Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Informace pro organizace využívající tělocvičnu Základní školy Zlín, Mikoláše Alše 558

 

Oznamujeme Vám, že z důvodu nařízení vlády o uzavření škol rušíme i smluvený pronájem tělocvičny.

 

Sledujte webové stránky školy.

Kontaktní osoba: Lucie Kurtinová, tel.: 734 574 879

 

Toto nařízení platí do odvolání.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Informace k 9. 3.

Aktuální informace z Krajské hygienické stanice Zlín ke dni 9. 3. 2020 ZDE!!

 

Aktuální informace 6. 3.

Aktuální informace z Krajské hygienické stanice Zlín 6. 3. 2020 ZDE!!

 

Výzva Krajské hygienické stanice Zlín ZDE!!

 

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění ZDE!!

 

 

 

 

Upozornění!!!

 

V pondělí 9. března se sběr starého papíru nekoná. O náhradním termínu budeme informovat prostřednictvím EŽK.

 

Opatření před potenciálním rozšířením nákazy koronavirem COVID 19

 

Informace pro rodiče žáků ohledně docházky do školy v souvislosti s opatřeními pro zabránění šíření nákazy koronavirem COVID 19 naleznete v EŽK.

 

Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

Volný den pro žáky

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka Základní školy Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona a ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, volný den pro všechny žáky školy na den 9. 3. 2020, z organizačních důvodů.

 

V tento den nebude v provozu základní škola, školní družina ani školní jídelna.

 

Oznámení ZDE!!


 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá

 

 

všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVlD-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky — omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

 

Obdobně je nutné přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.). Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí.

 

Informace z Krajské hygienické stanice

 

Výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje ZDE!!

 

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ZDE!!

 

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění ZDE!!

 

Aktualizované informace na webu: www.khszlin.cz.

 

 

 

 

 

MASOPUST

„ Zhusta chlapci, zhusta, konec Masopusta!

Masopust sa krátí, už sa nenavrátí.“

 

     Masopust, fašank, ostatky, končiny – řeč je pořád o stejném svátku. Dříve jej provázely magické lidové obřady a fantastické pověry ohledně příští úrody. Karnevalové období, u kterého se zpívalo, tancovalo a hodovalo, bylo vždy zakončeno pochováváním basy. Popeleční středou započne 40 denní půst, který ukončí Velikonoce.

     I tuto tradici je nutné předávat našim žákům. V pátek 28. 2. 2020 vyrazil ze Základní školy Zlín Mikoláše Alše masopustní průvod maškar. Nejčastěji mohli lidé v průvodu potkávat masky laufra, ženušky, turků, kobyl nebo medvěda. Naši žáci měli masky velmi rozmanité, od těch tradičních jako jsou řezník, mlynář, švec, kominík, babka s dědkem, kostlivec až po ty současné, které jsou inspirované jejich oblíbenými hrdiny – rytíři, víly, princezny a mnohé další. Celým průvodem se nesly tradiční lidové písně a vyvolávačky, které doprovázely paní učitelky na hudební nástroje.

     Těšíme se nejen na nastávající jarní prázdniny, blížící se Velikonoce, ale hlavně, že se příští rok opět  vydáme oslavit tento svátek.

 

Mgr. Milena Černá

 

Okrskové kolo recitační soutěže

Ve středu 26. února se žáci naší školy zúčastnili Okrskového kola recitační soutěže v Malenovicích. Mohli si tak před ostatními soutěžícími a odbornou porotou vyzkoušet recitování na divadelním pódiu místní školy, kterého se vůbec nezalekli. Ba naopak. Ve zdatné konkurenci se ve třetí kategorii umístila na krásném třetím místě Elena Rota z 6. C. Ve druhé kategorii si čestné uznání poroty odnesli Martin Kadlec z 5. C, v první kategorii Matěj Strnad z 3. A a Filip Břenek z 2. B. Úspěšné recitátory doplnila ještě Karolína Strížová z 5. B.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a blahopřejeme!

 

Mgr. Petra Pavlíčková

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS