Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Kroužkovci v 6.B aneb chytila jsem na pasece žížalu

Věděli jste, že chodby žížal zlepšují vodní a plynný režim půdy? Že nereidka hnědá je opatřena čtyřma očima nebo že afroditka plstnatá dostala své jméno po řecké bohyni lásky Afrodity? To vše i jiné si pro nás připravili žáci šestého ročníku jako zajímavosti o kroužkovcích.

 

 

Mgr. Veronika Dupalová

 

Školní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů

   Stalo se už tradicí, že se naše škola každoročně zapojuje do Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Ve všech třídách prvního i druhého stupně proběhla třídní kola a nejlepší recitátoři postoupili do kola školního.

 

     Na prvním stupni se soutěž konala ve čtvrtek 14. 2. 2019. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: 1. kategorie – 2. a 3. třídy a 2. kategorie – 4. a 5. třídy. Těšili jsme se velkému zájmu účinkujících. V 1. kategorii (2. a 3. třídy) soutěžilo 21 recitátorů (12 z 2. tříd a 9 z 3. tříd). 3. místo obsadil Matěj Janota ze třídy 2. A s básní Hruška, 2. místo Dora Šuranská ze třídy 3. A s básní Kočka a vítězem se stal Juraj Koč ze třídy 3. B s básní Delfíni.

 

     2. kategorie (4. a 5. třídy) měla rovněž silné zastoupení. Soutěžilo 22 recitátorů (9 ze 4. tříd a 13 z 5. tříd). 3. místo obsadila Anna Švubová z třídy 5. A s básní Kabina, na 2. místě skončila Klára  Pálková ze třídy 5. C s básní Vlaštovky a vítězkou se stala Martina Preisnerová ze třídy 4. C s básní Maminkovská škola.

 

     Na druhém stupni soutěž proběhla v pondělí 18. 2. 2019. Soutěžilo se rovněž ve dvou kategoriích: žáci 6. a 7. tříd tvořili 3. kategorii a žáci 8. a 9. tříd 4. kategorii. Třetí kategorii zastupovalo 6 recitátorů. 3. místo obsadila Antonie Ondruchová ze třídy 6. A s básní Vrbová píšťalka, 2. místo Tea Kordecká ze třídy 7. A s básní Mateřídouška a vítězkou se stala Karolína Tučková ze třídy 7. Bs básní Jarní romance.

 

     Ve 4. kategorii soutěžily pouze tři recitátorky z 9. A třídy. Vzhledem k malému počtu recitátorů komise udělila pouze 1. místo, a to Berenice Poláchové, která zarecitovala báseň Okarína.

 

     Všem recitátorům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. Juraj Koč, Dora Šuranská, Martina Preisnerová, Klára Pálková a Karolína Tučková nás budou reprezentovat v okrskovém kole, které se uskuteční 7. března na naší škole. Přejeme jim hodně úspěchů.

 

     Mgr. Hana Sýkorová

 

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu, 20. února 2019, se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády na ZŠ Zlín Dřevnická. Naši školu reprezentovali tři žáci druhého stupně - Robin Sedláček za kategorii A, Jan Kráčmar kategorie B a Daniel Lapčík v kategorii C. Olympiáda se skládala ze tří částí - práce s atlasem, test geografických znalostí a z praktické části. Žáci museli prokázat mimo jiné i znalosti o přírodě a lidské společnosti, aktuální dění ve světě i kolem sebe. Z velké konkurence se Robin umístil na 14. místě, Jan na místě 16. a Daniel zaujal 15. místo. Účastníkům gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Veronika Dupalová

 

Upozornění policie ČR

Sdělení týkající se vydírání prostřednictvím e-mailu, které bylo v poslední době zaznamenáno na obcích, školách a školkách ZDE!!

 

Výukový program - Vikingové

Naši školu opět navštívil spolek historického šermu Pernštejni. Tentokrát jsme se dozvěděli, jak žili obávaní válečníci ze Skandinávie Vikingové. Program začal ukázkou výstroje a zbraní a zjistili jsme, jaké důmyslné nástroje používali Vikingové pro navigaci. Naučili jsme se dokonce bojovat jako skutečná vikingská armáda. Díky Pernštejnům také víme, že Vikingové nebyli jen nemilosrdní válečníci se svými berserkry, ale že měli pozoruhodně demokratický způsob uspořádání společnosti. Představení bylo zábavné a poučné a bylo vhodným doplněním hodin dějepisu.

 

 

Mgr. Igor Šiška

 

A je tady další pěkné umístění v konverzační soutěži v anglickém jazyce.

 

Soutěž se konala 12. 2. 2019 v budově Gymnázia a SOŠ ve Slavičíně. V kategorii IIA – žáci 8. a 9. tříd základních škol nás reprezentoval Vít Vaňatka z 9. A a celkově se umístil na krásném 5. místě. Soutěž se skládala z několika částí, z nichž nejobtížnější bylo sestavit v časovém limitu příběh na základě několika náhodně vybraných slov. Účastníci museli také prokázat schopnost konverzovat na vylosované téma, absolvovat poslech s porozuměním a lexikálně-gramatický test.

 

Vítězi srdečně blahopřejeme, děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí nejen v dalším studiu, ale také při přijímacích zkouškách na střední školu.

 

Mgr. Hana Odstrčilíková

 

Pozdrav z hor zasílají žáci 6. ročníku

 

 

 Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

V pátek 8. 2. 2019 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce pro kategorii 6. a 7. tříd základních škol. Soutěž se konala na ZŠ Kvítková ve Zlíně. Účastníci postupně prokazovali své znalosti a schopnosti v následujících kategoriích: poslech, porozumění čteném textu, mluvení na vylosované téma, popis obrázku a improvizovaný krátký rozhovor. Naši školu reprezentovala Lenka Vaculíková ze třídy 7. B, která po sečtení bodů ze všech kategorií obsadila nádherné 1. místo.

 

Vítězce srdečně blahopřejeme, přejeme hodně úspěchů do dalšího studia a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Pavlína Pištínková

 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

V pondělí 28. 1. 2019 se uskutečnilo na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěž byla určena pro žáky osmých a devátých ročníků a skládala se ze dvou částí - mluvnické a slohové. Z naší školy do okresního kola postoupili Klára Gabrielová a Vít Vaňatka, oba z devátého ročníku. V konkurenci jedenašedesáti soutěžících se Vít umístil na třicátém a Klára na třicátém třetím místě. Oběma soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

 

Mgr. Hana Sýkorová

Mladý ekonom 2019

30. lena se konala na Obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně soutěž Mladý ekonom. Tato soutěž má dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části žáci odpovídali formou testu na 60 otázek z oblasti ekonomie. Praktická část byla zaměřena na rychlost. Soutěžící luštili křížovku, vyplňovali osmisměrku a skládali nastříhaný obrázek.

 

Naši školu reprezentovali 2 družstva a to z žáků 8. a 9. ročníku. Žáci 9. ročníku se umístili na šestém místě a žáci 8. ročníku na místě devátém.

 

Děkujeme za reprezentaci naší školy.

 

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS