Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Konzultace pro žáky 2. stupně

 

Od 8. června jsou umožněny ve škole konzultace pro žáky 2. stupně, kde mohou žáci konzultovat učivo, kterému nerozumí. Nástup těchto žáků do školy ale není automatický. Je nutno vyplnit přihlášku ke konzultacím, která byla zákonným zástupcům zaslána prostřednictvím elektronické žákovské knížky, a to do čtvrtka 4. 6. do 12.00 hodin. Přihláška byla také vložena na nástěnku tříd. Pokud nebudeme mít přihlášky žáků, nebudeme moct zajistit pedagogické pracovníky.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Fotografování jednotlivých tříd na konci školního roku

 

Vážení rodiče.

 

Letošní rok se zatím nese ve velmi specifické atmosféře. Navzdory tomu je však úžasné, že se alespoň částečně podařilo, aby žáci opět usedli do školních lavic (ačkoli za dosti přísných a komplikovaných podmínek), a pomalu a jistě se snad vše vrací k normálu.

S tím souvisí i každoroční focení na konci školního roku. Rádi bychom, aby byla tato naše tradice zachována i letos. Ale situace nám to neusnadňuje. Buď by museli mít žáci roušky :) , nebo by museli stát v 1,5 metrových rozestupech. Ani jedna z variant se nám nejeví jako vhodná. Informace o tom, jak jsme to vymysleli, najdete v EŽK.

Již zítra, 3. června 2020, proběhne první etapa focení žáků, proto těmto zprávám věnujte pozornost.

 

Mgr. Alena Grajciarová

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k tomu, že bylo Vaše dítě přijato k povinné školní docházce na naši školu, rádi bychom Vás, společně s Vašimi budoucími prvňáčky, tímto srdečně pozvali na naši první informační schůzku, která se koná v úterý 23. června 2020 od 16:00 hod. v areálu školy.

 

Bližší informace Vám budou zaslány prostřednictvím mailu.

 

Mgr. Lenka Jahudková, zástupkyně ředitelky

 

Všichni to zvládli na jedničku

 

Žáci, kteří navštěvují 1. stupeň základní školy, se dnes mohli poprvé po více než dvou měsících vrátit znovu do školy. Tuto možnost využilo 51% dětí prvního stupně. Většina z nich se těšila hlavně na setkání s kamarády a s pedagogy, dlouho se totiž osobně neviděli.

 

K nástupu jsme využili celý areál školy, šlo o jedenáct skupin, často s počtem 15 žáků. Shromáždění skupin probíhalo dle předem dohodnutých pravidel, začalo společným pozdravem, odevzdáním čestných prohlášení o „bezkoronavirovosti“, desinfekcí rukou a odchodem do školy v patřičných rozestupech, následovalo také měření teploty.

 

Vše bylo jiné než obvykle a bylo vidět, že i z domova jsou žáci poučeni o hygienických zásadách, které dodržovali a nebrali na lehkou váhu. Překvapilo nás, jak byli ukáznění a hodní. Hlídali se navzájem, snad jen v návalu euforie při hrách se na chvíli zapomněli a měli tendenci se sebe navzájem dotknout…

 

Školní výuka vypadala trochu jinak, než to bývá obvykle, v některých třídách před žáky předstoupili i netřídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci. Výuka byla zaměřena především na hlavní předměty, nechyběl také pohyb venku.

 

Luxusní zážitek měli žáci ve školní jídelně, oblíbené boloňské špagety byly servírované přímo na stůl a degustační zážitek byl na závěr umocněn velkým lineckým srdíčkem, které všem paní kuchařky na přivítanou upekly.

 

A pokud byl někdo přihlášen na odpolední část, čekal ho hlavně pohyb na čerstvém vzduchu v areálu školy nebo v lese. Naštěstí nám nepršelo a ze zatažené oblohy se spustil liják až po odchodu poslední žačky domů.

 

Děkuji všem za to, jak svým přístupem zvládli dnešní náročný den ať už ve škole, nebo doma při distanční výuce, a přeje i nadále pevné zdraví.

 

Alena Grajciarová

 

 

 Více fotografií ZDE!!

 

Vážení rodiče,

 

máme za sebou deset týdnů distančního vzdělávání. Chci Vám poděkovat za to, jak jste přistoupili k této nové situaci a zastoupili jste nás v naší práci doma. Vím, že to není jednoduché a že Vás to stojí spoustu sil. Velmi si toho vážíme a děkujeme Vám za všechny podněty a zpětnou vazbu. Také Vám děkujeme za pochvalné dopisy, ve kterých se vyjadřujete k práci Vašich – našich učitelů. Moc si spolupráce s Vámi vážím.

 


Od 11. května nastoupili do školy zájemci z řad deváťáků, kteří budou dělat přijímací zkoušky. Potěšilo nás, že zájem o konzultace z matematiky a jazyka českého má 96 % uvedených žáků.

 

Od 25. května  může ve škole probíhat výuka žáků 1. stupně. O výuku ve škole projevilo zájem 52 % rodičů žáků. Pro žáky, kteří budou doma, bude nadále pokračovat distanční výuka, kterou ministerstvo pokládá za prioritní. Vyučující budou tak jako doposud zadávat každý den úkoly dle rozvrhu. Tyto úkoly budou pouze pro ty, kteří nebudou chodit do školy. Protože však mnozí z učitelů budou zároveň vyučovat ve škole, budou tím pravděpodobně ovlivněny časy skypové výuky.

 

Někteří z učitelů se pokusí využít techniku také na propojení skypové výuky těch doma s výukou ve třídě. Tak nám držte palce.

 

Pro žáky 2. stupně bude i nadále pokračovat distanční výuka a vyčkáme, zda se situace nezmění nástupem nového měsíce. Zatím jsou povoleny a ve škole organizovány pouze konzultace pro žáky 9. ročníku.

 

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

v sekci "Výchovné a kariérové poradenství" - kariérový poradce naleznete aktuální informace k přijímacím zkouškám na střední školy.

 

Vážení rodiče.

 

 

Další pokyny k organizaci výuky od 25. 5. 2020 najdete v elektronické žákovské knížce.

 

 

První týden konzultací k přijímacím zkouškám mají deváťáci za sebou

 

 

Všichni jsme byli rádi, že se po tak dlouhé době uvidíme.

 

 

Zájem o otevření školy pro konzultace deváťáků byl velký, přišlo 96% žáků, kterých se konzultace týkaly. I my jsme byli připraveni – fungovaly odstupy před školou, desinfekce rukou, měření teploty i příchod do školy bez přezouvání. S organizací učitelům pomáhali asistenti pedagoga, vychovatelé. Největší třída ve škole byla upravena kvůli potřebné vzdálenosti žáků od sebe i od učitele. Během přestávky, kterou všichni strávili venku, se ve třídě větralo a desinfikovalo. Všichni měli roušky, náhradní sáčky na odkládání. Během dopoledne se opakovalo, probíralo se složitější učivo, znovu se vysvětlovalo nepochopené a řešily nejasnosti… Zkrátka bylo vidět, že i žáci ke konzultacím přistupovali zodpovědně a s vážností. Vždyť do školy šli proto, že chtěli, a ne proto, že museli.

 

 

Takže za minulý týden máte za mě velkou pochvalu, milí deváťáci (a učitelé samozřejmě taky).

 

Mgr. Alena Grajciarová