Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Testování SCIO

V měsíci listopadu proběhlo na naší škole testování v rámci projektu Národní testování 9. tříd, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR.

 

Žáci 9. ročníku tak absolvovali testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.

 

Z výsledků, které jsme obdrželi, vyplývá, že v českém jazyce jsou výsledky našich žáků lepší než u 60 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

 

Výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u poloviny zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků v matematice je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

 

Zeměpisná olympiáda

První týden v prosinci proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnili se jí žáci šestých až devátých tříd. Celkový počet bodů byl 30. Z šestých ročníků zvítězil Robin Sedláček s 26 body, za sedmý ročník byl nejlepší Jan Kráčmar s 28 body, za osmý ročník zvítězil Radek Mívalt s 18,5 body a za devátý ročník zvítězil Daniel Lapčík s 28,5 body. Vítězům gratulujeme a těšíme se na reprezentaci naší školy na okresním kole, které proběhne 20. února 2019 v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Mgr. Veronika Dupalová

 

Rádi děláme radost ostatním - akce "Krabice od bot"

V listopadu jsme udělali radost babičkám a dědečkům v Domově pro seniory v Lukově a před Vánoci potěšíme naše vrstevníky. Zapojili jsme se do akce "Krabice od bot".

Akce Krabice od bot má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti.

Naplnili jsme 11 krabic od bot dárky pro děti, krásně zabalili a předali na sběrmńé místo.

Budeme moc rádi, když potěší děti, které nemají takové štěstí jako my.

Tags: 

Příklad dobré praxe - 6. B

V předvánočním shonu myslíme všichni především na to, abychom měli na svátky nakoupeno, napečeno a uklizeno. Jsou ale na světě lidé, kteří řeší dnes a denně trochu jiné problémy... Tito lidé, zejména z chudých zemí Afriky, často neví, jestli budou mít druhý den co jíst nebo jestli se nakazí smrtelnou nemocí, na kterou neseženou lék. A právě to si uvědomili žáci 6. B a rozhodli se alespoň trochu pomoci. Adoptovali si panenku od organizace UNICEF a zachránili tím život jednomu dítěti, které dostalo očkování proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna).

 

 

Pomoct můžete i vy! https://www.unicef.cz/jak-pomoci/e-shop/adopce-panenek

 

Mgr. Igor Šiška

 

Tags: 

koncertování s Yamahou

K pěkné předvánoční atmosféře v naší školní družině dnes přispěla velkou měrou i hudební škola Yamaha se svojí lektorkou paní Andreou Mňačkovou, která na naší škole vede výuku hry na kytaru. 

 

Se svými žáky nám předvedla, co všechno se za necelý půlrok naučili. Zazněly známé i méně známé lidové písně a koledy a my všichni z družiny jsme se rádi se zpěvem připojili. 

 

     

 

Úspěch našich žákyň

Děvčata v krajském kole florbalu v Uherském Brodě obsadily 3. místo.

 

 

Děkujeme za reprezentaci.

 

Mgr. Martina Kocháňová

 

Vážení rodiče.

Oznamujeme Vám, že po několika letech jsme nuceni zvýšit cenu stravného pro všechny věkové kategorie o 2,- Kč. Uvedená suma 2,-Kč bude použita na navýšení finančního limitu na nákup potravin, který je stanoven v Příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 

Od 1. 1. 2019 bude cena stravného následující:

Strávníci 7 - 10 let 23,- Kč

Strávníci 11 - 14 let 25,- Kč

Strávníci 15 a více let 27,- Kč

 

Cena školních svačinek se nemění.

Prosíme, abyste s ohledem na tuto změnu upravili výši svého inkasa.

Děkujeme za pochopení a věříme, že i nadále budou žáci se stravou ve školní jídelně spokojeni.

 

Mgr. Alena Grajciarová

 

 

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 16/2017

 

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy nejen u předškolních dětí, ale i u žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Předmětem podpory je vybudování hřišť a přírodních zahrad a úprava venkovních areálů a pozemků školy.

 

Žádost o podporu na Ministerstvo životního prostředí na projekt Život v zeleni jsme odeslali k datu 31. 1. 2018 a 13. 8. 2018 jsme obdrželi rozhodnutí a poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z celkového rozpočtu projektu 574 214,- Kč nám byla schválena maximální výše dotace a to 488 082,- Kč.

 

V rámci projektu vybudujeme přírodní zahradu v areálu školy. Dojde k terénním úpravám pozemku, vysázíme ovocné dřeviny, zpevníme stávající svah u dopravního hřiště a vybudujeme hliněný přístřešek s pecí. Práce na pozemku zahájíme  v jarních měsících 2019. Projekt bude ukončen k 31. 12. 2019.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

Podpora ekologických aktivit v kraji RP04-18

Cílem programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti subjektů působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území Zlínského kraje, posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí, zvýšení dostupnosti kvality služeb EVVO a větší propojení s aktivitami podporujícími partnerství.

 

Důvodem poskytnutí dotace je přispění k naplňování priorit EVVO Zlínského kraje a k aktivnějšímu zapojování dětí, mládeže a dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí.

 

Žádost o poskytnutí dotace na projekt "Učíme se v zeleni" jsme podali v únoru 2018. Z celkového rozpočtu projektu 100. 476,- Kč jsme obdrželi dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 69. 000,- Kč.

 

Z finančních prostředků jsme ve spolupráci s žáky 2. stupně provedli terénní úpravy svahu u dopravního hřiště. Povrch jsme zbavili plevele. Využili jsme i konzultace se zahradnickou firmou, vybrali vhodné dřeviny a byliny, které žáci pomohli vysadit. Povrch pozemku jsme pokryli mulčovací tkaninou a zamulčovali. V jarních měsících 2019 proběhne botanická vědomostní a výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně.

 

Projekt Učíme se v zeleni je spolufinancován Zlínským krajem. Děkujeme za podporu.

 

Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

 

Pozvánka SRPŠ

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS