Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Změna organizace zájmových kroužků v družině

Vážení rodiče, 

 

z důvodu nemoci vychovatelek se v týdnu od 5. - 9. února nebudou konat tyto zájmové kroužky: výtvarný, taneční, včelařský, keramika, debrujáři a sportovní hry. 

Beze změny zůstává: bubnování, florbal a dovedné ruce. 

 

Děkujeme za pochopení 

 

vychovatelky ŠD 

 

...zdraví, štěstí vinšujeme vám, ...

Jako každoročně obcházeli Tři králové se zpěvem známé koledy všechny třídy naší školy a dokonce zavítali i za našimi nejmenšími do mateřské školky. Seznámili žáky s historií cesty Kašpara, Melichara a Baltazara, při které zvěstovali narození děťátka v Betlémě a zároveň prosili

o milodary. 

Tři krále představovaly žákyně Maruška Kadlčáková, Aneta Balajková a Klárka Gabrielová. V roli vypravěče to byla Viki Boháčová. 

Seznámení s touto tradicí patří k jedné z hezkých zvyklostí

na naší škole. 

 

 

 

Vystoupení žáků na vánočním jarmarku ve Zlíně

Ve čtvrtek 21. prosince žáci 2. B v rámci doprovodného programu zpestřili vánoční jarmark svým vystoupením s příběhem o Ježíškovi. Žáci pod vedením paní učitelky Kateřiny Soukupové předvedli vystoupení v tradičních kostýmech ladovské zimy a Vánoc. Hudební doprovod nacvičila paní učitelka Milena Černá se svými žáky z 3. A. Vystoupení dětí bylo milé a také si ho před publikem na náměstí ve Zlíně i přes drobnější technické potíže moc užily.

 

 

Ekotým informuje

V letošním školním roce jsme se rozhodli, že vytvoříme nový školní ekokodex. Pravidla hodnot a zásad, kterými bychom se měli všichni řídit pro lepší přátelství s životním prostředím.

Každá třída si tak vytvořila svůj vlastní třídní ekokodex. Sešla se spousta krásných návrhů, z nichž zástupci ekotýmu druhého stupně vybrali ten nejzdařilejší. Ten bude zdobit společné prostory školy.