Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Školní spoje

Oznamujeme, že DSZO zajistí od 25. 5. školní spoje z Prštného a Louk pro dopravu žáků k Vaší škole a zpět. Konkrétní časové polohy budou definitivně potvrzeny v průběhu příštího týdne.

 

 

Vážení rodiče.

Od 25. května 2020 mohou do školy docházet žáci 1. stupně.

 

Školní docházka žáků nebude povinná a bude probíhat ve skupinkách v maximálním počtu 15 žáků. Bude ve Vaší kompetenci, zda tuto nabídku využijete.

Žáci budou pracovat podle příprav zadávaných vyučujícími, na plnění úkolů budou dohlížet asistenti, vychovatelky a pedagogičtí pracovníci.

Učitelé daného předmětu budou nadále připravovat online výuku v nezměněné formě až do konce školního roku 2020.

 

Zda se žák bude nebo nebude účastnit výuky, potvrďte závazně prostřednictvím elektronické žákovské knížky nejpozději do 18. května 2020. Odkaz na potvrzení Vám bude zaslán prostřednictvím EŽK.

 

Složení skupin nelze měnit a nebude možné měnit ani jejich počet.

Upřesnění bližších informací a hygienických požadavků  bude zákonným zástupcům přihlášených žáků zasláno prostřednictvím EŽK.

 

Předpokládáme, že bude dopolední vzdělávání v délce 4 hodin, oběd pro přítomné, případně odpolední dohled nad nimi. Ranní družina nebude. Upřesnění organizačního zajištění oznámíme po zjištění konkrétního počtu žáků v týdnu po 18. květnu.

Při vstupu do školy  bude žákům měřena teplota a bude provedena desinfekce. Každý žák bude mít u sebe min. 2 roušky, sáček na jejich odložení.

 

Zákonní zástupci mají povinnost podepsat před nástupem žáka do školy Čestné prohlášení, které Vám bude rovněž zasláno prostřednictvím EŽK. Toto čestné prohlášení žáci přinesou s sebou první den výuky ve škole. Bez čestného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do školy.

 

Viz. Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ZDE!!

 

Mgr. Alena Grajciarová

 

 

 

 

 

Nejlepší projekty My free time

1. Dřízgová Tereza

2. Vavříková Daniela

3. Kozlová Nela

 

Přišly hlasy od 47 osob a výše uvedená děvčata měla podle vás nejlépe zpracovaný projekt do angličtiny.

 

Congratulations!

 

Vítězný projekt:

 

 

Mgr. Martina Kocháňová

 

Vážení rodiče žáků 9. ročníku.

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 bylo schváleno, že od 11. května 2020 mohou do školy docházet žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

 

Školní docházka žáků nebude povinná a bude probíhat ve skupinkách v maximálním počtu 15 žáků. Bude ve Vaší kompetenci, zda tuto nabídku využijete.

 

Zda se žák bude nebo nebude účastnit výuky, potvrďte závazně prostřednictvím elektronické žákovské knížky nejpozději do 7. května 2020.

Jelikož je složení skupiny neměnné, nelze do skupiny žáka zařadit později.

Upřesnění hygienických požadavků Vám bude zasláno prostřednictvím EŽK.

Zákonní zástupci mají povinnost podepsat před nástupem žáka do školy Čestné prohlášení, které Vám bude rovněž zasláno prostřednictvím EŽK.

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 ZDE!!

 

 

Online výuka bude probíhat v nezměněné formě až do 30. června 2020.

 

 

Šablony II pro ZŠ Zlín Mikoláše Alše

Naše škola se i letos stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy č. 02_18_063  – Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektu Šablony II pro ZŠ Zlín Mikoláše Alše  (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012068) bude probíhat do 31. ledna 2021.
Cílem projektu, na který jsme získali dotaci 1 850 202Kč, je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, aktivity ve vzdělávání žáků k rozvíjení ICT a realizace projektových dnů ve škole  i mimo ni. Z poskytnuté dotace jsou také hrazena oblíbená odpolední setkání s odborníky pro rodiče, kroužek komunikace v anglickém jazyce, čtenářský kroužek a v neposlední řadě  zajišťuje možnost personálního posílení o školního asistenta.

Na projektu se aktivně podílí všichni učitelé základní školy i školní družiny.

V lednu žáci 2. stupně pracovali na získání „vstupenky“ na projektový den do Brna do pavilonu Anthropos. Současná situace sice odložila plánované projektové dny mimo školu na zajímavých místech s odborníky, ale v příštím roce o ně žáci nepřijdou.

 

 Mgr. Jana Lorencová

 

Projekt "Zručný žák"

Na základě programu Ma SO5-19 Podpora vybavení dílen v základních školách jsme z dotace Zlínského kraje mohli nově vybavit školní dílnu pro praktickou výuku žáků. Během měsíce ledna až dubna se naše školní dílny změnily k nepoznání. Na žáky zde čekají nejen nové pracovní stoly, ale také nové nářadí, nástroje a další vybavení, které budou naši školáci využívat v rámci výuky pracovních činností. Už teď se všichni těšíme na jejich výrobky.

 

 

Projekt Tvořivá dílna a zručný žák je spolufinancován Zlínským krajem.

 

Mgr. Pavla Blahušová

 

.

 

Milé děti,

všechny vás moc zdravíme.

 

Je nám po vás už smutno. Chybí nám vaše švitoření, smích i zapomínání.

 

Myslíme na vás a tak se snažíme vymýšlet nové recepty, abyste si u nás opět pochutnali.

 

Až se zase všichni sejdeme ve škole, bude na vás v jídelně čekat sladké překvapení v podobě perníčků, které jsme vám chtěly nachystat k Velikonocům.

 

Všem vám i vašim rodinám přejeme, ať to všichni zvládnete.

 

 

Vaše paní kuchařky

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU V ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Vzhledem k uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu jsme nuceni změnit některé zvyklosti při přijímání žáků.

 

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, tedy bezkontaktním způsobem. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a ve většině případů i bez jejich zákonných zástupců v termínu 3. 4. 2020 od 13.00 do 18.00 hod.

 

Zákonný zástupce své dítě nejpozději do 2. 4. 2020 zaregistruje na www.zapisdozszlin.cz  a žádost doručí do příslušné školy 3. 4. 2020. Na žádost je zapotřebí připsat své telefonní číslo a aktuální email.

 

Žádost převezmeme některým z uvedených způsobů:

datovou schránkou - 6cpmunv nebo

emailem s elektronickým podpisem – na adresu zsmalse@zsmalse.cz

nebo vytisknutou a podepsanou žádost doručí Česká pošta

nebo bude v pátek 3. 4. osobně vhozena do schránky na bráně školy.

Termín doručení do školy je nejpozději 3. 4. 2020

 

Nemůže-li zákonný zástupce předat v uvedený den žádost z důvodu nemoci nebo karantény, nebo nemůže-li se zaregistrovat v systému a vytisknout žádost o přijetí, zkontaktuje se 3. 4. 2020 dopoledne na tel. 734 574 879 a dohodne vše potřebné.

 

V týdnu od 6. 4. 2020 škola zákonnému zástupci dá informaci, že jeho přihlášku zaevidovala a přidělila jí registrační číslo. Pod tímto číslem dál povede spis a bude zveřejněno přijetí či nepřijetí dítěte. Upozorňujeme, že pokud budou v žádosti uvedeny nepravdivé údaje, bude toto důvodem ke změně rozhodnutí o přijetí. Nezapomeňte žádost podepsat.

 

Seznam přijatých žáků pod jejich registračními čísly bude zveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách školy pravděpodobně 3. 5. 2020. Pouze zákonní zástupci nepřijatých žáků a žáků žádajících o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2020/2021 obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým žákům bude písemné rozhodnutí o přijetí vystaveno na žádost zákonného zástupce.

 

Schůzka s rodiči předškoláků bude uskutečněna po odvolání nouzového stavu a po znovuotevření školy. Tam budeme ještě jednou kontrolovat shodu údajů na přihlášce s údaji v rodném listu a občanském průkazu.

 

Ostatní informace o zápisu jsou platné a najdete je na www.zapisdozszlin.cz nebo na zlin.eu. Přípravné kurzy pro předškoláky ve zkrácené verzi také uskutečníme. Termín Vám sdělíme prostřednictvím www.zsmalse.cz, případně prostřednictvím rodiči uvedeného telefonního kontaktu.

 

DOKUMENTY K ZÁPISU (věk dítěte 6 let k 31. 8. 2020 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku)*Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 

DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ ODKLADU * Žádost o odklad * Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) * Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

DOKUMENTY K ZÁPISU V PŘÍPADĚ NEŠESTILETÝCH * Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání * Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, doloží Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) * Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, doloží Doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně-pedagogické centrum) a Doporučení odborného lékaře

 

Ve Zlíně 27. 3. 2020

 

Mgr. Alena Grajciarová

ředitelka školy

 

                                                                      

 

Domácí výuka 1. B

Jak probíhá domácí výuka v 1. B? Prvňáčci plní bez problémů zadávané úkoly, vyrábí nejrůznější výrobky, zapojují se do domácích prací, a dokonce někteří pomáhají i se šitím roušek pro ostatní. Učivo si snažíme zpestřit písněmi, krátkými naučnými videi, nebo například procvičováním učiva online. I když jsou děti šikovné a většinu úkolů zvládají samostatně a rychle, stále přeci jen potřebují někoho, kdo je v jednotlivých úlohách povede. Rodičům a prarodičům patří velké díky za to, jak situaci zvládají, dětem výuku zpestřují a vymýšlejí takové aktivity, aby je práce bavila.  A abychom rodičům usnadnili tuto složitou situaci, zavedli jsme výuku přes Skype. Jsme velice rádi, že se můžeme setkávat, sdělovat si zážitky a procvičovat učivo. Společnými silami tuto nečekanou situaci zvládneme a už se těšíme, až se zase všichni společně sejdeme.

 

Mgr. Michaela Hašpica