Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Ples je za dveřmi...

A proto jsme se s žáky druhého stupně rozhodli, že se naučíme vázat kravaty.

Ze začátku jsme měli trochu problémy, ale na konci hodiny všichni zvládli alespoň základní uzel, takže plesová sezóna může začít!

 

 

Mgr. Igor Šiška

 

 

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

         V lednu a únoru proběhlo v ZŠ M.Alše  školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.  Žáci 6. – 9.tříd zde mohli zúročit své znalosti angličtiny v písemné i ústní formě.

 

Soutěžící si ověřili, jak jsou schopni zvládnout čtení s porozuměním a poslech. Ti nejúspěšnější pak postoupili k ústní části této zkoušky, ve které konverzovali na různá témata a řešili se zkoušejícím běžné i méně standartní situace. Nejlepší z nich budou ve své kategorii naši školu reprezentovat v okresních kolech, která proběhnou v únoru 2020.

 

V kategorii 6. – 7.tříd byli nejlepší tito žáci:

I. Brokeš Benjamin – 7.A – postupuje do okresního kola  J

II. Frýdlová Alice – 7.B

III. Sušilová Sabina – 6.C

 

V kategorii 8. – 9.tříd nejvíce zabojovali:

I. Vaculíková Lenka – 8.B – postupuje do okresního kola  J

II. Chmelařová Kristýna – 9.A

III. Janota Jan – 9.A

 

CONGRATULATIONS !!

 

K pěkným výsledkům a odvaze gratulujeme také ostatním účastníkům: Daniel Mikulka, Filip Vápeník, Robin Sedláček, Jáchym Vlček, Veronika Chludová a František Dočkal.

 

Všem zúčastněným přejeme hodně studijních úspěchů.

 

Mgr. Hana Odstrčilíková

Mgr. Pavlína Pištínková

 

Ne všechny hodiny angličtiny je nezbytné trávit ve třídách

 

Podle odkazu J. A. Komenského – „škola hrou“, strávili žáci naší školy čtvrtek 30. 1. 2020, tedy konec 1. pololetí letošního školního roku, ve společnosti divadelní spolku The Bear Educational Theatre,anglického divadla, které se stalo příjemným doplňkem výuky anglického jazyka. Tato česko-anglická divadelní a produkční společnost podporuje výuku angličtiny na školách formou zábavně-vzdělávacích představení.

 

Do naší školy přijela tato divadelní společnost se 3 hrami odehranými ve 4 představeních ve skromných podmínkách tělocvičny. Nicméně, herci podali skvělé výkony oceněné nadšením a potleskem mladého obecenstva.

 

Kouzelné představení s názvem „Jackie and the Giant“ bylo určeno pro žáky 1. – 4. třídy.

Byl to napínavý pohádkový příběh o malé dívce Jackie prchající před zlým obrem, který ji chtěl sníst. Na své cestě se Jackie setkala i s obrem hodným, a ten jí byl nápomocen. V obřím království se však mluvilo jen anglicky, a tak Jackie potřebovala i pomoc od dětského publika. Děti spolupracovaly, zažily společně dobrodružství a byly přirozeně v rámci situací v příběhu vtaženi do děje. Jen díky jejich pomoci vše dobře dopadlo.

 

Další představení nazvané „Aliens Save the Planet“ bylo určeno pro 5. a 6. třídy, ve kterém se humorným způsobem pojednávalo o vážné věci, jakou je ekologická otázka globálního oteplování a zamořování naší planety odpadky. Příběhu nechybělo napětí, humor i milostná zápletka. Zároveň si žáci zopakovali gramatiku 3. osoby přítomného času prostého, ve kterém často chybují. Snad si nyní budou lépe pamatovat a vkládat „neposedné –s“, tak jak to slyšeli od mimozemšťanů.

Where is Andrew Mc Stag?“bylo představením posledním určené pro nejstarší obecenstvo 7. – 9. tříd. Byl to napínavý detektivní příběhu s humornými prvky, při jehož sledování měli žáci za úkol odhalit tajemství zmizelého 17-ti letého chlapce Andyho. K rozluštění záhady pomáhali herci, kteří si s dětmi povídali přímo v hledišti a přispívali poznatky do závěrečného řešení. Na dořešení osudu mladého studenta hledajícího vlastní identitu a překonávající tlak rodiny a školy v životě, přispěly velkým dílem i děti, které si tak zároveň procvičily gramatiku způsobových sloves v angličtině.

 

Co říci závěrem?

V nespočetných referencích se opakuje hodnocení vystoupení anglického divadla slovy – zábavné, netradiční, excelentní, poutavé, přínosné, motivující, nápadité, nezapomenutelné, poučné, snadné k porozumění i pochopení, vtipné, geniální, dynamické či profesionální. I my jsme si ověřili, že tomu tak opravdu je, neboť všechna představení byla koncipována tak, aby úroveň jazyka byla přizpůsobena věku a znalostem diváků. V průběhu vystoupení si děti spontánně a přirozeně procvičovaly základní gramatiku i slovní zásobu svou aktivní účastí na stavbě příběhu.

Z divadla si všichni odnášeli především nový zážitek z kontaktu s rodilými mluvčími, že se něco netradičním způsobem naučilia doufejme, že i motivaci k dalšímu obohacování jazykových dovednostíi jinou formou, než pouze tlakem přes známky.

 

 

Ing., Mgr. Ivana Novotná

 

Fyzika jinak

Rovnováha na páce nepatří mezi nejpopulárnější učiva v hodinách fyziky. Když do výuky zapojíme naše stavebnice Merkur, může být všechno jinak. Zjistili jsme, jak funguje páka a zároveň si procvičili praktické dovednosti.

 

Mgr. Igor Šiška

 

 

 

Den otevřených dveří

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace pořádá

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 4. února 2020

 

od 16:00 do 17:30 hodin

 

pro děti a rodiče předškoláků.

 

Komentované prohlídky  školy v 16:00, 16:30 a v 17:00 hodin.

 

Na závěr každé prohlídky bude pro děti připravena zábavná cestička s řadou úkolů a odměnou.

 

Těšíme se na Vás!

 

 

Krajské kolo ve florbalu

Ve středu 29. 1. se naše škola zúčastnila krajského kola ve florbalu. Turnaj se konal v Uherském Brodě a byl určen pro žáky 1. stupně. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, ze kterých postupovaly vždy dva nejlepší, do bojů o medaile a postup na celostátní kolo.

 

Postoupit se našim klukům bohužel nepodařilo. I přesto, se zařadili mezi nejúspěšnější školy v našem kraji.

 

Naši školu reprezentovali: Baxa Richard, Dlabaja Nikolas, Plšek Dominik, Mikeš Vojtěch, Rožnovják Jan, Vašut Marek, Večeřa Lukáš, Zelenka Alan, Pagáč Ondřej a Holeš Lukáš.

 

 

 

Klukům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Václav Talaš

 

Karneval ve školní družině

Pololetní vysvědčení jsme ve školní družině oslavili již tradičně karnevalem. Byla k vidění spousta krásných a zajímavých masek, ať už z říše pohádek, filmů, komiksů, ale i z reálného života. Karnevalovým odpolednem provázela moudrá sova Monika, o hudbu se starala princezna Hanka a se soutěžemi a zábavou pomáhala kněžna Libuše. Z reakcí dětí bylo znát, že si tuto akci opravdu užily. 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova

V zimních měsících se v tělocviku věnujeme kondičním aktivitám. Teď v lednu je to šplh s přírazem na tyči, tzn. za pomoci nohou. 

Jak skvěle to jde našim šesťačkám se můžete přesvědčit na fotkách.  Na tyči se nemusí nutně jen šplhat. Můžete si hrát na hasiče, pole dance tanečnice, zapřít se mezi dvě tyče a houpat se, zkoušet kdo déle vydrží a nepustí se... Je to velká posilovačka pro paže, ale kdo váhu svého těla vynese až do 4, 5 metrů, si může říct, že je na tom fyzicky opravdu dobře!