Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Výsledky žáků naší školy v centrálně zadávaných testech jednotné přijímací zkoušky 2020 z matematiky a z českého jazyka a literatury

 

 

Výsledková sestava obsahuje základní údaje o výsledcích jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Cílem sestavy je poskytnout jednotlivým základním školám informace o tom, jakých výsledků dosáhli jejich žáci v porovnání s uchazeči o vzdělání na středních školách v rámci celé České republiky. Naši žáci dosáhli pěkných výsledků.

 

Uchazeči o 4leté obory

V českém jazyce je průměrné percentilové umístění 55,0. U žáků naší školy je 67,5.

V matematice je průměrné percentilové umístění  40,5. U žáků naší školy 47,4.

 

Uchazeči o 8leté obory

V českém jazyce je průměrné percentilové umístění 50,0. U žáků naší školy je 47,8.

V matematice je průměrné percentilové umístění  50,0. U žáků naší školy 52,6.

 

Výsledková listina ZDE!!

 

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,

 

je nám to líto, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci, zvýšeným hygienickým opatřením a doporučením MŠMT zatím pozastavujeme ve školním roce 2020/2021 možnost odebírání svačinek. Pokud se situace změní a opatření zmírní, rádi svačinky opět zavedeme. V tom případě Vás budeme prostřednictvím EŽK informovat.

 

Další informace se týká odběru stravy při nemoci dítěte. První den nemoci dítěte je možné si objednaný oběd vyzvednout ve školní jídelně. Jídlo však díky zvýšeným hygienickým opatřením není možné vydávat do přinesených nádob. Oběd Vám bude připraven do jednorázové plastové krabičky a polévka do sklenice a bude vydán přes rampu u školní jídelny. Za předání stravy v těchto obalech je účtován poplatek 10 Kč. Další dny je možno obědy odebírat pouze za cenu obědu pro cizího strávníka.

 

Ivana Kubíková

 

Vážení rodiče, milí žáci.

 

Za několik málo dní zahájíme nový školní rok 2020/2021

 

Začínáme 1. září 2020!

 

S žáky 2. - 9. ročníku se sejdeme před školou na dopravním hřišti a 7.45 hod. zahájíme první školní den.  Seznámíme se s vyučujícími, některými školními novinkami, vztyčíme školní vlajku, budou následovat organizační záležitosti. Pokud nám bude přát počasí, bude celé zahájení venku, nemusíte si brát přezůvky ani aktovky, akce bude ukončena kolem 8.45 hod. Prosíme, abyste při příchodu vyhledali spolužáky ze své třídy a třídního učitele a dodržovali odstupy od dalších tříd. V případě deštivého počasí zahájení proběhne ve třídách, žáci se nebudou přezouvat a nepůjdou přes šatny. Prosíme rodiče těchto žáků, aby do budovy školy nevstupovali. V odůvodněných případech je vstup umožněn, prosíme však, abyste si nasadili roušku.

 

S žáky a rodiči 1. ročníku se přivítáme před školou v 9.00 hodin a po slavnostním zahájení se společně přesuneme do tříd, kde proběhne druhá část programu. Prosíme rodiče, aby pro sebe použili roušky, chrání tak zdraví svého dítěte i jeho nových spolužáků. Žáci mít roušky nemusí (dle pokynů k 27. 8. 2020), je na zvážení rodičů, zda jejich dítě půjde s rouškou nebo bez roušky. Ukončení vyučování pro žáky 1. ročníku bude nejdříve v 10.00 hodin. Nezapomeňte na aktovku a přezůvky v plátěném pytlíku.

 

Používání roušky v naší škole (informace k 27. 8. 2020)

 

  • s ohledem na minimalizaci možnosti přenosu nákazy žádáme rodiče, aby při vstupu do budovy školy používali ochranu úst a dýchacích cest (např. roušku, šátek atp.)
  • žádáme, aby při řešení svých záležitostí rodiče preferovali komunikaci prostřednictvím telefonu nebo Bakaláře, v případě návštěvy školy si předem s učitelem dohodli termín a čas

 

Školní družina

 

Školní družina bude 1. září pouze do 12.00 hod.

