Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

7 kroků

7 kroků k Ekoškole

1. krok - založení pracovního týmu

Založení pracovního týmu je praktickým vyjádřením společného rozhodnutí, že škola bude usilovat o titul Ekoškola a bude se snažit o pozitivní změny ve svém fungování. Členové týmu program Ekoškola koordinují a podílejí se na plnění všech další kroků.

 
Ekotým 2017/2018:
 
Zástupci žáků:

Majerová Beáta, Pavlík Lukáš: 2. A

Karlíček Matyáš, Kutra Tobiáš: 2. B

Lukeštíková Ema, Žaludková Tereza: 2. C

Janouš Marek, Vrzalová Vendula: 3. A

Baxa Richard, Strížová Karolína: 3. B

Holeš Lukáš, Pažout Ivan: 3. C

Křiklava Adam, Popelková Helena: 4. A

Kurtanská Nikola, Šimášek Ján: 4. B

Sušilová Sabina, Vaňatková Zita:4. C

Ondruchová Antonie, Ema Rožnovjáková: 5. A

Chocholatá Michaela, Popelka Erik: 5. B

Kordecká Ria, Kordecká Tea: 6. A

Šťastová Karolína, Hábová Mariana: 6. B

Kubíková Veronika, Kružíková Dominika, Pavlíková Tereza: 7. A

Boháčová Viktorie, Gabrielová Klára, Kadlčáková Marie, Segradová Klára: 8. A

Benešová Tereza, Jedková Iva: 9. A

 

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka školy

Ing. Bc. Radka Nevečeřalová, učitelka 2. stupně, koordinátor

Mgr. Pavla Blahušová, učitelka 2. stupně

 

Ostatní členové:

Věra Kordulová, vedoucí školní jídelny

Jiří Kordula, školník

 

2. krok - analýza ekologického stavu školy

Analýza ekologického stavu školy je jedním z hlavních kroků, které škola musí uskutečnit, aby mohla být nastartována změna k lepšímu - tedy šetrnějšímu provozu. Žáci mají za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy v oblastech odpady, energie, voda a prostředí školy. Důležité je, aby se na analýze co největší měrou podíleli sami žáci za pomoci pracovních listů programu, které si mohou spolu s učiteli upravit pro potřeby konkrétní školy.

 

 

Srovnávací analýza ZDE!!

 

3. krok - plán činností

Plán činností je jádrem programu Ekoškola. Jednotlivé úkoly, které jsou do plánu zahrnuty mají přímo vycházet z výsledků analýzy ekologického stavu školy. Hlavním cílem při sestavování plánu je ekologizace školy a zlepšení jejího prostředí a okolí. Úkoly by měly být navrženy tak, aby za ně mohli zodpovídat především žáci.

 

Plán činnosti 2012/2013 ZDE!!

 

Plán činnosti 2013/2014 - úkolem je stmelení našeho týmu. Zaměříme se na poznávání spolužáků, naučíme se spolupracovat a určitě budeme mít "pár" dobrých nápadů, jak a co v naší škole zlepšit.

 

Plán činnosti 2014/2015 graficky  ZDE!!, podrobný včetně plnění ZDE!!

 

4. krok - monitorování a vyhodnocování

Proces monitorování a vyhodnocování výsledků dává programu Ekoškola důvěryhodnost. Klade důraz na průběžnou kontrolu, zda škola v programu postupuje směrem k vytčeným cílům a zda se plány naplňují.

 

5. krok - environmentální výchova ve výuce

Program Ekoškola je založen na tomto principu: témata EV, kterým se žáci věnují ve výuce, by měla ovlivňovat celkové fungování školy. Díky této návaznosti konkrétních činností na teoretické studium přestává být environmentální výchova něčím, o čem se žáci ve škole sice učí, ale brzy na to zase zapomenou.

- Spolupráce s DDM Astra, Ekocentrem Čtyřlístek, Mysliveckým svazem ve Zlíně a Přílepech, ČSOP Hošťálková - Pořádání ekologických přednášek a besed - Každoroční organizování Dne Země - Účast na ekologicky zaměřených soutěžích - Uskutečňování jednodenních exkurzí

 

6. krok - informování a spolupráce

Pracovní tým Ekoškoly by se měl neustále snažit informovat o programu a svých záměrech, jak uvnitř školy, tak navenek. K tomuto účelu se dají využít nástěnky, školní časopis nebo webové stránky školy. Nejlépe se zviditelníte, uspořádáte-li výstavu, celoškolní Den činu nebo napíšete do místního či regionálního tisku. Všechny tyto aktivity škole mohou pomoci při navazování spolupráce s rodiči či možnými podporovateli.

 

7. krok - ekokodex Ekokodex je společným vyznáním hodnot a návodem k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro každého, kdo školu navštěvuje. Ekokodex by měl být výsledkem vyjednávání co nejvíce žáků a zaměstnanců školy. Může jít o souhrn konkrétních jednání, činností a zásad, na kterých se všichni dohodli.

 

 

Ekokodex - třídní ZDE!!

Ekokodex - společné prostory ZDE!!

 

Tags: 
Subscribe to RSS - 7 kroků