Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Co je Ekoškola

Obhájili jsme 4. titul Ekoškola

Na základě auditu 19. 12. 2018, rozhodla hodnotící komise vzdělávacího centra Tereza o přidělení MEZINÁRODNÍHO TITULU EKOŠKOLA. Zároveň nám bylo uděleno i ocenění za kvalitní práci Ekotýmu.

 

 

 

Co je Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní program koordinovaný v České republice sdružením Tereza. Vychází z principu, že není možné se o problematice životního prostředí jen učit, ale že je třeba snažit se zároveň o změnu jednání. Ekoškola tak vede k propojení environmentální výchovy ve škole s konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí. Žáci jsou součástí celoškolního pracovního týmu Ekoškoly, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se posléze snaží naplnit. Program tak kromě návyků v oblasti domácí ekologie učí děti i samostatnosti, odpovědnosti a zájmu o své okolí.
Ekoškola je určena pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Jedná se také o mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy po splnění určitých požadavků získávají prestižní ocenění – titul Ekoškola, mezinárodně platný certifikát, logo a vlajku. Ekoškola není soutěž, neurčuje se první a poslední místo, titul mohou získat všechny školy, které splní stanovená kritéria.

Jde o dlouhodobý proces, který spočívá v neustálém zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Udělený titul je potřeba v průběhu dalších let obnovovat.

 

 

Naše škola se do projektu Ekoškola zapojila v říjnu 2009.

 

Máme 3. titul - Ekoškola!

Na základě auditu z 20. dubna 2015 a posouzení zprávy z auditu komisí jsme získali potřetí mezinárodní titul Ekoškola, tentokrát s platností na 3 roky. Poděkování patří především Ekotýmu, ale i ostatním žákům i všem zaměstnancům školy. Titul za naši školu převezmou 2 žáci Ekotýmu 18. června 2015 ve Valdštejnském paláci Senátu parlamentu České republiky.

 

 

2. titul Ekoškola obhájen!

S napětím jsme očekávali verdikt komise, která rozhodovala o obhájení či neobhájení titulu Ekoškola naší školy. Podklady pro její rozhodování poskytli komisi auditoři, kteří navštívili naši školu v pondělí 6. května 2013. Nakonec jsme obdrželi radostnou zprávu, že jsme titul Ekoškola obhájili! Slavnostní předání titulu naší a ostatním úspěšným školám proběhlo 17. června na konferenci Ekoškol na Právnické fakultě UK v Praze. Náš Ekotým na konferenci zastupovali Lukáš Lev (3. A), Iva Jedková (4. A), Lukáš Plšek a Zdeněk Plánka (7. A) a Sabina Vojkůvková (8. A). Program celého dne byl velmi náročný. Dopoledne se žáci zúčastnili dílen, které byly zaměřené na oblasti Ekoškoly. Oběd proběhl v duchu vegetariánské stravy, následovalo tržiště nápadů a prezentace školy. V odpoledních hodinách jsme převzali titul Ekoškola, který nám byl udělen do června 2015.

 

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

Slavnostní předávání 1. titulu Ekoškola

23. června 2011 jsme slavnostně převzali v Senátu Parlamentu ČR mezinárodní titul Ekoškola. Získání titulu opravňuje školu užívat vlajku, logo a název Ekoškola po dobu 2 let. Poté se opět pokusíme o jeho obhajobu.


Slavnostního předávání se zúčastnila Mgr. Alena Grajciarová, Ing. Petra Jamborová (vedoucí Eko - Eko kroužku), P. Lendler, K. Lhotská a B. Mikačová. Předávání titulu proběhlo za přítomnosti ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy.


Autor fotografií: Ondřej Holoubek

Subscribe to RSS - Co je Ekoškola