Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Informace o provozu školní družiny

Družinová zimní stezka pro rodiče s dětmi

Vážení rodiče, milé děti,

pokud během vánočních svátků budete mít čas a chuť se projít do lesa nad naší školou, bude Vás tam čekat malé překvapení.

Vychovatelky školní družiny nachystaly zábavně-naučnou stezku, kde Vás na 21 stanovištích čeká plno zajímavých otázek i úkolů. Začátek stezky najdete na našem oblíbeném místě v lesíku za školkou a dál Vás navede vyznačená trasa.

Na stezku se dostanete lesem od Slanice směrem k zadní straně školy. Areálem školy nechoďte.

Pokud dojdete až do cíle, což pevně věříme, budeme rády za zaslanou rodinnou fotografii do Vašeho Týmu školní družiny. ☺

Přejeme Vám krásné Vánoce a těšíme se na Vás v novém roce 2021!

Za vychovatelky školní družiny

Bc. Kamila Švardalová

Nové číslo účtu

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBU ŠKOLNÉHO ZA ŠD: 

 

123 - 2654680227/0100

 

Úhrada školní družiny

Vážení rodiče, 

 

18. září byla splatnost úhrady za školní družinu na 1. pololetí. Pokud jste tak ještě neučinili, uhraďte částku co nejdříve. 

 

Podrobnosti k platbě najdete zde:  

https://www.zsmalse.cz/drupal/node/3281 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vážení rodiče, 

 

odpolední zájmová činnost v jednotlivých odděleních dle rozpisu začne od 1. října 2020. Většina zájmových činností bude probíhat v odděleních s výjimkou sportovních kroužků a včelařů. 

 

Sportovní činnosti se týkají I. a II. (úterý) a V. oddělení (čtvrtek). 

Tato oddělení budou v uvedené dny v době od 15.30 - 16.15 v tělocvičně. V tuto dobu NENÍ možné děti vyzvedávat. 

 

Včelařský kroužek - III. oddělení (sudý týden) a VI. oddělení (lichý týden) - bude taktéž probíhat mimo oddělení školní družiny. V době od 15.15 - 16.25 NENÍ možné děti vyzvedávat. 

 

Děti navštěvující jiné zájmové činnosti je možno vyzvedávat i v průběhu zájmových aktivit. 

 

Případné dotazy piště na email: kamila.svardalova@zsmalse.cz

 

Kamila Švardalová 

 

 

Provoz školní družiny 1. září 2020

V úterý 1. září bude školní družina v provozu pouze do 12.00. Pro žáky, kteří budou v družině tento den přítomni, školní jídelna vaří. V další dny již bude školní družina v provozu beze změny včetně ranní družiny. 

 

 

Přijetí žáků do školní družiny

Všichni žáci (s výjimkou žáků V. ročníku), kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku, byli do školní družiny přijati. 

 

Informace o provozu ŠD

 

Vážení rodiče, přečtěte si prosím základní informace o provozu a platbě školní družiny na školní rok 2020/2021 - viz příloha. 

 

Vychovatelky a režim ŠD

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021 

 

 

I. ODD.

ALENA CINKOVÁ

TŘÍDA I. B

II. ODD.

HELENA KOŽUCHOVÁ

TŘÍDA II. A

III. ODD.

KAMILA ŠVARDALOVÁ

TŘÍDA I. A

IV. ODD.

MONIKA KOBZÁŇOVÁ

TŘÍDA II. B

V. ODD.

PETRA VESELÁ

TŘÍDA III. A

VI. ODD.

HANA RÁČKOVÁ

TŘÍDA III. B

VII. ODD.

PETRA PAVLÍČKOVÁ

TŘÍDA IV. A,B,C

 

 

 

 REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021

 

6.30 - 7.30

výchovná a rekreační činnost

11.30 - 13.00

hygienická příprava na oběd, oběd 

(v závislosti na ukončení výuky), odpočinková činnost, četba a poslech knížek, volná hra

13.00 - 13.45

rekreační a zájmová činnost

13.45 - 15.00

pohybové aktivity venku nebo

v tělocvičně (není možné děti vyzvedávat)

15.00 - 15.15

příprava na svačinu a svačina

15.15 - 16.30

rekreační a zájmová činnost, postupný odchod žáků

 

Úhrada školní družiny

 

Platby: měsíční platba činí 250,- Kč (pro žáky I. – III. ročníku)

1. platba – do 18. 9. 2020    1250,- Kč (za září - leden) na účet školy

2. platbado 22. 1. 2021    1250,- Kč (za únor  - červen) na účet školy

 

Účet školy: 182-1422422339/0800

Variabilní symbol: den, měsíc a rok narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např.5. 4. 2008 ve tvaru  050408)

Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD - jméno a příjmení dítěte, třídu ve školním roce 2020/2021.

 

Žáci IV. ročníku nemohou navštěvovat ranní školní družinu. Z tohoto důvodu budou mít sníženou platbu 200,- Kč/měsíc, tj. 1000,- Kč/pololetí. Termíny plateb zůstávají stejné, viz výše.

 

Stránky

Subscribe to RSS - Informace o provozu školní družiny