Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Dějepisná olympiáda - krajské kolo

Dne 20.3. reprezentoval naši školu Jan Dvouletý z 9.A na krajském kole Dějepisné olympiády, které se tradičně konalo v Kroměříži. Letošní téma doprava, obchod a cesty bylo úzce zaměřené a tudíž velmi obtížné. V konkurenci všech škol zlínského kraje se Jan umístil na 20. místě a stal se úspěšným řešitelem krajského kola. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Martin Ingr

 

Mezinárodní jazykové zkoušky

V průběhu února skládali zájemci z řad žáků 9. ročníku naší školy mezinárodní jazykové zkoušky úrovně KET (A2) a PET (B1). Všichni přihlášení uspěli s výbornými výsledky. Tyto zkoušky slouží k prokázání jazykové znalosti příslušné úrovně v České republice i v zahraničí. Jazykový certifikát mohou žáci přiložit k přihlášce na střední školu a u přijímacího řízení se jim za tyto zkoušky přičítají body.

 

Všem chlapcům a dívkám, kteří se zúčastnili těchto obtížných testů srdečně blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů do dalšího studia.

 

Mgr. Hana Odstrčilíková, Mgr. Pavlína Pištínková, Mgr. Martina Kocháňová

 

A je tady další pěkné umístění v konverzační soutěži v anglickém jazyce.

 

Soutěž se konala 12. 2. 2019 v budově Gymnázia a SOŠ ve Slavičíně. V kategorii IIA – žáci 8. a 9. tříd základních škol nás reprezentoval Vít Vaňatka z 9. A a celkově se umístil na krásném 5. místě. Soutěž se skládala z několika částí, z nichž nejobtížnější bylo sestavit v časovém limitu příběh na základě několika náhodně vybraných slov. Účastníci museli také prokázat schopnost konverzovat na vylosované téma, absolvovat poslech s porozuměním a lexikálně-gramatický test.

 

Vítězi srdečně blahopřejeme, děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí nejen v dalším studiu, ale také při přijímacích zkouškách na střední školu.

 

Mgr. Hana Odstrčilíková

 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

V pátek 8. 2. 2019 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce pro kategorii 6. a 7. tříd základních škol. Soutěž se konala na ZŠ Kvítková ve Zlíně. Účastníci postupně prokazovali své znalosti a schopnosti v následujících kategoriích: poslech, porozumění čteném textu, mluvení na vylosované téma, popis obrázku a improvizovaný krátký rozhovor. Naši školu reprezentovala Lenka Vaculíková ze třídy 7. B, která po sečtení bodů ze všech kategorií obsadila nádherné 1. místo.

 

Vítězce srdečně blahopřejeme, přejeme hodně úspěchů do dalšího studia a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Pavlína Pištínková

 

Mladý ekonom 2019

30. lena se konala na Obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně soutěž Mladý ekonom. Tato soutěž má dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části žáci odpovídali formou testu na 60 otázek z oblasti ekonomie. Praktická část byla zaměřena na rychlost. Soutěžící luštili křížovku, vyplňovali osmisměrku a skládali nastříhaný obrázek.

 

Naši školu reprezentovali 2 družstva a to z žáků 8. a 9. ročníku. Žáci 9. ročníku se umístili na šestém místě a žáci 8. ročníku na místě devátém.

 

Děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

 

Testování SCIO

V měsíci listopadu proběhlo na naší škole testování v rámci projektu Národní testování 9. tříd, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR.

 

Žáci 9. ročníku tak absolvovali testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.

 

Z výsledků, které jsme obdrželi, vyplývá, že v českém jazyce jsou výsledky našich žáků lepší než u 60 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

 

Výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u poloviny zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků v matematice je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

 

Vážení rodiče.

Oznamujeme Vám, že po několika letech jsme nuceni zvýšit cenu stravného pro všechny věkové kategorie o 2,- Kč. Uvedená suma 2,-Kč bude použita na navýšení finančního limitu na nákup potravin, který je stanoven v Příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 

Od 1. 1. 2019 bude cena stravného následující:

Strávníci 7 - 10 let 23,- Kč

Strávníci 11 - 14 let 25,- Kč

Strávníci 15 a více let 27,- Kč

 

Cena školních svačinek se nemění.

Prosíme, abyste s ohledem na tuto změnu upravili výši svého inkasa.

Děkujeme za pochopení a věříme, že i nadále budou žáci se stravou ve školní jídelně spokojeni.

 

Mgr. Alena Grajciarová

 

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS