Kancelář školy: 577 431 309
Ředitelka školy: 577 431 387
Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051
Školní družina: 734 574 869
Jídelna: 734 574 899,
Školník: 734 574 889
E-mail: zsmalse@zsmalse.cz
IČ: 71 008 144  IZO: 102 319 499

Datová schránka: 6cpmunv

 

 

Jste zde

Akce Ekoškoly

Výukový program Tonda Obal na cestách

Ve středu 6. prosince se žáci 1. - 7. ročníku zúčastnili výukového programu Tonda Obal na cestách.

 

Program pro 1. - 3. třídy byl zaměřen na rozeznávání základních druhů odpadů. Žáci si ujasnili, co patří do barevných popelnic a poznali několik recyklovaných výrobků.

4. - 6. třídy se seznámily se sběrným dvorem, skládkou a spalovnou. Součástí programu byly i videoukázky ze zpracování odpadů a výroby výrobků z recyklovaného materiálu.

7. ročník si ověřil své znalosti o systému nakládání s komunálním odpadem.

 

 

 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY ZLÍN – TŘÍDÍRNA ODPADU - 2. C

V úterý jsme navštívili třídírnu odpadů v Loukách. Pan Vašina – ekolog společnosti nás provedl celým areálem a dětem ukázal, co se děje s odpadem, který třídíme do barevných kontejnerů. Shodou okolností právě do areálu přijel popelářský vůz, který přivážel plastový odpad. Už to děti velmi zaujalo, pak jsme postupovali k třídícímu pásu. Také jsme viděli, jak se plastový odpad váží, lisuje, kde se ukládá, a dozvěděli jsme se, kam putuje dál. Pokračovali jsme do třídírny papíru a také skla.

 

Exkurze byla velmi zajímavá a hlavně přínosná.

 

 

Mgr. Olga Šuranská

 

POCITOVÝ CHODNÍK

https://www.zsmalse.cz/fotogalerie/albums/archiv1617/17_06_09_Pocit_chodnik/DSCF2174.JPGme šikovné deváťáky, zručné, pracovité a tak jsme jim ušili "projekt na míru". Stačilo přidat jen pár trámků, lopatu a vrtačku. Jako první krok bylo třeba nachystat dostatečně velký prostor a přesto, že se nekopalo příliš do hloubky, tak společnými silami odkopali a odvezli skoro kubík hlíny. Poté sešroubovali konstrukci z trámů a usadili do připraveného prostoru. Výplně jednotlivých polí budeme teprve tvořit, ale určitě tento krásný pocitový chodník brzy vyzkoušíme. A navíc.....zůstane nám ve škole pěkná vzpomínka na skvělou partu pracantů.

 

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

Mgr. Pavla Blahušová

 

Projekt 9. ročníku - "Vyvýšené záhony v atriu školy"

 

Ve dnech 11. 5. - 12. 5. budovali žáci 9. A třídy spolu s panem školníkem, paní učitelkou Blahušovou a Nevečeřalovou nové záhony na pěstování zeleniny v atriu školy. Začínali s hromadou desek, trámů, s metrem a tužkou. Takže o procvičení znalostí z matematiky rozhodně nebyla nouze a jejich aplikace se vydařila, protože všechny záhony se podařilo sešroubovat a usadit na správné místo. Naplnění jednotlivých záhonů také nebylo jednoduché - nejdříve větve, potom drobné klacíky, rákos a pak teprve hlína. Všichni žáci se aktivně zapojili a díky jejich nadšení a přístupu vzniklo pěkné prostředí pro výsadbu zeleniny.

 

Děkujeme a přejeme všem našim deváťákům, ať se jim daří stejně dobře i na středních školách!!!

 

 

Fotografie jsou uloženy ve fotogalerii.

 

Mgr. Pavla Blahušová, Ing., Bc. Radka Nevečeřalová

 

Den Země v 1. B

V sobotu 22. dubna byl svátek naší planety Země. Námořníci se s tímto svátkem seznámili už v pátek 21. dubna dalším projektovým vyučováním. Povídali jsme si o naší planetě, jak ji chránit, neznečišťovat a dělat prostředí, ve kterém žijeme stále hezčí a neničit ho.  Tvořili jsme pětilístek na téma Země, četli jsme si společně o svátku naší planety, v angličtině jsme si podle pokynů vybarvili obrázek a vytvořili jsme si koruny Země. Tento den jsem si moc užili.

 

 

Mgr. Kateřina Soukupová

 

Den Země - 2. B

Minulý týden probíhal ve Zlíně týden akcí ke Dni Země. Mezi aktivity patřil i výukový program na naší škole. Děti si vyslechly přednášku na téma Voda a na závěr si mohly sáhnout na terarijní zvířata - hady a agamu. Byl to opět zajímavý zážitek.