Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Domácí výuka v ZŠ

---------------------M-------------------
Původní zpráva:

Dobré ráno paní učitelko,
děkuji Vám za to, jak mi zpříjemňujete čas, který trávím dlouho doma. S Vaším milým humorem, dalšími jinými informacemi se mi učí mnohem lépe. Jsem moc ráda, že mám takovou paní učitelku.

S pozdravem Dáďa

 

-------------odpověď-------------------

Milá Danielko,

děkuji ti za úžasnou milou zprávu. Moc jsi mě potěšila! Jsem ráda, že se ti pracuje dobře, i když nemůžeme být společně ve třídě. Budu se snažit, abys byla spokojená i nadále a určitě se mi ozývej, kdybys něco potřebovala.

Dělám to pro vás a zpráva od tebe je pro mě velkou odměnou.

Tvoje paní učitelka :) 

 

 

Tato zpráva na webu není omylem, dovolila jsem si zveřejnit jednu z komunikací mezi učitelem a žákem naší školy.

 

Situace, ve které se naše republika a také naše škola ocitla, je zcela nová a každý se snaží co nejlépe toto období i své úkoly zvládnout.

 

Vše, co děláme, děláme s úmyslem Vašemu dítěti pomoci. Snažíme se nezatěžovat úkoly Vás, rodiče, ale hlavně děti. To se však hlavně v nižších ročnících dodržuje hodně obtížně.

 

Přistoupili jsme k domácí výuce, kterou jsme uchopili takto:

Každý den podle rozvrhu posíláme podrobnou přípravu a pokyny, které má žák pochopit a splnit. Měl by je dělat podobně, jako by se učil dopoledne ve škole. Proto posíláme na žákovskou nástěnku v EŽK jen úkoly na jeden stanovený den. Děti by je měly dělat průběžně. Úkoly na nástěnce sice zůstanou zveřejněné po celou dobu uzavření škol, budou ale narůstat. Pokud se děti zrovna netrápí s nemocí, neměly by si úkoly nechávat „na potom“.

 

Tento týden byl takový testovací, přivítali jsme Vaše reakce a nápady. Potěšila nás oboustranná komunikace, žáci odpovídají, splněné úkoly posílají ke kontrole dle pokynů, naučili se přidávat přílohy, posílat fotky…

 

S rodiči i žáky komunikujeme, jsme připraveni řešit vzniklé problémy. I přes technické komplikace rodiče domácí výuku chápou jako výuku podle rozvrhu hodin doma a berou ji jako další krůček svých dětí k samostatnosti při studiu. Těší mě, že od rodičů i žáků máme pozitivní ohlasy na to, co děláme, a při srovnávání způsobů výuky a nevýuky s jinými školami v republice z toho vycházíme velmi dobře.

 

Od příštího týdne nebudeme předměty PČ, HV, EVVO a TV rozepisovat na jednotlivé hodiny, úkoly zašleme v jedné zprávě až do konce března. Také mapujeme možnosti jednotlivých žáků připojit se na Skype, chtěli bychom v některých vyšších ročnících zkusit výuku matematiky. Pokud se výuka osvědčí, budeme ji rozšiřovat na další předměty.

 

Rodiče, prosíme, abyste tuto domácí výuku nebrali jako domácí úkoly pro Vás, ale jako úkoly hlavně pro děti.

 

Přejeme všem pevné zdraví.

 

A. Grajciarová

 

Vážení rodiče.

V úterý dopoledne Bezpečnostní rada státu rozhodla o tom, že se do odvolání ruší všechny větší sportovní, kulturní, náboženské, umělecké a společenské akce s účastí nad 100 osob.

 

Vláda zároveň rozhodla o uzavření všech základních, středních i vysokých škol.

 

Z tohoto důvodu zůstane i naše škola od úterý 18.00 hod. až do odvolání pro žáky uzavřena.
Nebude v provozu škola, školní jídelna, ani školní družina.
Veškeré úkoly pro domácí výuku budeme žákům zasílat prostřednictvím EŽK - nástěnky třídy, do které mají žáci přístup pod heslem. Ti, kteří si hesla nepamatovali, je dnes znovu dostali.
Do této nástěnky máte Vy jako rodiče přístup také pod svým heslem.  Úkoly budou zadány vždy během dopoledne - do 10.00 hod.
Budeme preferovat takový způsob výuky, aby žáci mohli pracovat hlavně se sešitem a učebnicí, případně  používali PC.
Dnes všichni dostali pokyn, aby si odnesli ze skříněk učebnice, sešity a další učební potřeby.
Pokud dnes nebyli ve škole a potřebujete ze skříněk dodat věci, řešte toto individuálně s třídním učitelem prostřednictvím Ežk nejlépe do středy 11.3. do 8.00 hod.
Upozorňujeme, že pokud je někdo v karanténě, nemůže přijímat návštěvy, děti si k nim nemohou chodit hrát.
Výrazně doporučujeme nevyhledávat akce s větším počtem lidí, místo tělocviku ať děti chodí do přírody.

 

Nadále sledujte webové stránky školy a EŽK.

 

Alena Grajciarová

 

Opatření před potenciálním rozšířením nákazy koronavirem COVID 19

 

Informace pro rodiče žáků ohledně docházky do školy v souvislosti s opatřeními pro zabránění šíření nákazy koronavirem COVID 19 naleznete v EŽK.

 

Alena Grajciarová, ředitelka školy

 

Volný den pro žáky

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka Základní školy Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvkové organizace, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona a ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, volný den pro všechny žáky školy na den 9. 3. 2020, z organizačních důvodů.

 

V tento den nebude v provozu základní škola, školní družina ani školní jídelna.

 

Oznámení ZDE!!


 

Okrskové kolo recitační soutěže

Ve středu 26. února se žáci naší školy zúčastnili Okrskového kola recitační soutěže v Malenovicích. Mohli si tak před ostatními soutěžícími a odbornou porotou vyzkoušet recitování na divadelním pódiu místní školy, kterého se vůbec nezalekli. Ba naopak. Ve zdatné konkurenci se ve třetí kategorii umístila na krásném třetím místě Elena Rota z 6. C. Ve druhé kategorii si čestné uznání poroty odnesli Martin Kadlec z 5. C, v první kategorii Matěj Strnad z 3. A a Filip Břenek z 2. B. Úspěšné recitátory doplnila ještě Karolína Strížová z 5. B.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a blahopřejeme!

 

Mgr. Petra Pavlíčková

Vážení rodiče,

V letošním školním roce připravilo Sdružení rodičů a přátel školy  pro  žáky 2. -5. tříd v termínu  od  13. 3. 2020 do 14. 3. 2020  zábavné 

 

S P A N Í    V E   Š K O L E “,

tentokrát na téma … „Záhady, kouzla a tajemství v dětských knížkách“…

 

 

Večer plný her, vědomostních soutěží, tanečního reje a se spoustou legrace má za úkol sblížit naše žáky a také jim ukázat, že je správné být samostatnou, zdravě sebevědomou, tolerantní osobností, pro kterou je samozřejmostí pomoci ostatním a naopak, že ten, kdo šikanuje slabší a stále se mračí na svět, je leda k smíchu.

 

Této akce se mohou zúčastnit všichni žáci 2. - 5. tříd ZŠ Mikoláše Alše, kteří odevzdají přihlášku svému třídnímu učiteli v termínu nejpozději do 28. 2. 2020.

Vstupenky pak dostanou takto přihlášené děti v termínu do 7. 3. 2020. Na později odevzdané přihlášky nebude brán zřetel!!!

 

 

 

Zahájení a prezence dětí:        13. 3. 2020          od 17,30do18,00 hod

Ukončení:                                14. 3. 2020          v 8,00 hodin

 

Přihlášku s návratkou obdrží žáci ve škole od svých třídních učitelů.

 

 

Za Sdružení rodičů a přátel školy Jaroslava Strnadová.

 

Školní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů

 

Stalo se už tradicí, že se naše škola každoročně zapojuje do Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Ve všech třídách prvního i druhého stupně proběhla třídní kola a nejlepší recitátoři postoupili do kola školního.

 

Na prvním stupni se soutěž konala ve čtvrtek 13. 2. 2020. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Těšili jsme se velkému zájmu účinkujících. V 1. kategorii (2. a 3. třídy) soutěžilo 15 recitátorů (6 z 2. tříd a 9 z 3. tříd). 3. místo obsadila Kateřina Kozmínová ze třídy 3. A s básní Tele, 2. místo Matěj Strnad ze třídy 3. A s básní Květen a vítězem se stal Filip Břenek ze třídy 2. B s básní Bleší cirkus.

 

V 2. kategorii (4. a 5. třídy) soutěžilo 13 recitátorů (6 ze 4. tříd a 7 z 5. tříd). 3. místo obsadila Tereza Dřízgová ze třídy 4. B s básní O vlkovi a koze, na 2. místě skončila Karolína Strížová ze třídy 5. B s básní Dráčata a vítězkou se stal Martin Kadlec ze třídy 5. C s básní Drákula.

 

Na druhém stupni soutěž proběhla ve čtvrtek 6. 2. 2020. Soutěžilo se rovněž ve dvou kategoriích: žáci 6. a 7. tříd tvořili 3. kategorii a žáci 8. a 9. tříd 4. kategorii. Třetí kategorii zastupovalo 10 recitátorů. 3. místo obsadil Matěj Podlez zetřídy 7. A s básní Adam a Eva, 2. místo Justina Sojáková ze třídy 6. B s básní Jarní bouře a vítězkou se stala Elena Rota ze třídy 6. C s básní O Popelce.

 

Ve 4. kategorii soutěžilo 7 recitátorů z osmých tříd. Na 3. místě se umístila Natálie Prekopová ze třídy 8. B s básní Polednice, 2. místo obsadila Ria Kordecká ze třídy 8. A s básní Víla a vítězkou se stala Tea Kordecká ze třídy 8. A s básní Studánka.

 

Všem recitátorům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. Recitátoři, kteří se umístili v jednotlivých kategoriích na prvních dvou místech, nás budou reprezentovat v okrskovém kole, které se uskuteční 26. února v Malenovicích. Přejeme jim hodně úspěchů.

 

Mgr. Hana Sýkorová

 

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

Na přelomu pololetí proběhlo na 2. stupni školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho 15 žáků 7. a 8. ročníku. Žáci soutěžili  v dovednosti práce s atlasem. Vyhledávali zeměpisné údaje, doplňovali zeměpisné souřadnice, zpracovávali a doplňovali tabulky a křížovky, počítali vzdálenosti na mapách, snažili se správně zodpovědět otázky z astronomie, geografie světadílů i obecného zeměpisu.

 

Do okresního kola může ze školního postoupit pouze jeden žák z každé kategorie, a tím byli Robin Sedláček ze 7. A a Jan Kráčmar z 8. B, kteří získali nejvíce bodů. Oba budou školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 26. února na ZŠ Dřevnická. Zde se soutěží nejen v ovládání práce s atlasem, ale také v otázkách a úkolech bez použití atlasu.

 

Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili školního kola, a přejeme postupujícím hodně úspěchů v kole okresním.

 

Mgr. Michaela Navrátilová

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

         V lednu a únoru proběhlo v ZŠ M.Alše  školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.  Žáci 6. – 9.tříd zde mohli zúročit své znalosti angličtiny v písemné i ústní formě.

 

Soutěžící si ověřili, jak jsou schopni zvládnout čtení s porozuměním a poslech. Ti nejúspěšnější pak postoupili k ústní části této zkoušky, ve které konverzovali na různá témata a řešili se zkoušejícím běžné i méně standartní situace. Nejlepší z nich budou ve své kategorii naši školu reprezentovat v okresních kolech, která proběhnou v únoru 2020.

 

V kategorii 6. – 7.tříd byli nejlepší tito žáci:

I. Brokeš Benjamin – 7.A – postupuje do okresního kola  J

II. Frýdlová Alice – 7.B

III. Sušilová Sabina – 6.C

 

V kategorii 8. – 9.tříd nejvíce zabojovali:

I. Vaculíková Lenka – 8.B – postupuje do okresního kola  J

II. Chmelařová Kristýna – 9.A

III. Janota Jan – 9.A

 

CONGRATULATIONS !!

 

K pěkným výsledkům a odvaze gratulujeme také ostatním účastníkům: Daniel Mikulka, Filip Vápeník, Robin Sedláček, Jáchym Vlček, Veronika Chludová a František Dočkal.

 

Všem zúčastněným přejeme hodně studijních úspěchů.

 

Mgr. Hana Odstrčilíková

Mgr. Pavlína Pištínková

 

Pozvánka pro rodiče

V rámci projektu MAP II se koná setkání "Podpůrná skupina rodičů školních dětí" dne 29. 1. 2020.

 

Pozvánka ZDE!!

 

Stránky

Subscribe to Základní škola Mikoláše Alše Zlín RSS