Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Vážení rodiče,

V letošním školním roce připravilo Sdružení rodičů a přátel školy  pro  žáky 2. -5. tříd v termínu  od  13. 3. 2020 do 14. 3. 2020  zábavné 

 

S P A N Í    V E   Š K O L E “,

tentokrát na téma … „Záhady, kouzla a tajemství v dětských knížkách“…

 

 

Večer plný her, vědomostních soutěží, tanečního reje a se spoustou legrace má za úkol sblížit naše žáky a také jim ukázat, že je správné být samostatnou, zdravě sebevědomou, tolerantní osobností, pro kterou je samozřejmostí pomoci ostatním a naopak, že ten, kdo šikanuje slabší a stále se mračí na svět, je leda k smíchu.

 

Této akce se mohou zúčastnit všichni žáci 2. - 5. tříd ZŠ Mikoláše Alše, kteří odevzdají přihlášku svému třídnímu učiteli v termínu nejpozději do 28. 2. 2020.

Vstupenky pak dostanou takto přihlášené děti v termínu do 7. 3. 2020. Na později odevzdané přihlášky nebude brán zřetel!!!

 

 

 

Zahájení a prezence dětí:        13. 3. 2020          od 17,30do18,00 hod

Ukončení:                                14. 3. 2020          v 8,00 hodin

 

Přihlášku s návratkou obdrží žáci ve škole od svých třídních učitelů.

 

 

Za Sdružení rodičů a přátel školy Jaroslava Strnadová.

 

Školní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů

 

Stalo se už tradicí, že se naše škola každoročně zapojuje do Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Ve všech třídách prvního i druhého stupně proběhla třídní kola a nejlepší recitátoři postoupili do kola školního.

 

Na prvním stupni se soutěž konala ve čtvrtek 13. 2. 2020. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Těšili jsme se velkému zájmu účinkujících. V 1. kategorii (2. a 3. třídy) soutěžilo 15 recitátorů (6 z 2. tříd a 9 z 3. tříd). 3. místo obsadila Kateřina Kozmínová ze třídy 3. A s básní Tele, 2. místo Matěj Strnad ze třídy 3. A s básní Květen a vítězem se stal Filip Břenek ze třídy 2. B s básní Bleší cirkus.

 

V 2. kategorii (4. a 5. třídy) soutěžilo 13 recitátorů (6 ze 4. tříd a 7 z 5. tříd). 3. místo obsadila Tereza Dřízgová ze třídy 4. B s básní O vlkovi a koze, na 2. místě skončila Karolína Strížová ze třídy 5. B s básní Dráčata a vítězkou se stal Martin Kadlec ze třídy 5. C s básní Drákula.

 

Na druhém stupni soutěž proběhla ve čtvrtek 6. 2. 2020. Soutěžilo se rovněž ve dvou kategoriích: žáci 6. a 7. tříd tvořili 3. kategorii a žáci 8. a 9. tříd 4. kategorii. Třetí kategorii zastupovalo 10 recitátorů. 3. místo obsadil Matěj Podlez zetřídy 7. A s básní Adam a Eva, 2. místo Justina Sojáková ze třídy 6. B s básní Jarní bouře a vítězkou se stala Elena Rota ze třídy 6. C s básní O Popelce.

 

Ve 4. kategorii soutěžilo 7 recitátorů z osmých tříd. Na 3. místě se umístila Natálie Prekopová ze třídy 8. B s básní Polednice, 2. místo obsadila Ria Kordecká ze třídy 8. A s básní Víla a vítězkou se stala Tea Kordecká ze třídy 8. A s básní Studánka.

 

Všem recitátorům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. Recitátoři, kteří se umístili v jednotlivých kategoriích na prvních dvou místech, nás budou reprezentovat v okrskovém kole, které se uskuteční 26. února v Malenovicích. Přejeme jim hodně úspěchů.

 

Mgr. Hana Sýkorová

 

Velký úspěch naší žákyně!

V úterý 11. 2. 2020 proběhlo na gymnáziu ve Slavičíně okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 žáků z různých základních škol ze Zlína a okolí. Byli to žáci 8. a 9. ročníku, kteří vyhráli školní kolo této soutěže na své základní škole.

 

U nás ve škole zvítězila Lenka Vaculíková z 8. B, proto nás ve Slavičíně reprezentovala.

 

Konkurenci měla opravdu velkou, protože téměř všichni soutěžící byli z 9. ročníku a někteří již složili jiné jazykové zkoušky. Také samotná soutěž byla obtížná, měla několik částí. Účastníci psali test z porozumění čtenému textu a z poslechu, mluvili na vylosované téma, popisovali obrázek nebo vymýšleli příběh.

 

Přes náročnost soutěže a velkou konkurenci Lenka zvítězila, obsadila 1. místo!

 

Za svůj skvělý výkon a za vynikající reprezentaci školy byla vyznamenána mimo jiné také pochvalou ředitelky školy.

 

Moc jí gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole!

 

Mgr. Pavlína Pištínková

 

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Na přelomu pololetí proběhlo na 2. stupni školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho 15 žáků 7. a 8. ročníku. Žáci soutěžili  v dovednosti práce s atlasem. Vyhledávali zeměpisné údaje, doplňovali zeměpisné souřadnice, zpracovávali a doplňovali tabulky a křížovky, počítali vzdálenosti na mapách, snažili se správně zodpovědět otázky z astronomie, geografie světadílů i obecného zeměpisu.

 

Do okresního kola může ze školního postoupit pouze jeden žák z každé kategorie, a tím byli Robin Sedláček ze 7. A a Jan Kráčmar z 8. B, kteří získali nejvíce bodů. Oba budou školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 26. února na ZŠ Dřevnická. Zde se soutěží nejen v ovládání práce s atlasem, ale také v otázkách a úkolech bez použití atlasu.

 

Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili školního kola, a přejeme postupujícím hodně úspěchů v kole okresním.

 

Mgr. Michaela Navrátilová

 

Pythagoriáda – školní kolo

Koncem ledna a začátkem února proběhl na naší škole další ročník matematické soutěže zvané Pythagoriáda, která je určena pro žáky  5. -  8. ročníku základních škol.

 

Soutěže se může zúčastnit každý žák, který si chce vyzkoušet své znalosti v řešení zajímavých a mnohdy obtížných příkladů. Úspěšným řešitelem se stává žák, který vypočte z 15 soutěžních úloh 10 a více. Letos se do již 43. ročníku této soutěže zapojilo celkem 57 žáků z  5. -  8. tříd.

 

Úspěšní řešitelé, kteří splnili limit minimálně 10 bodů, byli letos pouze z 5. ročníků. Nejvíce bodů v počtu 11 dosáhli Richard Baxa, Nikolas Dlabaja a Karolína Strížová ze třídy 5. B a stejný počet bodů obdržel Marek Vašut z 5. C, s nimi postupují  z 10 body i Marek Janouš z 5. A, Terezie Zatloukalová z 5.B a Martin Kadlec z 5.C.Tito žáci by nás mohli reprezentovat v okresním kole Pythagoriády 25. března, které proběhne ve Zlíně na ZŠ Slovenská.

 

 Mezi žáky 2. stupně , kteří tentokrát postup nevybojovali , ale byli nejlepší ve svém ročníku, patří Helena Popelková a Anna Klacková ze 6. A s počtem 9 bodů, Anežka Plevová ze 7. B s počtem 6 bodů a Denis Matras z 8. A s počtem 8 bodů.

 

Všem zúčastněným patří velké poděkování a pochvala za účast v soutěži, která skutečně nepatří mezi jednoduché. Důležitý je ale zájem žáků, chuť zúčastnit se a poprat se s mnohdy záludnými úkoly.

 

Mgr. Michaela Navrátilová

 

 

Příkladný čin žákyň 3. A

Minulý týden si  při cestě domů všimla 2 děvčata, Kateřina Kozmínová a Zuzana Macháčková ze 3. A, pootevřené branky k rodinnému domu. Zahlédly ležící tělo staré paní na schodišti. Dívky zachovaly chladnou hlavu a okamžitě řešily situaci. Zjistily, co se paní stalo a běžely domů pro tatínka, který paní pomohl. Stará paní měla nemocné nohy a na schodech ještě upadla. V ten den bylo velmi chladné a nepříznivé počasí. Děvčata  tak zachránila paní, které by si možná nikdo jiný nevšiml. Patří jim tak velká pochvala a poděkování  za pohotovost a rychlé jednání, které v dnešní době už není zdaleka samozřejmostí.

 

Mgr. Petra Jurásková

 

 

Zdravíme z lyžařského kurzu!

Hned první den jsme zažili různé horské počasí. Mlhu, déšť, sníh, vítr i slunečno. Rozdělili jsme se do družstev a jezdili jsme nahoru a dolů. Začátečníci se seznámili s pohybem na lyžích a už umí zastavit. Teď odpočíváme na pokoji a těšíme se na zítra!

 

Spokojení lyžaři z Permoníku

 

 

 

Den otevřených dveří

V úterý 4. února byl v naší škole hlavně pro předškoláky připraven Den otevřených dveří. Dopoledne se děti z okolních spádových školek v doprovodu svých učitelek přišly podívat do výuky žáků 1. tříd. Viděly, co se žáci ve škole za půl roku naučili, a některé aktivity si samy vyzkoušely.

 

Odpoledne měli předškoláci možnost do školy přijít znova se svými rodiči. Tentokrát procházeli jednotlivé třídy, ve kterých plnili různé úkoly - práci s interaktivní tabulí, grafomotoriku, skládání puzzle a mnoho dalších aktivit. Rodiče sledovali své děti při práci, měli možnost s pedagogy konzultovat přípravu svých dětí na 1. třídu, prohlédli si třídy a díky komentovaným prohlídkám i další části školy.

 

 

Na další setkání s předškoláky se těšíme u zápisu, který proběhne v pátek 3. dubna 2020.

 

 

Mgr. Olga Šuranská

 

Žákovský ples

V pátek 7. února proběhl třetí ročník žákovského plesu naší školy. Této akci předcházely přípravy, na kterých se podíleli hlavně žáci ze školního parlamentu, s malou pomocí učitelů. Bylo potřeba zajistit: pozvánky, letáky, prodej vstupenek, občerstvení, tombolu, obsluhu do bufetu, moderátory, dýdžeje, program, výzdobu na stoly, závěrečný úklid, ....a spoustu dalšího. 

 

Program plesu byl nabitý. V pouštění hudby se střídalo několik dýdžejů, tančilo se jako na opravdové párty. Děvčata se předvedla v krásných účesech a plesových róbách, hoši měli oblek a kravatu. Kulturní vystoupení zajistily naše žákyně - zpěv, světelná show a výrazový tanec. Také se volil král a královna plesu. 

 

V tombole byly krásné ceny, za které jsme byli vděčni rodičům, učitelům, kuchařkám a dalším sponzorům. 

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci žákovského plesu a dohlíželi na hladký průběh. Velké díky patří bývalým deváťákům, kteří prodávali v bufetu, vydávali tombolu nebo moderovali. 

 

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

Mgr. Martina Kocháňová

 

Čtvrťáci v projektu Abeceda peněz s Českou spořitelnou

 

I v letošním roce se žáci naší školy zapojili do úspěšného projektu podporující finanční gramotnost žáků – Abeceda peněz s Českou spořitelnou.

 

Žáci obou čtvrtých tříd navštívili v tomto týdnu zlínskou pobočku České spořitelny, aby se seznámili s podrobnostmi projektu a prohlédli si zajímavá místa v ČS. Na vlastní oči viděli trezory, prohlédli si některé cizí měny a potěžkali si balíček se 3 milióny korun. Někteří si vyzkoušeli vybrat peníze z bankomatu a jiní je zase vložili zpět.

 

A co nás čeká v projektu? Vyzkoušíme si své první podnikání. Každá třída si založí svou vlastní firmu a jak úspěšní budeme, uvidíme po květnovém jarmarku, na kterém zkusíme prodat své výrobky.  Budeme doufat, že zisk nám bude stačit na nějakou dobrou věc a udělá radost nejen nám.

Tak nám držte palce, ať se nám daří!

 

 

 

Mgr. Pavla Ševčíková, Mgr. Alena Sukopová

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS