Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

činnost zájmových kroužků

Přijetí do zájmových kroužků ŠD

Vážení rodiče, 

 

pokud Vás nebude do pátku 14. září vychovatelka kontaktovat, znamená to, že Vaše dítě je přijato do zájmových kroužků, které jste uvedli na přihlášce. 

Zájmové kroužky začnou v týdnu od 17. září. 

 

Zájmové kroužky 2018/2019

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019 budou začínat v týdnu od 17. září. Přihlášku žáci obdrží v prvních dnech školního roku. Kapacita je omezená a zařazení žáka do kroužku je nenárokové. 

Než přihlášku odevzdáte, poznačte si, do kterých kroužků Vaše dítě přihlašujete. Vychovatelkou budete co nejdříve vyrozumněni, do kterých kroužků bylo přijato.

Budeme se snažit, aby každé dítě bylo zapsáno alespoň do jednoho zájmového kroužku. 

 

Rozpis zájmových kroužků

 

Zájmové kroužky ve školní družině

Školní rok 2018/2019

 

 

Pondělí

Výtvarný kroužek

15.15 -16.30 

Alena Cinková

Erika Strkačová

Debrujáři

15.15 - 16.30

Hana Ráčková

Muzikoterapie 

15.15 - 16.00

Petra Pavlíčková

 

 

Úterý

Keramická dílna

15.15 - 16.30

Erika Strkačová

Florbal, 1. - 2.tř.

15.15 - 16.30

Helena Kožuchová

Alena Cinková

 

 

Středa

Dovedné ruce

15.15 - 16.30

Helena Kožuchová

Včelařský kroužek

15.15 - 16.30

Hana Ráčková  

Milan Novák

 

 

Čtvrtek

Keramická dílna

15.15 - 16.30

Alena Cinková

Florbal, 3. - 4.tř.

15.15 - 16.30

Helena Kožuchová

Dramaťák

15.15 - 16.00

Erika Strkačová  

 

 

Pátek

Sportovní hry

15.15 - 16.30

Alena Cinková

 

Subscribe to RSS - činnost zájmových kroužků