Z organizačních a personálních důvodů není možné v tomto školním roce do ranní školní družiny zařadit žáky 4. ročníku.

Z organizačních a personálních důvodů není možné v tomto školním roce do školní družiny zařadit žáky 5. ročníku.

 

Školní jídelna

 

Oběd ve školní jídelně bude připraven pouze pro žáky, kteří tento den budou přihlášeni do školní družiny.

 

 

 

 Organizace prvního školního týdne

 

2. - 4. září 2020

 

Výuka první týden nového školního roku 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

 

Další dny žáci musí být ve třídách 7.45 hod., výuka začíná 7.50 hod. Do školy budou žáci přicházet přes šatny průběžně od 7.15 hod. tak, aby jejich příchod a přezouvání bylo plynulé, v šatnách se nebudou zdržovat a půjdou ihned do tříd. Přezůvky si ve škole mohou nechat pouze za podmínky, že je v podepsané plátěné tašce zavěsí na háček.

 

Výuka bude první týden v 1. ročníku ukončena v 10.35 hod, na 1. stupni ukončena v 11.30 hod.  a na 2. stupni ve 12.25 hod. Učebnice pro školní rok 2020-2021 se budou předávat průběžně během září.

 

Školní družina bude od 2. 9. 2020 v provozu do 16.30 hod. pro 1. – 4. ročník. Bližší informace vám poskytnou paní vychovatelky.

 

Změna zvonění:

 

1.     vyučovací hodina 7.50 - 8.35

 

2.     vyučovací hodina 8.45 - 9.30

 

3.     vyučovací hodina 9.50 - 10.35

 

4.     vyučovací hodina 10.45 – 11.30

 

5.     vyučovací hodina 11.40 – 12.25

 

6.     vyučovací hodina 12.35 – 13.20

 

7.     vyučovací hodina 13.30 – 14.15

 

8.     vyučovací hodina 14.25 – 15.10

 

 

Vážení rodiče, milí žáci.

 

Věříme, že jste si v rámci možností letošní léto užili a už se těšíte, že se společně budeme setkávat při dalším vzdělávání v ZŠ Mikoláše Alše.

 

Vězte, že my ve škole se na vás moc těšíme.

 

Prioritou letošního roku je zajistit bezpečnost a zdraví všech ve škole, zvládnout hygienická opatření tak, aby provoz školy začal bez problémů a výuka bez přerušení trvala celý školní rok.  Druhým velkým úkolem je pomoci všem žákům znovu nastartovat školní vzdělávání, procvičit a doplnit důležité učivo v hlavních předmětech druhého pololetí loňského roku a v klidu úspěšně zvládnout ten letošní rok.

 

Tomu všemu jsme přizpůsobili chod školy, budeme dodržovat všechna opatření, nařízená ministerstvem školství i zdravotnictví. Některá naše opatření budou dokonce nad rámec těchto nařízení, ale věříme, že všechny změny a úpravy bude tolerovat jak skupina rodičů a žáků ve svých názorech na Covid 19 umírněných, tak také skupina těch s radikálnějšími postoji. Hlavní změny v chodu školy byly diskutovány s pracovníky školy, předsedkyní SRPŠ paní Strnadovou, také s některými rodiči. Vycházeli jsme hlavně ze snahy co nejvíce zachovávat stabilní skupiny a minimalizovat jejich prolínání. S jednotlivými úpravami vás budeme seznamovat převážně prostřednictvím EŽK.

 

Věříme, že společně tuto neobvyklou dobu zvládneme.

 

Na spolupráci s vámi, vážení rodiče i milí žáci, se těší všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci.

 

Za všechny

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

 

Upozornění dopravní společnosti

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice upozorňuje, že od 1. 9. 2020 dochází ke změně označení školních spojů obsluhujících ZŠ M. Alše - nově budou tyto spoje označeny jako linka 92. Trasování ani časové polohy spojů se zásadně nemění oproti standardním jízdním řádům, které platily do března 2020. Doprava žáků z místní části Louky bude ráno opět zajišťována spojem označeným vyjíždějícím v 7:21 ze zastávky Louky-točna.

 

Jízdní řád  ZDE!!

 

 

Prázdninová akademie 3

 

A je tady konec posledního týdne prázdninových pobytů v naší škole. Tento byl zaměřen převážně na tábornické dovednosti.

 

Na začátku týdne jsme se rozdělili do týmů a vytvořili si vlastní vlajku. První část nám sice propršela, ale i přesto jsme zvládli všechny naplánované aktivity. Naučili jsme se řešit různé šifry, rébusy, orientovat se v lese, poznávat světové strany podle stromů, základy uzlování a mnohé další. Při výšlapu na Stezku zdraví jsme se seznámili s buzolou, zpívali táborové písně a moc se nám líbilo pozorovat přírodu dalekohledem. A jako správní táborníci jsme si také dokázali připravit svačinu.

 

 

Užili jsme si to náramně a doufáme, že nabyté vědomosti a dovednosti využijeme ve škole i běžném životě.

 

 

 

 

 

Fotografie: ZDE!!

 

 

Prodej čipů a platba stravného

Prodej čipů pro nové žáky a platba stravného v kanceláři školní jídelny (vstup přes rampu).

 

26.8.2020   7:00 - 13:00 hod

27.8.2020   7:00 - 13:00 hod

28.8.2020   7:00 - 13:00 hod

31.8.2020   7:00 - 13:00 hod

1.9. 2020    7:00 - 14:00 hod

 

Prázdninová akademie 2

Druhý týden prázdninového pobytu v naší škole se nesl převážně v indiánském duchu, což děti s radostí přivítaly. 

 

Byli jsme rozděleni do indiánských kmenů, psali si deník, v lese stavěli indiánské obydlí, podnikli výšlap k totemu - Maják. :) Vytvořili jsme vlastní opičí dráhu, kdy každý indián vymyslel jedno stanoviště, hráli živé pexeso, lesní bingo a spoustu jiných her a soutěží. Užili jsme si i lekce muzikoterapie, ať už s drumbeny, perkusními nástroji nebo boomwhackers. 

Na závěr jsme si vyrobili vlastní odznak a lapač snů. A ke všem těmto aktivitám jsme potřebovali spoustu energie, tak každý den začal pořádnou rozcvičkou na školním hřišti.

 

Spokojené a veselé děti i další činnosti z tohoto týdne si můžete prohlédnout v přiložených fotografiích. 

 

 

 

  

 

Fotografie: ZDE!!

 

 

Informace

Z důvodu stavebních úprav, které probíhají ve škole, není funkční elektronická žákovská knížka.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Prázdninová akademie 1

Část prázdnin prožitých ve škole? Že si to nedovedete představit? My jsme se první srpnový týden přesvědčili, že to jde a dokonce si to náramně užili.

 

 

Třetím srpnem odstartovala prázdninová akademie v naší škole a celých pět dní bylo plné zajímavých aktivit, tvoření, soutěží, převážně v duchu oblíbené malé žluté postavičky – Mimoně.

První část týdne nám téměř propršela, ale na vrtochy počasí jsme byli dobře připraveni. I přesto jsme zvládli výšlap na Maják, Stezku zdraví i s průběžným plněním zábavných a vědomostních úkolů. Věnovali jsme se józe, užili jsme si to v tělocvičně, na dopravním hřišti, tvořili jsme z keramické hlíny, vyráběli barevné čelenky i vlastní trička.

Po celý týden jsme si vedli „mimoňovský deník“, kam jsme si psali a kreslili každodenní zážitky.

 

Poděkování patří nejen vychovatelkám a asistentkám, ale také kuchařkám, které nám po celý týden skvěle vařily.  

 

 

  

 

  

 

Fotografie: ZDE!!

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS