Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Výukový program Tonda Obal na cestách

Jedním z témat Ekoškoly jsou odpady. Proto jsme pro žáky školy uspořádali výukový program na toto téma.

 

6. prosince se žáci 1. - 7. ročníku zúčastnili výukového programu Tonda Obal na cestách.

 

Program pro 1. - 3. třídy byl zaměřen na rozeznávání základních druhů odpadů. Žáci si ujasnili, co patří do barevných popelnic a poznali několik recyklovaných výrobků.

4. - 6. třídy se seznámily se sběrným dvorem, skládkou a spalovnou. Součástí programu byly i videoukázky ze zpracování odpadů a výroby výrobků z recyklovaného materiálu.

7. ročník si ověřil své znalosti o systému nakládání s komunálním odpadem.

 

 

Váš Ekotým.

 

 

 

Školou chodil Mikuláš

V úterý 5. 12. 2017 navštívila naši školu mimořádná inspekce, která měla za cíl monitorovat chování žactva v jednotlivých třídách. Předsednictví inspekční komise se ujal Mikuláš za asistence čertů a andělů. Všichni členové této komise byli mimořádně důslední a nevynechali jedinou třídu. Naše škola dopadla, stejně jako v minulých letech, velmi dobře. Z celkového počtu 434 žáků neskončil v pekle vůbec nikdo, což je výsledek, který naši školu řadí na přední místa v celorepublikovém srovnání. Žáky jsme nicméně poučili, že se bude inspekce příští rok opakovat, aby "neusnuli na vavřínech" a abychom mohli podobný vynikající výsledek opět předvést.

 

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

 

Mgr. Igor Šiška

 

Habsburská Vídeň

V pátek 1. prosince žáci 8. a 9. ročníků navštívili hlavní město Rakouska - Vídeň. Díky vzdělávací agentuře pana PhDr. Pavla Kočího jsme si prohlédli památky a dozvěděli se mnoho zajímavostí z historie Habsburků ve Vídni.

 

Naše první zastávka byla u zámku Schönbrunn. Prohlédli jsme si okolí této letní rezidence, prošli si část zahrad s Neptunovou fontánou a vystoupali na nejvyšší bod - kolonádu Gloriette, odkud jsme ocenili krásný výhled na Vídeň. Zde jsme dostali příležitost si park projít samostatně a následně podívat se na vánoční trhy před zámkem.

 

Následně jsme se přesunuli do centra Vídně. Zhlédli jsme Hofburg, kde se nacházejí velká muzea, jezdecká škola, kongresové centrum, sídlo rakouského spolkového prezidenta. Pak jsme zamířili k Dómu sv. Štěpána. Zde jsme prošli další vánoční trhy, nakoupili čokolády a zamířili k poslednímu cíli. Viděli jsme Lidovou zahradu, kde se nachází pomník císařovny Alžběty Bavorské - Sisi a Parlament.

 

Závěr dne patřil Vánočním trhům u radnice, kde jsme utratili poslední peníze za dětské punče a různé suvenýry.

 

Celý den nás provázelo nádherné sluneční počasí. Nasáli jsme nejen spoustu informací z poutavého výkladu pana průvodce, ale i předvánoční atmosféru, kterou většině bude připomínat vánoční hrníček.

 

 

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

Mgr. Olga Šuranská

 

Jak se ještě lépe a rychleji naučit vyjmenovaná slova nebo násobilku?

 

Žáci netráví čas jen ve třídách, ale také na školních chodbách a schodištích. Řadou těchto míst se jen tak bezmyšlenkovitě přesouvají, koukají do země. Co kdyby na schodech něco viděli? Třeba vyjmenovaná slova, násobilku, anglická slovesa...

 

 

Ekotým informuje - sběr kaštanů ukončen!

Mysliveckému sdružení Přílepy jsme v letošním školním roce odevzdali celkem 622,2 kg kaštanů.

 

Děkujeme!

 

Váš Ekotým

 

 

 

Angličtina netradičním způsobem

V pátek dne 20. 10. 2017 probíhala angličtina na 2. stupni netradičním způsobem. Do vyučování jsme pozvali Ebrimu z Gambie, kde je angličtina úředním jazykem. Ebrima měl pro žáky připravenou zajímavou prezentzaci o Africe, o tamních zvycích, školství, jídle, sportech i turistických zajímavostech. Po prezentaci žáci kladli otázky, zajímali se o život v Gambii i o Ebrimův život tady ve Zlíně, kde v současnosti studuje. Kromě spousty nových informací bylo pro žáky přínosem také to, že slyšeli jinou angličtinu než britskou nebo americkou.

 

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

Mgr. Pavlína Pištínková

 

 

Dějepisná exkurze po stopách lovců mamutů do Přerova

 

Dne 19. 10. se žáci 6. tříd vydali na cestu do minulosti, aby zjistili, jak žili lidé z doby před 27 - 26 tisíci lety. V Přerově  navštívili několik zajímavých míst. Jedním z nich bylo Malé školní muzeum v ZŠ J. A. Komenského v Přerově Předmostí, dále Památník lovců mamutů s kosterními pozůstatky, Bludný balvan či Muzeum Komenského v Přerově.

 

Předmostí je celosvětově známé díky svým bohatým archeologickým objevům pocházejícím zejména z období paleolitu. Toto místo je nalezištěm tábořišť lovců mamutů a množství mamutích kostí.

 

V muzeu  je ve sklepních prostorech umístěna jedna z nejrozsáhlejších archeologických sbírek na Moravě. Zde si žáci vyzkoušeli práci archeologa, ohmatali si skutečné mamutí kosti a zjistili spoustu zajímavých věcí o životě lovců mamutů, o způsobu lovu, o okolní krajině, o rostlinách a zvířatech.

 

Všechny tyto informace jistě žáci využijí při výuce dějepisu.

 

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

Mgr. Pavla Blahušová

 

Ze schůzky Ekotýmu

Jedním z členů Ekotýmu je i pan školník Jiří Kordula. Na naší schůzce všechny zástupce Ekotýmu informoval o čisticích prostředcích, které používají správní zaměstnanci při úklidu.

 

 

Ekotým

 

 

 

Týden zdraví v naší škole

Týden zdraví je úspěšně za námi. Naši žáci i učitelé se ještě více zajímali o zdravý životní styl, který propojili s výukou.

 

Od pondělí do pátku chodila do vyučování paní Hetzler z Medical pointu a cvičila s dětmi cviky na zdravou nohu a správné sezení. V odpoledním vyučování si osmáci připravili hamburgery z kvalitního hovězího masa z Rudimova, domácích bulek a zeleniny. Celým vařením nás provázel tým z Bůrgeru na Školní.
Úterý jsme věnovali zklidnění, relaxaci, józe. Přišla za námi lektorka Gába Lukášová. Pod jejím vedením, za doprovodu meditační hudby, si žákyně zacvičily pozdrav slunci a jiné ásány. Po děvčatech následovala lekce pro učitele a poté pro veřejnost.
Ve čtvrtek se u nás uskutečnil závod zlínských škol v orientačním běhu. Naše žákyně obsadily první místa. Orienťáci k nám přišli i druhý den, a to v pátek.  Vyznačenou trasu v lese si mohli vyzkoušet žáci prvního stupně. Dostali čipy a vyběhli hledat první kontrolu. Na každé kontrole si museli "čipnout" a v cíli porovnávali svůj čas.
Páteční odpoledne bylo vyhrazeno pro žáky a veřejnost. Do lesa odešli zájemci o nordic walking.
V tělocvičně probíhaly lekce trampolínek a parkúru. O ten byl největší zájem.
Starší hoši postavili překážkovou dráhu a rozdělili si mlaší kluky a holky do skupin. Učili je, jak mají přeskočit bednu, jak udělat stojku nebo kotoul letmo. Vyvrcholením odpoledne byla exhibice starších žáků. A že bylo na co se dívat! Salta, přemety, otočky, zášvihy přes bednu, přeskakování se navzájem a jiné kousky.

 

Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli k nám do školy. Ať už jste cvičili, dívali se nebo jste využili služeb rehabilitačního centra Medical point.
Děkuji realizačnímu týmu, žákům 7. - 9. ročníku, kteří celé odpoledne pomáhali, předcvičovali, věnovali se malým dětem nebo upekli skvělé muffiny : )

 

S přáním pěkného podzimu, prožitého v přírodě a v pohybu

Mgr. Martina Kocháňová

 

 

Více fotografií ve fotogalerii.

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS