Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Projekt Maják

Dne 19. 10. se žáci osmého ročníku podívali do prostor Střední průmyslové školy polytechnické ve Zlíně. Kromě toho, že se seznámili s nabízenými studijními obory, měli také příležitost vyzkoušet si praktické dovednosti tiskaře, strojaře či elektrikáře. Těšíme se na další sdílené dílny, kde si vyzkoušíme něco nového.
 
Mgr. Pavla Blahušová a žáci 8. A
 
Tags: 

Branný den

Dne 12. 10. se žáci 8. ročníku zapojili do celoškolního Branného dne. Měli možnost vyzkoušet si chování za mimořádných událostí, vojenský výcvik, střelbu, první pomoc nebo jak by reagovali při setkání s chemickými látkami. Bezesporu největším zážitkem bylo plížení v terénu a největší přínos bylo poskytnutí první pomoci, kde si žáci vyzkoušeli masáž srdce a dozvěděli se mnoho důležitých informací.
 
 
Mgr. Pavla Blahušová a žáci 8. A
 
Tags: 

Hurá za mamuty!

Ve čtvrtek 18. října jsme s žáky šestých tříd vyrazili na exkurzi do Přerova. V rámci výuky dějepisu patří pravěk mezi atraktivní témata a tak nebylo divu, že se děti na putování za mamuty těšily. Navštívili jsme Muzeum Komenského, kde jsme zhlédli expozici "Hurá za mamuty". Kromě množství opravdu zajímavých informací o životě pravěkých lidí se žáci dozvěděli, kdo je to archeolog a jaká je náplň jeho práce. To si ostatně mohli na vlastní kůži vyzkoušet! Dále jsme navštívili základní školu Komenského, kde jsme měli možnost spatřit skutečné mamutí kly nebo pazourkové nástroje. V neposlední řadě nás nadchnul Památník lovců mamutů, kde jsme mohli obdivovat originální terénní prezentaci archeologických nálezů. Žáci byli z exkurze nadšeni a věříme, že kromě krásného výletu získali také cenné informace do hodin dějepisu.

 

Mgr. Igor Šiška

 

Tags: 

Beseda „Back to school“

V pátek 19. října navštívil naši školu vzácný host, eurokomisař Dr. Marek Beran. V úvodu přednášky jsme se dozvěděli o Bruselu a Belgii, kde pan Beran pracuje a zároveň jsme si u toho procvičili cizí jazyky. Pan komisař svůj výklad prokládal anglickým jazykem a přidal i pár vět francouzsky. Žáci zjistili, že práce úředníka Evropské unie nemusí být jen o vyřizování papírů v kanceláři. Vyslechli jsme poutavé vyprávění o Evropské unii s množstvím zajímavých informací a na závěr se žáci nadšeně zapojili do zábavných kvízů. Na vítěze pak čekala sladká odměna v podobě pravé belgické čokolády.

 

Mgr. Igor Šiška

 

Cvičení dětské jógy

Nabídka kurzů jógy pro děti ZDE!!

 

Informace k rannímu požáru ve Zlíně.

Oznamujeme Vám, že kouř z ranního požáru ve Zlíně naši školu nezasáhl. Žáci, kteří jsou na výukovém programu na Chlumských rybnících jsou zabezpečeni. S pedagogickým dozorem i organizátorem akce jsme v neustálém kontaktu. Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, máme zajištěnou místnost přímo na místě, kde by se žáci schovali. V případě potřeby máme zajištěn i zpětný odvoz žáků ke škole.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

zástupkyně ředitelky školy

 

Pozvánka

 

Diagnostika chodidla pro veřejnost s Medical Point:

Tradiční diagnostika pohybového aparátu dětí, rodičů i prarodičů a dále ukázky správného cvičení, ošetření zkušeným fyzioterapeutem, tejpování, vyšetření nohou a hodnocení obuvi ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací. S sebou přinést co nejvíce párů OBUVI k jejich hodnocení.

 

12.10., 10 - 12 hod. a v odpolední družince: Zdravé sezení a relaxační cvičení žáků(oblíbená motivačně edukační interaktivní přednáška doplněná společným cvičením).

 

 

 

Upozornění

V případě výpadku pevné telefonní linky volejte do kanceláře školy na mobilní telefon 734 574 879.

Děkujeme.

 

Pozvánka SRPŠ

Netradiční třídní schůzky

V pátek 14. září proběhly na naší škole "netradiční třídní schůzky" prvních ročníků. Během odpoledního bloku se rodiče navzájem seznámili a společně se svými dětmi prohloubili zábavnou formou vztahy v novém kolektivu.  Po krátké přestávce měli rodiče za úkol zabavit svěřené dítě. Po té proběhlo společné zhodnocení této aktivity a následovala beseda pro rodiče s psycholožkou Karin Konečnou na téma ,,Školní zralost". V době besedy si paní učitelky připravili pro děti sportovně-relaxační činnosti v tělocvičně. Večerní program pokračoval třídními schůzkami a volnou zábavou rodičů. Akce se velmi zdařila a těšíme se na další společné setkání.

 

Mgr., Bc. Kateřina Soukupová

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS