Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Kraj ocenil vynikající učitele, zasloužilé ředitele škol i další nepedagogické pracovníky školství

 

V souvislosti se Dnem učitelů, který se tradičně slaví 28. března, tedy v den narození Jana Amose Komenského, byli v uherskobrodském muzeu připomínajícím odkaz tohoto „učitele národů“ oceněni vynikající učitelé i nepedagogičtí pracovníci škol Zlínského kraje.

 

Jsme pyšní na to, že mezi oceněnými byla i paní Věra Kordulová, vedoucí kuchařka naší školní jídelny. Ocenění předal radní pro školství Petr Gazdík, statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop a krajští radní Miroslav Kašný a Jan Pijáček.

 

 

 

 

Cena Fair play za rok 2018

Hlavní cenu za čin FAIR PLAY Českého olympijského výboru za rok 2018 převzala 1. 4. 2019 z rukou ministra školství Ing. Roberta Plagy, Ph.D. paní učitelka Mgr. Martina Kocháňová.

 

Na trase Bikemaratonu Drásal došlo na osmém kilometru k těžkému pádu jednoho ze závodníků. Mnoho bikerů okolo něj projelo bez povšimnutí, pouze Mgr. Martina Kocháňová a Radim Vrba zastavili a až do příjezdu záchranářů soupeře ošetřovali. Poté, co si zraněného cyklistu převzali záchranáři, pokračovali Mgr. Martina Kocháňová s Radimem Vrbou v závodu, ale už bez jakýchkoliv ambicí na umístění.

 

Paní učitelce srdečně blahopřejeme a vážíme si toho, že učí právě na naší škole.

 

 

 

Čtení s Andersenem

Na naší škole probíhalo 29. 3. 2019 zajímavé odpoledne pro čtenáře z 1.-3.tříd. Zájemci se zúčastnili programu, který vytvořily  a vedly učitelky 1.stupně. Děti si zde poslechly informace o H.Ch. Andersenovi a také O. Sekorovi, kterému bylo odpoledne věnované.

Po prezentaci knih následovala výroba masky, ukázky čtení, práce s textem, řešení rébusů, výroba záložky, zkouška obratnosti  při překonávání překážkové dráhy a šikovnosti při přípravě svačiny. Odpoledne bylo nejen poučné, ale i zábavné.

 

 

 

Mgr. Petra Jurásková 

 

Projektové vyučování ve škole i mimo ni

Pro zpestření vyučování, získání dalších dovedností a naplňování kompetencí zábavnou formou chystáme nové aktivity pro 1. i 2. stupeň.

 

Budeme organizovat projektové vyučování nejen ve škole, ale i mimo ni. Žáci však pro zařazení do projektu musí něco udělat, připravit se na exkurzi, odpovědět na otázky. Bude to něco jiného, než jen požádat rodiče o zaplacení akce a pak čekat, co je pro ně za odevzdané peníze připraveno. Zkrátka se budou učit, jak to probíhá, když se například dospělí musí připravovat na konkurz nebo výběrové řízení. Uvědomí si, že se musí snažit, aby byl výsledek co nejlepší. Ale musí se naučit přijmout také to, že někdy i přes veškerou snahu a touhu se přání nemusí naplnit.

 

A jak se nám podařilo, že projektové dny můžeme realizovat s výrazným finančním příspěvkem? Je to díky dotaci v rámci výzvy z programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony II) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

První projektový den mimo školu je dneškem vyhlášen, je pro žáky 2. stupně, pojede se do Olomouce a bližší informace žáci získali prostřednictvím školního rozhlasu a naleznou je v uvedených přílohách.

 

Projektový den - informace ZDE!!

 

Projektový den - úkoly  ZDE!!

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

Projekt Biomy světa v 6. B

V hodinách zeměpisu jsme se začali zabývat biomy světa. Na opakování učiva se nabízel projekt, kdy si žáci měli vybrat určitý biom nebo biomy, zjistit o něj co nejvíce informací a tyto informace přenést na papír.

Projekty se žákům velice vydařily a jejich zpracování žáky velmi bavilo.

 

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

Mgr. Veronika Dupalová 

 

 

Tags: 

ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE

Minulý týden se uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže. Ve dvou kategoriích měli možnost reprezentovat svou třídu dva zpěváci. Do soutěže si museli připravit jednu lidovou píseň a jednu umělou dle vlastního výběru. Výkony všech soutěžících byly na vysoké úrovni, avšak zvítězit mohl pouze jeden. Ocenění si odnesli hodnotné ceny, za které děkujeme firmě Barum Continental.

 

 

Kategorie 1 - 3. ročník

1. místo Kozlová Nela   3. B

2. místo Laga David      2. B

3. místo Skácelíková Lilien  2. C

 

Kategorie 4. -  5. ročník

1. místo Sabina Sušilová    5. C

2. místo Špačková Berenika   5. A

3. místo Franc Jonáš  4. B

3. místo duo Švubová Anna a Lakomá Kateřina

 

 

Mgr. Milena Černá

 

Sbíráme další zkušenosti v anglickém jazyce.

V pátek 22.3. se Lenka Vaculíková a Jáchym Vlček ze 7.B  zúčastnili  XVI.ročníku soutěže Mini First Certificate.

 

Tentokrát se znalosti angličtiny  prověřovaly v testu z poslechu a čtení s porozuměním. V konkurenci nejlepších žáků z několika dalších základních škol se Lenka a Jáchym umístili na krásném 8. a 10. místě.

 

Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

 

HAVE FUN WITH ENGLISH !

 

Mgr. Hana Odstrčilíková

 

Změna jízdních řádů

 
město Zlín dne 26.3. rozhodlo o odkladu zavedení změn na lince 4. Prozatím bude tedy i nadále platit současné linkové vedení a současné jízdní řády, včetně školního spoje. Předpokládané datum změny dopravní obslužnosti je nyní 1. 6. 2019, o posunu školního spoje Vás budeme před změnou informovat.

 

 

 

Nabídka E-knih pro rodiče a žáky

 

Voucher ZDE!!

 

Dějepisná olympiáda - krajské kolo

Dne 20.3. reprezentoval naši školu Jan Dvouletý z 9.A na krajském kole Dějepisné olympiády, které se tradičně konalo v Kroměříži. Letošní téma doprava, obchod a cesty bylo úzce zaměřené a tudíž velmi obtížné. V konkurenci všech škol zlínského kraje se Jan umístil na 20. místě a stal se úspěšným řešitelem krajského kola. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Martin Ingr

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS