Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Informace o provozu školní družiny

Karneval

Ve středu 29. ledna se bude konat ve školní družině karneval v době od 13.45 - 15.00. Akce proběhne v tělocvičně. Pokud se jí Vaše dítě zúčastní, nevyzvedávejte si jej prosím dříve než v 15.00. Zájmové kroužky proběhnout beze změny. 

 

Platba za školní družinu - 2. pololetí

 Vážení rodiče,

 

20. ledna 2020 je termín splatnosti   úhrady za 2. pololetí školní družiny.

 

 

Částka: 1250,- Kč

Účet školy: 182-1422422339/0800

Variabilní symbol: den, měsíc a rok narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např.5. 4. 2008 ve tvaru  050408)

Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD, jméno a

příjmení dítěte, třídu ve školním roce 2019/2020.

 

Mobilní planetárium

 

 

V úterý 17. 12. je pro školní družinu objednán program mobilního planetária. V tento den je možné  děti vyzvednout buď do 13.45 (pokud se programu nezúčastní), a pak nejdříve od 15.30 hod.-programu se zúčastní. Zájmové kroužky proběhnou beze změny. 

Akce je hrazená školou.

 

Zrušení zájmových kroužků 3. a 4.12.2019

Vážení rodiče, 

 

během konání Vánočních dílen 3. a 4. prosince 2019 (úterý-středa) se z organizačních důvodů nebudou konat žádné zájmové kroužky pořádané školní družinou. Provoz družiny zůstává nezměněn

do 17.30. 

 

Děkujeme za pochopení 

 

Vánoční tvořivé dílny

 

Vánoční tvořivé dílny

pro rodiče s dětmi

 

KDY:      3. – 4. prosince 15.30 – 18.00

             (úterý – středa)

 

KDE:      školní jídelna

 

Milí rodiče, 

 

ve dnech 3. a 4. prosince (úterý-středa) pořádá školní družina Vánoční tvořivé dílny pro Vás a Vaše děti. Akce se bude konat v prostorách školní jídelny od 15.30 do 18.00. Všechny dětiv uplynulých dnech obdržely pozvánkus návratkou. Pokud se

k Vám z nějakých důvodů nedostala a máte zájem se zúčastnit, kontaktujte co nejdříve Vaši vychovatelku. 

 

Družina funguje beze změny do 17.30 hodin. Zájmové kroužky po oba tyto dny budou zrušeny.

Před příchodemna tuto akci si děti nejprve vyzvedněte obvyklým způsobemv družině a poté společně přejděte venkem k druhému školnímu vchodu (blíže k jídelně). 

 

Těšíme se na Vás, vychovatelky ŠD. 

Přijetí do zájmových kroužků ŠD

 

Vážení rodiče, 

 

pokud Vás doposud vychovatelka ŠD nekontaktovala, znamená to, že Vaše dítě je přijato do těch zájmových kroužků, které jste uvedli na přihlášce. 

Zájmové kroužky začínají v týdnu od 16. září 2019. 

 

Provoz školní družiny 2. září 2019

 

V pondělí 2. září bude školní družina v provozu pouze od 9.00 – 11.30. V tento den jídelna nevaří. V následujících dnech bude provoz družiny beze změny včetně ranní družiny (viz informace ŠD).

 

Rozhodnutí o přijetí do ŠD

Všichni žáci, kteří v červnu odevzdali řádně vyplněnou přihlášku do školní družinu, byli přijati. 

 

Oznámení o zařazení žáka do příslušného oddělení, dostanou všichni žáci v prvních dnech školního roku písemně. Pokud se k Vám tato informace nedostane, kontaktujte emailem vedoucí vychovatelku: kamila.svardalova@zsmalse.cz. 

 

Čipový systém a vyzvedávání žáků ze školní družiny

 

 

 

- čip pouze přiložte k terminálu, vychovatelka Vám dítě pošle

 

- pokud budete čekat delší dobu, svůj požadavek prosím opakujte, v případě neúspěchu zvoňte na příslušné oddělení

 

- pokud potřebujete mluvit s vychovatelkou Vašeho dítěte, přiložte čip a poté zvoňte na příslušné oddělení

 

- pokud si čip doma zapomenete nebo budete vyzvedávat jiné dítě, od kterého nemáte čip, vyplňte Žádost o vydání dítěte (k dispozici u zvonků) a připravte si občanský průkaz k ověření totožnosti oprávněné vyzvedávající osoby. Tato osoba musí být samozřejmě uvedena v přihlášce do školní družiny…poté zvoňte na oddělení, kde je zařazeno Vaše dítě, případně na závěrečnou družinu

 

- ze zájmových kroužků si děti můžete vyzvedávat nejdříve 10 minut před jejich koncem, pokud si nejste jisti, do kterých kroužků Vaše dítě chodí, kontaktujte vychovatelku

 

- v době 15.10 - 15.20 převádíme žáky do zájmových kroužků a do závěrečné družiny, buďte prosím trpěliví, je možné, že v této době budete na předání dítěte čekat déle

 

- do ranní družiny čip nepoužívejte, zvoňte

na oddělení č. I

 

- pokud si potřebujete dítě vyzvednout po obědě, nechoďte dříve než ve 12.30 (v případě konce vyučování v 11.40) a ne dříve než ve 13.30, pokud žáci končí vyučování ve 12.35

 

- v době od 13.45 do 14.45 z organizačních důvodů není možné děti vyzvedávat

 

- pokud potřebujete dítě vyzvednout po obědě dříve, např. jdete k lékaři, domluvte se dopředu s vychovatelkou nebo napište omluvný lístek, v kolik hodin máme pustit Vaše dítě samotné, vychovatelka jej pošle přednostně na oběd

 

- pokud Vaše dítě přihlásíte do kroužku angličtiny, nevyzvedávejte si jej dříve, než 5 minut po skončení kroužku (doba nutná na přesun do družiny a zapsání do systému)

 

- starší žáci vyzvedávající svého mladšího sourozence čip mít nemusí, přijdou si pro něj přímo do příslušného oddělení (vyzvedávající sourozenec musí být uveden v přihlášce)

 

- čip je přenosný pouze na výhradní zodpovědnost osoby, která je vlastníkem čipu

 

- při ztrátě čipu, kontaktujte co nedříve vychovatelku, Váš čip bude co nejdříve deaktivován, aby nedošlo k jeho zneužití

 

- pokud dojde k technické poruše čipového systému, použijte stávající zvonky

 

 

 

Úhrada za školní družinu 2019/2020

Platby: měsíční platba činí 250,- Kč

 

1. platba – do 20. 9. 2019     1250,- Kč (za září - leden) na účet školy

2. platba -  do 20. 1. 2020    1250,- Kč (za únor  - červen) na účet školy

 

Účet školy: 182-1422422339/0800

Variabilní symbol: den, měsíc a rok narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např.5. 4. 2008 ve tvaru  050408)

Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD - jméno a příjmení dítěte, třídu ve školním roce 2019/2020.

 

Stránky

Subscribe to RSS - Informace o provozu školní družiny