Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051,       734 401 559, 733 180 283
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

Jste zde

Informace o provozu školní družiny

Změna organizace

 

Z důvodu pobytu žáků 2. - 4. tříd (i většiny vychovatelek) se ve dnech 17. - 20. října ruší všechny zájmové kroužky ve školní družině. Provoz ŠD zůstává beze změny. 

 

Dohled v době třídních schůzek

 

Dohled nad dětmi bude během třídních schůzek

v úterý 19. září zajištěn ve III. oddělení školní družiny.

 

Přijetí do zájmových kroužků ŠD

                             Vážení rodiče,

 

pokud Vás vychovatelka nekontaktovala a nesdělila změnu v zápisu do kroužků, tak 

všechny Vámi požadované kroužky platí tak, jak jste je uvedli na přihlášce. Jmenný seznam visí k nahlédnutí na nástěnce

u vstupu do školy. Případné změny nebo 

nesrovnalosti nám prosím nahlaste. Kroužky v družině začínají v týdnu od 18. září.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Platba za školní družinu


Vážení rodiče, 

 

upozorňujeme Vás, že ve středu 20. září 2017 je poslední den splatnosti úhrady za školní družinu

na 1. pololetí. 

 

Částka:          1000,- Kč (za září - leden)  

Účet školy:    182-1422422339/0800

Variabilní symbol: den, měsíc a rok narození dítěte ve tvaru DDMMRR (např. 5. 4. 2008 ve tvaru  050408)

 

Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD - jméno a příjmení dítěte, třídu ve školním roce 2017/2018.

 

Provoz družiny 4. září

 

V pondělí 4. září bude družina v provozu pouze

od 9.00 do 11.30, v tento den jídelna nevaří.

V další dny již bude fungovat beze změny včetně

ranní družiny. 

 

Režim školní družiny

 

6.00 –  7.30

výchovná a rekreační činnost

11.40 – 13.00

hygienická příprava na oběd, oběd (v závislosti na ukončení výuky), odpočinková činnost, četba a poslech knížek, volná hra

13.00 – 13.45

rekreační a zájmová činnost

13.45 – 14.45

pohybové aktivity venku nebo v tělocvičně

14.45 – 15.15

příprava na svačinu a svačina

15.15 – 17.00

(pátek do 16.30)

rekreační činnost nebo práce v zájmových kroužcích, postupný odchod žáků

 

Omluvný lístek

 

Omluvný lístek použijte v případě, když chcete, aby Vaše dítě odešlo ze školy samo (v jinou dobu než je uvedeno v přihlášce). Pokud si dítě vyzvedáváte osobně v jakoukoliv dobu, není potřeba psát omluvný lístek. 

 

 

 

Zájmové kroužky 2017/2018

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018 budou začínat v týdnu od 18. září. Přihlášku

do kroužků žáci obdrží na začátku školního roku. Kapacita je omezená a zařazení žáka do kroužku je nenárokové. 

 

 

 

Pondělí

Výtvarný kroužek

15.15 – 16.30

Alena Řezáčová

Alena Cinková

Bubnování

15.15 – 16.30

Petra Pavlíčková

 

 

Úterý

Keramická dílna

15.15 – 16.30

Alena Cinková

Florbal, 1. - 2.tř.

15.15 – 16.30

Helena Kožuchová

Taneční kroužek

15.15 – 16.30

Zuzana Voglová

 

 

Středa

Dovedné ruce

15.15 – 16.30

Helena Kožuchová

Včelařský kroužek

15.15 - 16.30

Zuzana Voglová

Milan Novák

 

 

Čtvrtek

Keramická dílna

15.15 – 16.30

Alena Cinková

Malí debrujáři,

od 2. třídy

15.15 – 16.30

Alena Řezáčová  

Florbal, 3. - 4.tř.

15.15 – 16.30

Helena Kožuchová

 

 

Pátek

Sportovní hry

15.15 – 16.30

Alena Cinková

Subscribe to RSS - Informace o provozu školní družiny