Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Vážení rodiče, milí žáci.

Ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za to, jak jste s námi spolupracovali a jak se nám všem společně podařilo zvládnout druhé pololetí tohoto školního roku.

 

Nyní Vám přejeme příjemné strávení léta.

 

Informace k novému školnímu roku budeme na webové stránky školy dávat nejdříve od 20.8.2020. A protože jste si od března počítačů užili v nebývalé míře, doporučujeme hlavně dětem, aby je vypnuly a vyrazily za novými zážitky spíše do přírody a na sportoviště.

Věřím, že nový školní rok zahájíme „klasicky“, všichni společně, a to 1. září 2020 v 7.45 před školou.

Těšíme se.

 

Za všechny pracovníky ZŠ Mikoláše Alše Zlín

Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

 

Úřední hodiny v době prázdnin

Červen

 

29. 6. 2020          9.00 - 12.00

30. 6. 2020          9.00 - 14.00

 

Červenec

 

30. 7. 2020         12.00 - 17.00

 

Srpen

 

26. 8. 2020          7.00 - 14.00

27. 8. 2020          7.00 - 14.00

28. 8. 2020          7.00 - 14.00

 

e-mail: lucie.kurtinova@zsmalse.cz

tel: 734 574 879

 

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020

Prezentace školy ZDE!!

 

Prezentace školní družiny ZDE!!

 

Prezentace žáků 9. ročníku ZDE!!

 

Rozloučení s žáky 9. ročníku - fotogalerie: ZDE!!

 

 

 

Přijímací řízení žáků 5. ročníků​

I přes nezvyklou a především neočekávanou situaci zapříčiněnou pandemií COVID-19 se žáci 5. ročníků zodpovědně připravovali k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia.Jejich úsilí  nebylo zbytečné, neboť 38% z nich bylo přijato k dalšímu vzdělávání a od září započnou novou životní etapu na své cestě ke vzdělání.

 

Tímto všem přijatým žákům gratulujeme!

 

Mgr. Simona Wunderle, kariérový poradce

 

Vážení rodiče,

 

druhá polovina školního roku 2019/2020 se nesla v dost nezvyklé atmosféře, která byla zapříčiněna šířící se epidemií. Jsem moc ráda, že se již od konce měsíce května situace stabilizuje a uklidňuje.

 

Po přechodu na distanční vzdělávání trvalo několik dní, než si každý třídní učitel se svými kolegy našli svůj způsob práce v této situaci. Bylo nutné si najít vhodné komunikační kanály, prodiskutovat s Vámi potřeby dětí a stanovit společné priority při distanční výuce. Zkrátka zajistit pokračování vzdělávání v domácím prostředí podle pokynů MŠMT. Tyto nové podmínky si vyžádaly velkou míru kreativity našich pedagogů, ale věřím, že nejen z mého pohledu to zvládli výborně.

 

 

Milí rodiče, velké poděkování patří však hlavně vám!

 

Oceňuji Váš zájem o domácí vzdělávání, Vaši snahu zdokonalovat se v komunikačních technologiích, aby přenos informací mezi našimi pedagogy a rodinou byl co nejefektivnější.

 

Oceňuji to, jak jste zvládali řešit své zaměstnání, finančně zajišťovat rodinu, zastávat funkci kuchařky, uklízečky a hlavně učitele.

 

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za sebe i za ostatní kolegy za to, jak jste s námi spolupracovali. Děkuji vám za úžasnou spolupráci a převážně optimistický přístup, ačkoli si uvědomuji, že to mnohdy nebylo snadné.

 

Dovolte, abych i vám dnes vystavila pomyslné vysvědčení. Ráda bych vám sdělila, že na vysvědčení ode mne máte velikou jedničku.

J

 

 

Věřím, že život se pomalu a ve zdraví vrátí do běžného chodu tak, jak jsme byli zvyklí a že se v září ve zdraví s vámi a vašimi dětmi potkáme ve škole, ve třídách, při běžné výuce.

 

 

Přeji Vám krásné prožití letních měsíců.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

 

 

SETKÁNÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY

 

V úterý 23. června proběhlo setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Zatímco si rodiče na dopravním hřišti vyslechli prvotní informace o naší škole, družině i jídelně, jejich děti si nanečisto zkusily roli prvňáčků ve třídách.

 

Některé děti se poprvé usadily do školních lavic a vyzkoušely si různé aktivity, které je budou od září provázet. Hledaly písmenka, hádaly zvířátka, vytleskávaly slabiky, porovnávaly počty a pohrály si s barevnými krychlemi. Nechyběla ani krátká prohlídka školy s protažením na opičí dráze. Za svou snahu všichni dostali sladkou odměnu.

 

Budoucí prvňáčci zvládli svou školní premiéru na jedničku a dokázali, že z nic budou šikovní školáci.

 

Mgr. Alena Sukopová, Mgr. Pavla Ševčíková

 

 

 

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči – chystáme školní rok 2020/2021

 

Ve středu 23. června 2020 jsme se v areálu naší školy na Podhoří setkali s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Po slavnostním přivítání děti čekala první zkouška odvahy! Byl pro ně připraven více než hodinový zábavný program malého školáka. Ten vedly paní učitelky 1. stupně, ale pozor - bez rodičů!

 

A co dělali dospělí? Počasí nám přálo, a tak proběhla první informační schůzka venku na dopravním hřišti. Rodičům jsme představili školu, dali informace o chodu školní družiny, školní jídelny, zkontrolovali všechny důležité doklady. Paní učitelky informovaly i o tom, jak připravit děti (budoucí žáčky) na první školní dny, které pomůcky nakoupit a které naopak určitě nekupovat, jak podepisovat oblečení i jaké chystat svačinky. J

 

Celé setkání se neslo ve velmi příjemné sluníčkové atmosféře a po návratu dětí za námi bylo zakončeno sladkou tečkou – ovocným nápojem a čokoládovými muffiny, které upekly paní kuchařky.

 

Věříme, že takto příjemná budou i další setkání s novými rodiči a žáčky.

 

Tak 1. září na shledanou!

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

 

Volné dny pro žáky školy

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona a ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních důvodů vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Alena Grajciarová

 

volný den pro všechny žáky školy na dny 29. 6. a 30. 6. 2020.

 

V tyto dny nebude v provozu základní škola, školní družina ani školní jídelna.

 

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS