeme za pochvalné dopisy, ve kterých se vyjadřujete k práci Vašich – našich učitelů. Moc si spolupráce s Vámi vážím.

 


Od 11. května nastoupili do školy zájemci z řad deváťáků, kteří budou dělat přijímací zkoušky. Potěšilo nás, že zájem o konzultace z matematiky a jazyka českého má 96 % uvedených žáků.

 

Od 25. května  může ve škole probíhat výuka žáků 1. stupně. O výuku ve škole projevilo zájem 52 % rodičů žáků. Pro žáky, kteří budou doma, bude nadále pokračovat distanční výuka, kterou ministerstvo pokládá za prioritní. Vyučující budou tak jako doposud zadávat každý den úkoly dle rozvrhu. Tyto úkoly budou pouze pro ty, kteří nebudou chodit do školy. Protože však mnozí z učitelů budou zároveň vyučovat ve škole, budou tím pravděpodobně ovlivněny časy skypové výuky.

 

Někteří z učitelů se pokusí využít techniku také na propojení skypové výuky těch doma s výukou ve třídě. Tak nám držte palce.

 

Pro žáky 2. stupně bude i nadále pokračovat distanční výuka a vyčkáme, zda se situace nezmění nástupem nového měsíce. Zatím jsou povoleny a ve škole organizovány pouze konzultace pro žáky 9. ročníku.

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

v sekci "Výchovné a kariérové poradenství" - kariérový poradce naleznete aktuální informace k přijímacím zkouškám na střední školy.

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS