Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Vánoční růže

Naše škola se již tradičně zapojuje do charitativní akce  - prodej vánočních růží.Cena růže bude opět 100,- Kč a z této částky půjde 53,- Kč pro dětské onko-hematologické oddělení FN v Olomouci. 

Uzávěrka objednávek je 23. 11. 2018 a růže budou dodány 5. 12. 2018.

V případě zájmu nahlaste třídnímu učiteli počet, který si objednáváte.

 

Mgr. Petra Jurásková

 

Pozvánka SRPŠ

 

I v naší škole slavíme sté výročí vzniku republiky

Letošní 28. říjen je ale něčím výjimečný. Uplynulo totiž přesně 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Na mnoha místech naší země jsou připravovány vzpomínkové akce. Ani naše škola není výjimkou a proces vzniku samostatného státu si připomínáme od začátku září různými drobnými akcemi, činy a informacemi.

Aktivity jsou přizpůsobeny věku žáků, každá třída se zapojuje jinak – někteří kreslí českou vlajku, opakují si text hymny, vyrábějí trikoloru, dozvídají se zajímavosti o prvním prezidentu T. G. Masarykovi, učí se poznávat historické souvislosti. Společně jsme vytvářeli z našich těl československou vlajku a zpívali hymnu…

A dnes, v pátek 26. 10. 2018, poslední den školního vyučování před státním svátkem?

Žáci devátého ročníku na pozemku školy zasadili lípu a uctili význam tohoto počinu zpěvem hymny. Vyprávěli jsme si o vlastenectví a vyjádřili hrdost na to, že mezi Čechy je hodně vynikajících sportovců, umělců, vědců…

A proč právě tento strom? Již naši předkové lípu uctívali pro její půvabnou korunu, líbeznou vůni a ochraňující stín. Pro svůj mohutný vzhled a dlouhověkost se pak v průběhu času stala českým národním symbolem, který nalezneme na standartě prezidenta, státní pečeti či bankovkách.

Náš národní strom, naši lípu na pozemku školy ještě označíme popisem a věříme, že i budoucím školákům bude připomínat význam vzniku tohoto státu.

Jsme rádi, že k oslavám se připojí i rodiče žáků a přátelé školy. Pro ty vedení SRPŠ a třídní důvěrníci připravují tradiční školní večírek – tentokrát v duchu První republiky. Takže se 24. 11. 2018 těšíme na setkání s Vámi v krásně vyzdobeném sále, tentokrát v retro oblečení, inspirovaném módou doby „tatíčka Masaryka“.

 

 

 

 

Mgr. Alena Grajciarová a Mgr. Simona Wunderle

 

 

Pokud chcete zabrousit trochu do dávné historie a oživit si školní znalosti, můžete v četbě textu pokračovat:

28. říjen je státní svátek, kterým si připomínáme vznik samostatného československého státu. Samostatný stát se nám může z dnešního pohledu zdát jako samozřejmost, ale naši předci o něj museli usilovně bojovat.

V minulosti většina českých obyvatel nedokázala přijmout Rakousko - Uhersko za svou vlast.

V roce 1914 byla vyhlášena první světová válka, národností otázka tak musela být odsunuta do pozadí a snahy českých politiků o prosazení samostatnosti byly již v prvopočátku potlačeny. Pouze malý okruh osobností v čele s T. G. Masarykem svůj boj za samostatnost nevzdával. Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik vytvořili tajnou organizaci s názvem Mafie, což byl hlavní orgán českého domácího odboje podporující zahraniční akce T. G. Masaryka.  Svou významnou roli v tomto období však sehráli také čeští herci, novináři a spisovatelé.

Jedním z nich byl Jaroslav Kvapil, ředitel činohry českého Národního divadla, který v květnu koncipoval tzv. Manifest českých spisovatelů, dle kterého měli poslanci podporovat práva českého národa a českého státu. Naši politici se objevili na veřejné scéně až počátkem ledna 1918 při Tříkrálové deklaraci.

Na podzim roku 1918 vypukla generální stávka a postupně byly šířeny letáky, jež hlásaly vznik republiky. Během převratu ve městě zavlály trikolóry. Monarchie však za pomoci uherských vojáků stále přetrvávala. Až na samotném sklonku války vznikla tzv. „první republika“, což je do dnešních dnů označení pro Československo v období od roku 1918 až do vzniku Mnichovské dohody. Oficiální označení Československá republika vydrželo v různých obměnách i po druhé světové válce.

28. říjen 1918 je významným milníkem v našich dějinách, jelikož se v tento den na Václavském náměstí oficiálně vyhlásila samostatnost Československa.

 

Mgr. Simona Wunderle

 

Týden zdraví na naší škole

Od 8. do 12. října probíhaly na naší škole aktivity zaměřené na zdravý životní styl.Ve vyučování jsme se více pohybovali, učili jsme se v přírodě, běhali jsme orientační běh s čipy, učili jsme se správně sedět, procvičovali jsme chodidla, skákali jsme parkúr...Bylo toho opravdu hodně!Ve třídách jsme si připravovali zdravé svačinky, krájeli jsme ovoce, míchali saláty, ochutnávali různé druhy zeleniny nebo domácích koláčů. Také se peklo a vařilo. Tématem hodin angličtiny bylo "Cooking a healthy meal from local products".

 

Týden zdraví se netýkal jenom našich žáků, ale také učitelů a rodičů. Ti měli možnost navštívit lekci hatha jógy, nordic walkingu, seminář s názvem Pamatovák, nebo využít služeb rehabilitační centra, které dělalo diagnostiku nohy a radilo s problémy pohybového aparátu.

 

Keep your body and mind fit! - Udržme si zdravé tělo i mysl!

 

Mgr. Martina Kocháňová

 

Projekt Maják

Dne 19. 10. se žáci osmého ročníku podívali do prostor Střední průmyslové školy polytechnické ve Zlíně. Kromě toho, že se seznámili s nabízenými studijními obory, měli také příležitost vyzkoušet si praktické dovednosti tiskaře, strojaře či elektrikáře. Těšíme se na další sdílené dílny, kde si vyzkoušíme něco nového.
 
Mgr. Pavla Blahušová a žáci 8. A
 
Tags: 

Branný den

Dne 12. 10. se žáci 8. ročníku zapojili do celoškolního Branného dne. Měli možnost vyzkoušet si chování za mimořádných událostí, vojenský výcvik, střelbu, první pomoc nebo jak by reagovali při setkání s chemickými látkami. Bezesporu největším zážitkem bylo plížení v terénu a největší přínos bylo poskytnutí první pomoci, kde si žáci vyzkoušeli masáž srdce a dozvěděli se mnoho důležitých informací.
 
 
Mgr. Pavla Blahušová a žáci 8. A
 
Tags: 

Hurá za mamuty!

Ve čtvrtek 18. října jsme s žáky šestých tříd vyrazili na exkurzi do Přerova. V rámci výuky dějepisu patří pravěk mezi atraktivní témata a tak nebylo divu, že se děti na putování za mamuty těšily. Navštívili jsme Muzeum Komenského, kde jsme zhlédli expozici "Hurá za mamuty". Kromě množství opravdu zajímavých informací o životě pravěkých lidí se žáci dozvěděli, kdo je to archeolog a jaká je náplň jeho práce. To si ostatně mohli na vlastní kůži vyzkoušet! Dále jsme navštívili základní školu Komenského, kde jsme měli možnost spatřit skutečné mamutí kly nebo pazourkové nástroje. V neposlední řadě nás nadchnul Památník lovců mamutů, kde jsme mohli obdivovat originální terénní prezentaci archeologických nálezů. Žáci byli z exkurze nadšeni a věříme, že kromě krásného výletu získali také cenné informace do hodin dějepisu.

 

Mgr. Igor Šiška

 

Tags: 

Beseda „Back to school“

V pátek 19. října navštívil naši školu vzácný host, eurokomisař Dr. Marek Beran. V úvodu přednášky jsme se dozvěděli o Bruselu a Belgii, kde pan Beran pracuje a zároveň jsme si u toho procvičili cizí jazyky. Pan komisař svůj výklad prokládal anglickým jazykem a přidal i pár vět francouzsky. Žáci zjistili, že práce úředníka Evropské unie nemusí být jen o vyřizování papírů v kanceláři. Vyslechli jsme poutavé vyprávění o Evropské unii s množstvím zajímavých informací a na závěr se žáci nadšeně zapojili do zábavných kvízů. Na vítěze pak čekala sladká odměna v podobě pravé belgické čokolády.

 

Mgr. Igor Šiška

 

Cvičení dětské jógy

Nabídka kurzů jógy pro děti ZDE!!

 

Informace k rannímu požáru ve Zlíně.

Oznamujeme Vám, že kouř z ranního požáru ve Zlíně naši školu nezasáhl. Žáci, kteří jsou na výukovém programu na Chlumských rybnících jsou zabezpečeni. S pedagogickým dozorem i organizátorem akce jsme v neustálém kontaktu. Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, máme zajištěnou místnost přímo na místě, kde by se žáci schovali. V případě potřeby máme zajištěn i zpětný odvoz žáků ke škole.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

zástupkyně ředitelky školy

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS