Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

My free time Project. Give me a like!

Milí žáci, učitelé, rodiče!

 

Zde jsou projekty, na kterých pracovali žáci 4. A a 4. B v anglickém jazyce. Měli výtvarně a jazykově vytvořit plakát na téma Můj volný čas. Kdyby bylo vyučování ve škole, prezentovali bychom si tyto projekty společně a v jazykové učebně by vznikla krásná nástěnka. Protože se klasické vyučování nekoná, tak si projekty představuje přes Skype a vám ostatním zde, na stránkách školy. 

 

Vyhlašuji soutěž! Hlasujte, které tři plakáty nebo prezentace jsou THE BEST - NEJLEPŠÍ. Jedna osoba může hlasovat pouze jednou. Napište číslo projektu a pošlete váš LIKE na mail martina.kochanova@zsmalse.cz. do neděle 10. 5. Jak projekt hodnotit? Líbí se vám styl, kresba, koláž nebo fotky? Nebo použitá slovíčka a věty v angličtině? Je vám sympatické, že má někdo tak zajímavé koníčky? Jste rádi, že jste se o kamarádovi dozvěděli něco víc?

 

Děkuji všem dětem, které si daly záležet a poslaly svou práci. 

 

Give me a like ZDE!!

 

Prezentace ZDE!!

 

Mgr. Martina Kocháňová 

 

Vážení rodiče žáků 9. ročníku.

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 bylo schváleno, že od 11. května 2020 mohou do školy docházet žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

 

Školní docházka žáků nebude povinná a bude probíhat ve skupinkách v maximálním počtu 15 žáků. Bude ve Vaší kompetenci, zda tuto nabídku využijete.

 

Zda se žák bude nebo nebude účastnit výuky, potvrďte závazně prostřednictvím elektronické žákovské knížky nejpozději do 7. května 2020.

Jelikož je složení skupiny neměnné, nelze do skupiny žáka zařadit později.

Upřesnění hygienických požadavků Vám bude zasláno prostřednictvím EŽK.

Zákonní zástupci mají povinnost podepsat před nástupem žáka do školy Čestné prohlášení, které Vám bude rovněž zasláno prostřednictvím EŽK.

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ZDE!!

 

 

Online výuka bude probíhat v nezměněné formě až do 30. června 2020.

 

 

Šablony II pro ZŠ Zlín Mikoláše Alše

Naše škola se i letos stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy č. 02_18_063  – Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektu Šablony II pro ZŠ Zlín Mikoláše Alše  (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012068) bude probíhat do 31. ledna 2021.
Cílem projektu, na který jsme získali dotaci 1 850 202Kč, je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, aktivity ve vzdělávání žáků k rozvíjení ICT a realizace projektových dnů ve škole  i mimo ni. Z poskytnuté dotace jsou také hrazena oblíbená odpolední setkání s odborníky pro rodiče, kroužek komunikace v anglickém jazyce, čtenářský kroužek a v neposlední řadě  zajišťuje možnost personálního posílení o školního asistenta.

Na projektu se aktivně podílí všichni učitelé základní školy i školní družiny.

V lednu žáci 2. stupně pracovali na získání „vstupenky“ na projektový den do Brna do pavilonu Anthropos. Současná situace sice odložila plánované projektové dny mimo školu na zajímavých místech s odborníky, ale v příštím roce o ně žáci nepřijdou.

 

 Mgr. Jana Lorencová

 

Pozdrav ze školní družiny

 

Milí žáci školní družiny, 

 

jménem všech vychovatelek Vás zdravím a i přesto, že se v posledních týdnech nevidíme, tak na Vás často vzpomínáme a přemýšlíme, co zajímavého budeme v družince dělat, až se škola otevře. 

Věříme, že Vám kromě plnění školních povinností vyjde čas si užít krásné jarní počasí, byť s rouškou na tváři. 

A kdyby jste se přece jen nudili, tady jsou dva odkazy pro zábavu i poučení. 

 

https://www.alik.cz/a/alikovy-kvizy-a-testy-rychly-prehled

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDIAPHzSBfI

 

Moc se těšíme, až Vás uvidíme. Pravděpodobně to nebude úplně stejná družina, jakou si pamatujete, ale věříme, že to společně zvládneme s úsměvem na rtech :) 

 

Za vychovatelky ŠD

Kamila Švardalová 

 

 

Velká Velikonoční Výzva

(14 denní průběžný kreativní úkol)

 

    Procvičení učiva matematiky žáků 5. ročníku, převody jednotek délky a hmotnosti v praxi a současně vytvoření finančního rozpočtu a pracovního postupu. To bylo předmětem výzvy. Na výběr měli žáci tří možnosti - od úklidu pokoje, upečení velikonoční dobroty až po zhotovení výzdoby. Vše bylo ochuceno kořením matematiky. Pokoj si museli žáci změřit, suroviny zvážit, zapsat nákupní ceny a to vše propočítat podle dalších zadání.  Všichni žáci se úkolu zhostili po svém, ale výsledky jsou překvapující.

 

 

 

Velikonoční úklid ZDE!!

 

Mgr. Milena Černá

 

Projekt "Zručný žák"

Na základě programu Ma SO5-19 Podpora vybavení dílen v základních školách jsme z dotace Zlínského kraje mohli nově vybavit školní dílnu pro praktickou výuku žáků. Během měsíce ledna až dubna se naše školní dílny změnily k nepoznání. Na žáky zde čekají nejen nové pracovní stoly, ale také nové nářadí, nástroje a další vybavení, které budou naši školáci využívat v rámci výuky pracovních činností. Už teď se všichni těšíme na jejich výrobky.

 

 

Projekt Tvořivá dílna a zručný žák je spolufinancován Zlínským krajem.

 

Mgr. Pavla Blahušová

 

Velikonoční matematika

K této hře potřebujete opět figurky (podle počtu hráčů), kostku a každý hráč pastelku s jinou barvou.
Herní plán si vytiskněte a postavte své figurky na start.
Hráči se posouvají po herním poli podle hodu kostkou. Jakmile šlápnou na políčko, musí najít příklad, jehož výsledkem je právě číslo, na kterém stojí. To znamená, že pokud hráč stoupne na číslo 10, musí najít jakýkoli příklad, jehož výsledkem je právě číslo 10. Jakmile hráč vajíčko s takovým příkladem najde, vybarví si ho svou barvou.
Pokud už jsou všechny příklady k takovému číslu vybarvené, hráč stojí bez získání vajíčka a hraje další hráč.
Jakmile hodem kostkou hráč stoupne na vajíčko nebo zajíčka, může si vybarvit jakékoli vajíčko.
Herním plánem můžete projít několikrát dokola. Hra končí, jakmile jsou vybarvena všechna vajíčka, popřípadě po odehrání 5 (7, 8…) kol.
Vyhrává ten hráč, který získal nejvíce vajíček.


Herní plán ke stažení zde v tomto odkazu:
 
https://bit.ly/39JELdG 

 

 

.