Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

DEN JAZYKŮ

V pátek 13. 4. 2018 se na naší škole konal den jazyků. Stejně jako loni proběhly hodiny angličtiny s rodilou mluvčí. Letos to nebylo formou prezentace, ale lektorka Aretha měla pro žáky připravené aktivity, hry a soutěže k učivu nebo tématu, které právě probíráme. Velmi zajímavá aktivita byla např. „Dictation pictionary“, při které žáci nevidí obrázek, lektor nebo soused jim říká, co mají kreslit a na závěr porovnají původní obrázek s kresbou. Při této aktivitě i při soutěži, která skupina napíše rychleji minulé časy, při variante hry „kufr“ nebo při výzkumech ve třídě se žáci bavili a hlavně měli další jedinečnou příležitost zdokonalit se v angličtině.

 

 

Mgr. Pavlína Pištínková

 

Třídní schůzky

 

Třídní schůzky se konají 24. 4. 2018 v 16:30 hodin v učebnách.

 

 

Den Země

Pozvánka na aktivity, které proběhnou ve Zlíně a blízkém okolí v rámci Dne Země v termínu od 16. do 27. dubna 2018 ZDE!!

Zlínský kraj ocenil učitele

Zlínský kraj ocenil v uherskobrodském Muzeu Jana Ámose Komenského ve čtvrtek 5. dubna 2018 celkem 18 učitelů Zlínského kraje za jejich práci.

 

Ceny kromě radních Zlínského kraje Petra Gazdíka a Jana Pijáčka předával také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a mezi oceněnými byla i paní ředitelka Mgr. Alena Grajciarová.

 

Gratulujeme!

 

 

Odkaz na Zlínský deník: https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zlinsky-kraj-ocenil-ucitele-z-bro...

 


Zdroj: https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zlinsky-kraj-ocenil-ucitele-z-bro... a m

Zdroj: https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zlinsky-kraj-ocenil-ucitele-z-bro...

Starší učí mladší

 

V pondělí jsme v družině měli moc prima odpoledne. Žáci 8. třídy pod vedením paní učitelky Martiny Kocháňové si pro nás připravili sportovní program na šesti různých stanovištích. Děti si vyzkoušely přeskoky přes švédskou bednu, balanční cvičení

na lavičkách, kondiční sestavu na trampolínkách a zahrály si i florbal. Při všech těchto činnostech se jim starší žáci vělmi ochotně a trpělivě věnovali a na závěr nám za velkého potlesku ukázali i odvážnější "parkourové" prvky. 

Za 14 dní v pondělí se na stejně atraktivní program mohou těšit i žáci IV. - VII. oddělení školní družiny. 

 

 

  

 

 

Spolupráce ekoškol

13. února naši školu navštívili žáci ekotýmu ze Základní školy ve Štípě. V rámci spolupráce Ekoškol tak došlo k předání zajímavých informací a postřehů týkajících se příprav na obhajobu titulu Ekoškola. Návštěvu jsme si užili a děkujeme za zkušenosti, které jsme mohli získat.

 

 

Odpoledne s Andersenem

V pátek 23. března čekalo na žáky 1. a 2. tříd zábavné odpoledne při knize. Děti se seznámily s dánským spisovatelem  H. Ch. Andersenem, který patří mezi největší pohádkáře. Letošní téma patřilo knize Povídání o pejskovi a kočičce. Společně jsme si přečetli pohádku ,,Jak pejsek s kočičkou pekli k svátku dort“. Povídali jsme si, jak doma slavíme svátky, narozeniny a zazpívali si písničku ,,Franta má narozeniny“. Ve skupinkách měli žáci za úkol vyhledávat suroviny, které použil pejsek s kočičkou do svého dortu. Na závěr si děti vytvořily vlastní dort, který si nazdobily ovocem a moc si na něm pochutnaly. Doufáme, že se letošní Odpoledne s Andersenem líbila, a že jsme s její pomocí přivedly zase pár dětí na stopu té krásné dámy jménem ČETBA. Poděkování patří paní učitelce Juráskové a Vančíkové, které s organizací pomáhaly.