Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

DEN S ANDERSENEM NA DÁLKU

Na pátek 27. března byla v mnoha knihovnách a školách naplánovaná oblíbená akce Noc a Andersenem. I my, třída 2. A, jsme měli v plánu se do této akce zapojit. Sice teď nemůžeme být spolu ve škole, ale neviděli jsme žádný problém v tom, udělat si Den s Andersenem na dálku. Žáci ráno obdrželi úkoly na tento den formou videa. Dozvěděli se něco nového o spisovateli H. Ch. Andersenovi i o jeho rodném Dánsku. Pak si našli klidné místo, kde si přečetli některou z jeho pohádek a na připravený pracovní list zapisovali informace získané z četby a kreslili k pohádce ilustraci. Kdo chtěl, mohl si pomocí rodičů upéct typický dánský koláč pojmenovaný "buchta snů". Jsme moc rádi, že i v této nelehké době můžeme být spolu ve spojení a společně prožívat krásné zážitky.

 

 

Mgr. Sabina Brázdilová

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU V ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Vzhledem k uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu jsme nuceni změnit některé zvyklosti při přijímání žáků.

 

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, tedy bezkontaktním způsobem. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a ve většině případů i bez jejich zákonných zástupců v termínu 3. 4. 2020 od 13.00 do 18.00 hod.

 

Zákonný zástupce své dítě nejpozději do 2. 4. 2020 zaregistruje na www.zapisdozszlin.cz  a žádost doručí do příslušné školy 3. 4. 2020. Na žádost je zapotřebí připsat své telefonní číslo a aktuální email.

 

Žádost převezmeme některým z uvedených způsobů:

datovou schránkou - 6cpmunv nebo

emailem s elektronickým podpisem – na adresu zsmalse@zsmalse.cz

nebo vytisknutou a podepsanou žádost doručí Česká pošta

nebo bude v pátek 3. 4. osobně vhozena do schránky na bráně školy.

Termín doručení do školy je nejpozději 3. 4. 2020

 

Nemůže-li zákonný zástupce předat v uvedený den žádost z důvodu nemoci nebo karantény, nebo nemůže-li se zaregistrovat v systému a vytisknout žádost o přijetí, zkontaktuje se 3. 4. 2020 dopoledne na tel. 734 574 879 a dohodne vše potřebné.

 

V týdnu od 6. 4. 2020 škola zákonnému zástupci dá informaci, že jeho přihlášku zaevidovala a přidělila jí registrační číslo. Pod tímto číslem dál povede spis a bude zveřejněno přijetí či nepřijetí dítěte. Upozorňujeme, že pokud budou v žádosti uvedeny nepravdivé údaje, bude toto důvodem ke změně rozhodnutí o přijetí. Nezapomeňte žádost podepsat.

 

Seznam přijatých žáků pod jejich registračními čísly bude zveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách školy pravděpodobně 3. 5. 2020. Pouze zákonní zástupci nepřijatých žáků a žáků žádajících o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021 obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým žákům bude písemné rozhodnutí o přijetí vystaveno na žádost zákonného zástupce.

 

Schůzka s rodiči předškoláků bude uskutečněna po odvolání nouzového stavu a po znovuotevření školy. Tam budeme ještě jednou kontrolovat shodu údajů na přihlášce s údaji v rodném listu a občanském průkazu.

 

Ostatní informace o zápisu jsou platné a najdete je na www.zapisdozszlin.cz nebo na zlin.eu. Přípravné kurzy pro předškoláky ve zkrácené verzi také uskutečníme. Termín Vám sdělíme prostřednictvím www.zsmalse.cz, případně prostřednictvím rodiči uvedeného telefonního kontaktu.

 

DOKUMENTY K ZÁPISU (věk dítěte 6 let k 31. 8. 2020 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku)*Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 

DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ ODKLADU * Žádost o odklad * Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) * Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ NEŠESTILETÝCH * Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání * Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, doloží Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) * Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, doloží Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) a Doporučení odborného lékaře

 

Ve Zlíně 27. 3. 2020

 

Mgr. Alena Grajciarová

ředitelka školy

 

                                                                      

 

Domácí výuka 1. B

Jak probíhá domácí výuka v 1. B? Prvňáčci plní bez problémů zadávané úkoly, vyrábí nejrůznější výrobky, zapojují se do domácích prací, a dokonce někteří pomáhají i se šitím roušek pro ostatní. Učivo si snažíme zpestřit písněmi, krátkými naučnými videi, nebo například procvičováním učiva online. I když jsou děti šikovné a většinu úkolů zvládají samostatně a rychle, stále přeci jen potřebují někoho, kdo je v jednotlivých úlohách povede. Rodičům a prarodičům patří velké díky za to, jak situaci zvládají, dětem výuku zpestřují a vymýšlejí takové aktivity, aby je práce bavila.  A abychom rodičům usnadnili tuto složitou situaci, zavedli jsme výuku přes Skype. Jsme velice rádi, že se můžeme setkávat, sdělovat si zážitky a procvičovat učivo. Společnými silami tuto nečekanou situaci zvládneme a už se těšíme, až se zase všichni společně sejdeme.

 

Mgr. Michaela Hašpica